Yıllık faaliyet raporu için son günler – 25 Şubat 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yıllık faaliyet raporu için son günler – 25 Şubat 2013
Paylaş
Tarih : 25 Şubat 2013 - 10:12

İsmail Kökbulut

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketlerin faaliyet sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması önceki dönemlere kıyasla çok daha büyük önem kazandı.
Bu anlamda yeni kanun ile yönetim organları tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen raporlardan biri de “yıllık faaliyet raporu.”

Yıllık faaliyet raporunun unsur ve esasları ile ilgili temel düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiş durumda. Sermaye şirketlerinin yönetim organları tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriği ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılmış olan yönetmelikle belirlendi.

Yıllık faaliyet raporu ne demek?

Yıllık faaliyet raporu; şirketin yönetim organı tarafından kanuna ve yönetmeliğe göre düzenlenen, şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışıyla her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği raporu ifade etmekte.

Kimler yıllık faaliyet raporu düzenleyecek?

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yıllık faaliyet raporu düzenleyecek. Şirketler topluluğunda ise bu görev ana şirkete ait.

Görev kime ait?

Yıllık faaliyet raporunu düzenlemek; anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici veya yöneticilerin, limitet şirketlerde ise müdür veya müdürler kurulunun görevi.

Nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yıllık faaliyet raporunda; yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemesi, raporun ayrıntılı olması, raporda mümkün olan en basit kavram ve terimlere yer verilmesi, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılması gerekiyor.
Yıllık faaliyet raporunda gerekli olması halinde istatistikî bilgilere ve grafiklere de yer verilmesi mümkün.

Yıllık faaliyet raporunun içeriği

Yıllık faaliyet raporunun bölümleri ve söz konusu bölümlerde yer alması gereken bilgiler kısaca şunlar:
– Genel bilgiler (hesap dönemi, şirketin unvanı, sicil numarası, personel sayısı, iletişim bilgileri gibi),
– Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar (sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri gibi),
– Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
– Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler (şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar, şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile pay durumları, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları, şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar gibi),
– Finansal durum (kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler, kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi, dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler),
– Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi (satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler),
– Diğer hususlar (yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler).

Yıllık faaliyet raporunun sunumu

Yıllık faaliyet raporunun, ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanması gerekiyor. Yani, 2012 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun, bu ayın sonuna kadar tamamlanması zorunlu.
Hazırlanan faaliyet raporunun, şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanması gerekmekte. Diğer taraftan; yönetim organı üyelerinden herhangi birinin, yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili olarak farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususları gerekçeleriyle birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtmesi lazım.

Bir önceki yazımız olan Sizi hiç unutmayacağız... - 25 Şubat 2013 başlıklı makalemizde Çalışma Hayatına, İş Hukuku ve kamu maliyesine önemli derecede katkıda bulunur hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI