Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/5)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/5)
Paylaş
Tarih : 31 Mayıs 2012 - 0:07

31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2012/5)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar, Türk lirası yükümlülükleri için Türk lirası cinsinden, yabancı para yükümlülükleri için ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda, 5 inci maddede öngörülen oranlarda nakden zorunlu karşılık tesis ederler. Ancak;

a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;

1) En fazla yüzde 45’i; ilk yüzde 40’lık dilimine denk gelen tutarı “1”, yüzde 5’lik ikinci dilimine denk gelen tutarı “1,4” katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden, ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden,

2) En fazla yüzde 20’si standart altın cinsinden,

b) Yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;

1) Kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken kısmının tamamına kadarı standart altın cinsinden,

2) Kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken kısmı haricindeki tutarın yüzde 0’ı standart altın cinsinden,

bloke hesaplarda tesis edilebilir. Standart altın, 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliği”nin 3 üncü maddesinde yer alan “kıymetli maden” tanımında belirtilen altındır.”

“Türk lirası yükümlülükler için dördüncü fıkranın (a) bendinin,

a) (1) numaralı alt bendine göre yabancı para cinsinden tutulan karşılıkların Türk lirası değeri, tesis süresinin ilk gününden bir önceki iş günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının internet sitesinde ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD doları ve euro döviz alış kurları esas alınarak,

b) (2) numaralı alt bendine göre standart altın cinsinden tutulan karşılıkların Türk lirası değeri, yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte İstanbul Altın Borsasında oluşan altın fiyatı esas alınarak,

hesaplanır. Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen dövizlerin Türk lirası karşılığının belirtilen katsayılar esas alınarak dönüştürülen Türk lirası tutarının, dördüncü fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve altının Türk lirası karşılığının aynı bendin (2) numaralı alt bendinde belirtilen limiti aşan kısmı zorunlu karşılığa sayılmaz.”

“Yabancı para yükümlülükler için tutulan altınların Türk lirası karşılığı, yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte İstanbul Altın Borsasında oluşan altın fiyatı esas alınarak hesaplanır. Yabancı para yükümlülükler için tesis edilen altın tutarının, dördüncü fıkranın (b) bendinin  (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen tutarları aşan kısmı zorunlu karşılığa sayılmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 8/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bir önceki yazımız olan 31 Mayıs 2012 Tarihli ve 28309 Sayılı Resmî Gazete başlıklı makalemizde 28309 resmi gazete, 28309 sayılı resmi gazete ve 31 mayıs 2012 perşembe resmi gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI