Yıllık işgücü eğitim planı – 18 Mart 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yıllık işgücü eğitim planı – 18 Mart 2013
Paylaş
Tarih : 18 Mart 2013 - 9:28

Türkiye, aktif işgücünün mesleksizliğini ve işsizliğini işgücü eğitimleriyle yenerek dünyadaki tüm piyasalarda rekabet edebilir ürünler ve hizmetler üretebilirliğini geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk, elbette bir disiplin ve planlama gereğini de ortaya çıkarmaktadır. 1930’lu yıllardan başlayıp planlı dönemde atılan önemli adımlarla bugünkü bilinç düzeyine ulaşmamızın olumlu sonuçlarından devşirdiğimiz etkinlik sürecinin kurumsal nitelik kazanması, çok önemli bir aşamaya varıştır. İşte bu aşamada Türkiye İş Kurumu tarafından yeni bir yönetmelik yayınlandı: ‘Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (m.32/1-c), 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (m.21/1) ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (m.48/6-d, 7) hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve Türkiye İş Kurumu tarafından tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Ve bu Yönetmeliğin amacı, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelikteki ‘aktif işgücü hizmetleri’ kavramı, ‘istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleri’ ifade etmektedir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 7’nci maddesinde ‘yıllık işgücü eğitim planı’ başlığı altında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince en geç ilgili yılın ocak ayında yıllık işgücü eğitim planının hazırlanmasını ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayını müteakip on beş gün içerisinde ilan edilerek Kurumun internet sayfasında yayımlanmasını öngörmektedir. Bu Planda yıl içerisinde yapılacak değişiklikler Kurulun onayı ile uygulanabilecektir. Yıllık İşgücü Eğitim Planında, işyerlerinden alınan talepler ve/veya işgücü piyasası araştırmaları sonucunda belirlenen meslekler ile bu mesleklerde eğitim alacak kişi sayısı yer alacaktır. Planda yer alacak meslekler itibarıyla eğitim verilecek kişi sayısı, ilgili meslekte işyerlerinden alınan talepler ve işgücü piyasası araştırmaları sonucunda tespit edilen işgücü ihtiyacından, son iki yıl içinde Kurum aracılığıyla ilgili meslekte eğitim almış Kuruma kayıtlı işsizler çıkarılarak belirlenecektir.

‘Kurs ve programların uygulanması’ hakkındaki düzenlemeye göre, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, kurs ve programların uygulanması, yıllık işgücü eğitim planında yer alması şartına bağlıdır. Bu Yönetmelik kapsamındaki aktif işgücü hizmetleri, işbirliği veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir.

Yönetmelikte ‘Mesleki eğitim kurslarının açılması’ başlıklı 9’uncu maddede şu düzenlemeler yapılmıştır:

(1)Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs açılabilmesi için işyerlerinden talep gelmesi gerekir. Sözkonusu talebin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılacak çalışmalar sonucunda, Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu açılabilir.

(2)Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi ile kurs düzenlenmek istenildiğinde; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınması ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması gereklidir.

(3)Planda yer almayan bir meslek için özel sektör işyerlerinden alınan işçi taleplerinin Kuruma kayıtlılardan karşılanamaması durumunda özel sektör işyerleri tarafından en az yüzde elli, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından en az yüzde yirmi istihdam taahhüdü verilmesi şartıyla işbirliği kapsamında kurs düzenlenebilir. Bu şekilde kurs düzenlenen meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantısında yıllık işgücü eğitim planına eklenir.

Yönetmelikte ‘Hizmet sağlayıcılar’ başlıklı m.10’uncu maddede ise şu düzenlemeler yapılmıştır:

(1) İşbirliği veya hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları.

b)Üniversiteler.

c)1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri.

ç)Özel sektör işyerleri.

d)Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar.

(2)Aktif işgücü hizmetlerinin sunulması kapsamında ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede, 4904 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel istihdam büroları ile de işbirliği veya hizmet alımı yapılabilir. (…)’

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği sayesinde organizasyon bütünlüğü sağlayarak, aktif işgücünün ve tüm gençliğimizin mesleksizliğini ve işsizliğini tamamen yenebildiğimizde gelişmiş bir ülke olmayı da başarmış olacağız. Türkiye İş Kurumu’na bu çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/yillik-isgucu-egitim-plani/36814

Bir önceki yazımız olan Damga Vergisi'nde bir koyundan üç post - 18 Mart 2013 başlıklı makalemizde Damga Vergisi, damga vergisi yükümlülükleri ve ihale süreci hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo