Yeni KDV Genel Tebliği Bizce Oslo Kılavuzuna Göre Hizmette Bir Yeniliktir

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Yeni KDV Genel Tebliği Bizce Oslo Kılavuzuna Göre Hizmette Bir Yeniliktir
Paylaş
Tarih : 02 Haziran 2014 - 9:48

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ BİZCE  OSLO KILAVUZUNA GÖRE HİZMETTE BİR YENİLİKTİR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
&
Mesut Ayata

GİRİŞ

26 Nisan 2014 gün ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, Katma Değer Vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve yaklaşık 30 yıldır yürürlükte olan tebliğdeki birçok hüküm kaldırılmış veya değiştirilmiştir. Yayımlanan bu yeni Genel Tebliğ ile uygulamaya yeni bir yön verilmiş ve KDV uygulamasındaki usul ve esasların bir çoğu yeniden düzenlenmiştir.

Bu Genel Tebliğ ile bu güne kadar yayınlanmış  olan 123 adet  Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle tebliğ açıklamaları, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve eski uygulamalar tarihe karışacaktır.
Mükelleflerin İstisnaya tabi işlemlerden dolayı KDV iadesi alma hakları doğmaktadır. Uzun yıllar boyunca çıkarılmış birçok tebliğ KDV iadelerini düzenlemekle birlikte 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği tüm KDV iadeleri işlemlerini bir araya toplayarak iade konusunda ciddi düzenlemeler yapmıştır. Bu nedenle artık her konuda KDV iadesi almak isteyen mükellefler 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen yeni düzenlemelere uymak zorundadır.

Buna gore KDV Genel Uygulama Tebliğindeki yeniliklerle ilgili değerlendirmelerimiz  aşağıda kısaca özetlenmiştir.

– 1985′ en bu yana yayımlanmış tebliğler kaldırılarak tek bir tebliğe dönüşüyor. Böylece mevzuattaki dağınıklığın önüne geçilmiş olacak.Mevzuatta ve uygulamada yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için önemli düzenlemelere gidilecek.İfadeler güncellendi, konular, verilen özelgeler de dikkate alınarak örneklerle daha açık ve anlaşılabilir hale getirildi.

– İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçildi. Mükellef önceden proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini sunacak.Bu kapsamda yapılacak iade ve istisnalara çok daha kolay bir şekilde takip edilip, mükellef açısından kolaylık sağlanacak.

– İstisna uygulamalarında husus ve esaslar açık bir şekilde ortaya konuldu.

– Tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak bir şeklide genişletildi. İlk defa tarımsal üretim yapanlar da tecil, terkin kapsamına alınmış oldu

– Halen uygulamada olan hızlandırılmış iade sisteminden yararlanma koşulları hafifletildi. Bilanço büyüklükleri yani aktif, maddi durağan varlıklar, özsermaye ve satış tutarıyla ilgili 4 kriterden 3’nü sağlamış olması yeterli sayılacak. Ayırca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı da 350’den 250’ye düşürüldü. Bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve 5 iş günü içinde almalarına imkan sağlarken, tebliğ çalışmasıyla bu uygulamadan daha fazla mükellefin yararlanmasına imkan sağlanmış olacak.

– Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması sistemini, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü.

– İndirimli teminat uygulaması sistemiyle gerekli koşulları sağlayan mükellefler, KDV iadelerini yüzde 100 teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8  teminat göstererek alabilecekler. Teminatlar düşürülerek, bu şartları sağlayan bütün mükellefler açısından vergi ve finansman yükünde önemli bir hafiflemeye gidilecek. KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü. Bu şartlardan en önemlisi YMM Tasdik Sözleşmesinin zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.
– Mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlandı.

– İhraç kaydıyla ürün alan ihracatçıların, genel yönetim giderleri ve amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle alabileceği azami KDV iadesinin ne olacağı sorusunun yanıtı, ne kanunda ne de tebliğlerde yer almaktaydı.

Bu sorunun yanıtı, Vergi İadesinin özelgeleriyle cevap bulmaktaydı. Ancak bu konuda verilen iki farklı özelge bulunması nedeniyle ihracatçıların da kafaları biraz karışıktı.

KDV Genel Uygulama Tebliğiyle bu konudaki sorun, artık çözülmüş ve konuya açıklık getirilmiştir.

Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-1.3 bölümü uyarınca; ihraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz.
SONUÇ

Yapılan bu düzenleme bizce KDV iade sisteminde Oslo kılavuzuna göre hizmette bir yeniliktir.Elbette güncellenmesi gereken konular, yol aldıkça olacaktır.Aklımıza geldiği kadarıyla örneğin 06.02.2014 tarihinde TBMM kabul edilen Torba Yasası kapsamında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda oluşan çıktılara patent ya da faydalı model alınması sonucunda elde edilen satış gelirlerine kurumlar vergisi ve KDV istisnası getirilmesi ile bizce Türkiye Ekonomisi için yenilikçi ürünlerin yeterince ticarileşmesini engelleyen yapısal sorununa mikro ve makro ağırlıklı önemli bir çözüm getirilmiştir. Seri üretim sonucunda ortaya çıkan çıktıların satışı halinde bize göre  ihracat faturası gibi KDV’siz  fatura düzenlenecek olup,  imal edilen mamul ile ilgili olarak 2015 Ocak başından  itibaren iade talebinde bulunabilinecektir. Ancak, Tebliğde bu hususa dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bir önceki yazımız olan 2014 Mayıs Sonu Tübitak Ar-Ge Proje Formatındaki Değişiklikle TRL’in Önemi ve İçselleştirilmesi Gereği başlıklı makalemizde ar-ge projeleri, teknoloji olgunluğu ve TRL hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI