Yemek parasının vergi ve SGK mevzuatı açısından değerlendirilmesi – 13 Şubat 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yemek parasının vergi ve SGK mevzuatı açısından değerlendirilmesi – 13 Şubat 2013
Paylaş
Tarih : 13 Şubat 2013 - 10:13

İbrahim Işıklı

5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi uyarınca tüm ayni yardımlar herhangi bir sınır olmaksızın SGK prim matrahı dışında kaldığından personele yemek sağlanması, yemeğin nerede yenildiğine ve herhangi bir hadde bağlı olmaksızın SGK prim matrahının dışında tutulacaktır.
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Ticket-Yemek Kuponu-Sodexo verilmek suretiyle yemek yardımı sağlanması durumunda SGK primine dahil edilmeyecektir. Sadece Nakit yemek parası ödemelerinde istisna tutarı aşan kısım sigorta primine dahil edilecektir.
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Uygulamada, işverenler tarafından personele verilen yemek yardımı ile ilgili en çok karşılaşılan dört farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlar;
a) İşyerinde veya müştemilatında yemek hazırlanarak çalışanlara ayni olarak yemek verilmesi,
b) İşyerinde veya müştemilatında yemek hazırlanmamakta, çalışanlara ayni olarak yemek şirketleri tarafından hazırlanan yemeğin işyerinde veya yemek şirketinde verilmesi ve yemek şirketi tarafından yemek bedelinin işverenlere fatura edilmesi,
c) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyerek, bunun yerine çalışanlara yemek kuponu (ticket, vs.) verilmesi,
d) Yemek tutarının işçinin ücretine dahil edilmek suretiyle (bordroda yer alarak) nakit şekilde ödenmesi,
olarak sayılabilecektir. Yukarıdaki, (a), (b) ve (c) seçeneklerinde yer alan şekilde yemek yardımı yapılması halinde, bu yardım ayni olarak verildiğinden sigorta primi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, (d) seçeneğinde belirtilen şekilde yemek yardımının nakit olarak ödenmesi halinde, günlük istisna tutarın üzerindeki ödemelerden sigorta primi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Vergisel açıdan bakıldığında ise aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere nakit ödenen yemek parasının tamamından gelir vergisi kesilir. Ticket verilmesi halinde günlük limit aşılmadıkça vergi doğmaz, aşan kısımdan vergi alınır. Gelir vergisi istisnasını uygularken KDV hariç tutar yani 12 TL istisna olarak alınacaktır.
İşverenlerce personele sağlanan özellikli ücret unsurlarından biri de, mesai saatleri içinde personele yemek yedirilmesidir. Personele işyerinde yemek verilmesi, hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ve hiçbir had ile sınırlandırılmaksızın doğrudan gider veya maliyet kaydedilir. KDV’leri indirilir. Çünkü GVK’nın 40/2. maddesi uyarınca, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yeri müştemilatında iaşe edilmeleri, firma gideri sayılmıştır.
Yemek yardımının istisnadan yararlandırılabilmesi için;
– Hizmet erbabına işverenlerce yemek olarak verilmiş olması.
– Çalışılmış günlere ait bir günlük yemek bedelinin istisna tutarını (2013 yılı için 12.00 TL’yi) aşmamış olması.
– Yemeklerin dışarıdan sağlanması halinde ödemenin yemek yapan firmaya yapılmış olması.
– Ödemenin bu tutarı aşması halinde tutarı aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.
– Yemek faturası işveren adına düzenlenecektir. Ancak, fatura ya da gider pusulasına yemek yiyen hizmet erbabına adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısı bir liste halinde eklenecektir. Bu koşulları taşıyan yemek bedeli yardımları “istisna”dan yararlanacaktır.
İşverenler, hizmet erbabına değişik şekillerde yemek verilmesini sağlamaktadırlar. Yemek verme çeşitleri, istisna kapsamında ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğinden aşağıda yemek verme çeşitleri açıklanmıştır.
Personele yemek bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak GVK’nın 94/1. maddesine göre tevkifat yapılarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
GVK’nın 23. maddesinin 8. bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak “İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin KDV Hariç 12 TL’yi (2013 yılı için) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir” hükmü ile hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmesi gelir vergisi tevkifatından (ücret stopajından) istisna edilmekle birlikte, yemeğin iş yerinde ve iş yeri müştemilatında yenilmemesi halinde, bu istisnaya bir sınır getirilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Çifte maaş formülleri - 13 Şubat 2013 başlıklı makalemizde ablam yurtdışı borçlanması yaparak iki yıl önce emekli oldu, Acaba ben eşimden kalan dul aylığını alırken aynı zamanda babamdan yetim maaşı alabilir miyim ve benim ölümüm halinde hem kendinin hem de yetim maaşı alabilir mi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI