Yeni TTK limited şirketlere neler getirdi?- 01 Ekim 2012

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yeni TTK limited şirketlere neler getirdi?- 01 Ekim 2012
Paylaş
Tarih : 01 Ekim 2012 - 11:54

İsmail Kökbulut

Ülkemizdeki sermaye şirketlerinin büyük bir çoğunluğunu (yaklaşık %85’ini) limited şirketler oluşturmakta.
Limited şirket ortaklarının 3. kişilere karşı -kamuya olan borçlar hariç- getirdikleri sermaye tutarıyla sınırlı olmak üzere sorumlu olmaları, limited şirket kurarak faaliyet göstermeyi cazip hale getiren nedenlerin başında yer alıyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketleri de ilgilendiren bazı ortak hükümlerini (avans kâr payı dağıtımı, şirkete borçlanma yasağı ve bağımsız denetim gibi) daha önceki tarihlerde köşemizden Siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık.

Bugünkü yazımızda ise; üzerinde ayrıca durulmasında yarar gördüğümüz, limited şirketlere yönelik bazı yeni düzenleme ve müesseselere kısaca değinmek istiyoruz.

Yeni Ticaret Kanunu sonrası limited şirket kuruluşu

Eski Ticaret Kanunu’na göre limited şirketler en az 2 kişiyle kurulabiliyordu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Limited şirketin bir ticaret unvanı altında kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilmesi mümkün.
Ancak limited şirket ortak sayısında kanuni bir üst sınır mevcut. Buna göre, ortak sayısının 50’yi geçmemesi gerekmekte.

Şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekenler

Limited şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şart. Diğer taraftan şirket sözleşmesinde;

– Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yerin,

– Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusunun,

– Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar ve esas sermaye paylarının gruplarının,

– Müdürlerin adları, soyadları, unvanları ve vatandaşlıklarının,

– Şirket tarafından yapılacak ilanların şeklinin açıkça yer alması zorunlu.

Bunların dışındaki hususlar ise ancak şirket sözleşmesinde yer almaları halinde bağlayıcı oluyor.

Ana sözleşme değişikliği için son tarih

Unutmadan belirtelim ki; Eski Ticaret Kanunu döneminde kurulmuş olan limited şirketlerin, şirket sözleşmelerini 1 Temmuz 2013 tarihine kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla uyumlu hale getirmeleri zorunlu.

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacak.

Asgari sermaye 10.000 TL

Yeni Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerin esas sermayesinin en az 10 bin Türk Lirası olması zorunlu. Söz konusu tutarın Bakanlar Kurulu’nca on katına kadar artırılabileceği yönünde kanun hükmü de mevcut. Ancak Bakanlar Kurulu söz konusu yetkisini henüz kullanmadı. Yakın dönemde kullanacağını da düşünmüyoruz.
Limited şirketlere; üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konulabilmesi mümkün.

Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar ise sermaye olarak kabul edilmiyor.
Sermayenin en az dörtte birinin tescilden önce, kalanın ise 24 ay içinde ödenmesi zorunlu. Bu zorunluluk nakdi sermaye artışlarında da geçerli.

Sermaye artırımı yapması zorunlu olanlar

1 Temmuz 2012 tarihinden önce, yani eski Kanun döneminde kurulmuş ve sermayesi 10 bin TL’nin altında olan limited şirketlerin, mevcut sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar yeni Kanunda öngörülen 10 bin TL’lik tutara (veya daha üstüne) çıkarmaları gerekiyor.

Limited şirketlerin yönetimi ve temsili

Limited şirketlerde en yetkili organ genel kurul. Tek ortaklı şirketlerde ise bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahip.

Limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenleniyor. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.

Bu noktada altı önemle çizilmesi gereken husus şu: En az bir müdürün ortak sıfatına haiz olması gerekir (anonim şirketlerde ise böyle bir zorunluluk yok).

Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan, yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkililer.

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanmak durumunda.

Pay senedi çıkarabilme ve vergisel sonuçları

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketlere getirilen en önemli imkânlardan biri de pay senedi çıkarabilme hakkı verilmesi.

Bu durumun çok önemli vergisel sonuçları var. Limited şirket ortaklık payının pay senedine bağlanmadığı durumlarda, ortaklık payını elinden çıkaran gerçek kişinin kazancı, süreyle sınırlı olmaksızın, yani kaç yıldır söz konusu paya sahip olunursa olunsun vergiye tabi idi.

Oysa ortaklık payının hisse senedine bağlandığı durumda, iki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen karlar vergi dışı kalıyor.

Ayrıca KDV Kanunu’nun 17/4/g maddesi gereği hisse senedi teslimleri KDV’den de istisna edilmiş durumda.

Tüzel kişi ortaklar için son bir hatırlatma!

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre bir tüzel kişinin temsilcisi sıfatıyla anonim şirket yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olarak görev yapan gerçek kişilerin 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa etmesi gerekir. Tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üye ve şirket müdürü olarak seçilmesi mümkün. Bu durumda olanlar için son gün bugün. Bizden hatırlatması.

Bir önceki yazımız olan Bu adresi avucunuza yazın - 01 Ekim 2012 başlıklı makalemizde Bu adresi avucunuza yazın, Dilekçe verin dosyanız incelensin ve Gideceğim hastane SGK ile anlaşmalı mı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI