Yılın Son Günlerinde Yatırm Fonlarına, Bankalara, Aracı Kurumlara Vergi Cezası Süprizi

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Yılın Son Günlerinde Yatırm Fonlarına, Bankalara, Aracı Kurumlara Vergi Cezası Süprizi
Paylaş
Tarih : 04 Aralık 2013 - 10:20

YILIN SON GÜNLERİNDE YATIRIM FONLARINA, BANKALARA, ARACI KURUMLARA

VERGİ CEZASI SÜPRİZİ

 

1.GİRİŞ

     Vergi mevzuatının çok sık değişmesi bu konunun profesyonelleri için dahi sorun haline gelmektedir. Çok sık değişen mevzuat karşısında hem mükellefler hem de vergi idaresi hata yapabilmektedir. Bu hatalar çeşitli uyuşmazlıklara yol açmakta ve cezalar meydana çıkmaktadır. Bu cezaların çözümlenmesi ile ilgili olarak vergi yargısının da iş yükü gereksiz yere artmaktadır. Oysa gönüllü uyum, idare ile mükellefler arasında diyalog pek çok sorunu daha problem büyümeden çözebilecektir.

2.FİNANS KURULUŞLARI BS PROBLEMİ

Yıl sonunun yaklaştığı bu günlerde vergi daireleri 2008 hesap dönemine ilişkin zaman aşımı olan 31 Aralık 2013 tarihine gelmeden mükelleflere vergi cezası yollama endişesi içerisine girdi. Özellikle 2008 yılı için mükelleflere vergi/ceza ihbarnameleri yağmur gibi yağıyor. Bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve yatırım fonları da çok sık ceza yiyen mükellefler arasında. Normalde bu kurumların işlemleri kayıt altında olduğundan ceza yeme olasılıkları çok düşüktür.

Bir vergi güvenlik müessesesi olarak 1996 yılından bu yana BA ve BS formları çeşitli değişikliklere uğrasa bile verilmektedir. BA formu ile belirli bir tutarı geçen mal alışları, BS formu ile de belirli bir tutarı geçen satışlar Maliye’ye bildirilmektedir. Maliye bakanlığı bu listeleri kullanarak bilgisayar destekli denetim teknikleri ile çapraz karşılaştırmalar yapmakta çoğu zaman sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan mükellefleri tespit etmektedir.

Bu konunun Bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve yatırım fonları ile ilişkisi nedir diye soracak olursanız? 17 Ağustos 2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 362 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bu kuruluşlara ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme şu şekildedir.

“4.9. Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.”

Söz konusu düzenleme ile aracı kurumların, bankaların, yatırım fonları ve tebliğde belirtilen diğer kuruluşların BS formu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yine aynı tebliğ ile BA formları için şu hükümler getirilmiştir.

“Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.”

Burada BA formu bildirme yükümlülüğü fatura ile yapılan alımlar için devam ettiği vurgusu bulunmaktadır. Söz konusu kurumlarda düzenli olarak internet ortamında BA formlarını Maliye’ye bildirmektedirler.

6 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 381 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu tebliğin 4.9’ncu maddesi yine eski tebliğ ile benzer şekildedir. Bu düzenleme aynen şöyledir.

“4.9. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.”

Kısaca bu kurumların BA ve BS formları ile ilgili yükümlülükleri 362 ve 381 nolu tebliğlerde aynıdır. Ciddi bir değişiklik olmamıştır. Bu konudaki 4 Şubat 2010 tarih ve  27483 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 396 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bu kuruluşlarla ilgili madde numarası 4,9 yerine 1.2.5. olarak değişmekle beraber şu düzenlemeyi yapmaktadır.

“1.2.5.    Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.”

Dikkatli olarak son tebliği okuyanlar hemen son cümledeki BA-BS ibaresini göreceklerdir. Buraya BS eklenince bu kuruluşlara BS verme yükümlülüğü de getirilmiş olmaktadır. Oysaki yukarıda belirttiğimiz ilk iki tebliğde sadece BA düzenleme yükümlülüğü bulunmaktaydı.

Vergi idareleri hukuksuz olara 2008 yılından bu yana BS formunun boşta olsa vermeyen Bankalara,  Katılım Bankalarına, Aracı Kurumlara,  Portföy Yönetim Şirketlerine, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıklarına, Reasürans Şirketlerine, Emeklilik Şirketlerine, Sigorta Şirketleri ve Acentelerine BS formu vermeme cezalarını aylık olarak kesip göndermektedir. Bu kuruluşlar ceza yemeye alışık olmadıklarından gelen vergi ceza ihbarnameleri üzerine çeşitli araştırmalara girişmektedirler. Sonuçta Gelir İdaresi Başkanlığı bu kurumlara yanlış yaptıklarını vergi cezalarının haklı olduğu söylemektedir. Henüz kurumlar bu cezaları vergi mahkemesine götürmediklerinden yargının ne diyeceği belli değil ancak geriye dönük BS düzenleme yükümlülüğü getirilmesi ve ceza kesilmesi hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda şu hüküm yer almaktadır.

Yanılma ve Görüş Değişikliği:

Madde 369 – (Değişik: 23/7/2010-6009/14 md.)

Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.

Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.

Vergi idaresi yukarıdaki hükmün uygulanarak bu kuruluşlara ceza kesilmemesi için bu kuruluşların 2008 yılında yazı ile görüş istemeleri gerektiği kanaatindedir. Yani yazı ile görüş isteyen aracı kurumlar, bankalar vb… varsa bunlara ceza kesmem diğerlerine ise ceza keserim yaklaşımı Maliye’de hakim olmuştur. Oysa bu hükmün ikinci fıkrasında tebliğlerde yapılan değişikliklerin geriye dönük uygulanamayacağı açıkça belirtilmektedir.

3.SONUÇ

Vergi yargısından geri döneceği büyük olasılık taşıyan yazımızda özetlemeye çalıştığımız problemin kısa yolda çözümlenmesi hem vergi idaresi hem de aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans kuruluşları için olumlu olacaktır. Bu güzide kuruluşlarımızın gereksiz vergi cezalarıyla muhatap bırakılması yerine bu kuruluşların büyüyüp güçlenebilmeleri ve gelişebilmeleri için vergisel yükümlülüklerini sadeleştirmek yerinde olacaktır. “Aracı kurumlarda vergilendirme”, “Banka ve Finans Kuruluşlarında Muhasebe” her zaman problem yaşanan alanlar içerisinde yer almamalıdır.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI