Yardım toplama (1) – 2 Ekim 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yardım toplama (1) – 2 Ekim 2013
Paylaş
Tarih : 02 Ekim 2013 - 9:04

Geçtiğimiz iki yazıda; Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllık beyannameden ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Kurumlar Vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımları sizlerle paylaşmıştık. Söz konusu yazıları, mevcut Türk Vergi Sistemi çerçevesinde ele almıştık.

T.C. İçişleri Bakanlığı 26 Eylül 2013 tarih ve 28777 sayılı Resmi Gazete’de; “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Bugün bu Yönetmeliğin yeni şekli yanında değiştirilen ya da kaldırılan madde ve bentlerine de yer vereceğiz.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. (Md.1)

Yukarıdaki maddenin değiştirilmeden önceki şeklinde; “294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” cümlesi de yer almaktaydı.

Kapsam

Bu Yönetmelik;

a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları,

b) Yardım toplama faaliyetinde bulunacakların müracaat dilekçelerinde bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri,

c) 26 Eylül 2013 tarih ve 28777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile kaldırıldı.

( “c” bendinin değiştirilmeden önceki şekli: Türk Hava Kurumu Şubeleri’nce, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri.)

d) İlgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

2860 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve kulüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.  (Md.2)

Dayanak

Bu Yönetmelik 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.(Md.3)

Bu maddenin değiştirilmeden önceki şeklinde; “3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 8’inci maddesinin (c) bendine göre hazırlanmıştır.” hükmü yer almaktaydı.

Yardım toplamada bilinmesi gereken hususların başında izin alma zorunluluğu yer almaktadır. Başka bir anlatımla yardım toplama izne bağlıdır.

İzin Alma Zorunluluğu

Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşlar, 2860 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile belirlenen makamlardan bu Yönetmelikte belirtilen usule göre izin almak zorundadırlar. Bakanlar Kurulu’nca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar, bu Yönetmelik kapsamına giren yardım toplama faaliyetlerini 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile tespit edilen usule göre ilgili ve yetkili makamlara bildirmekle yetinirler.

İzin alınmadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. (Md.5)

Devam edecek.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/27717/yardim-toplama-%281%29

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI