VERGİ KODLARI, VERGİ İSİMLERİNE GÖRE VERGİ KODLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler » VERGİ KODLARI, VERGİ İSİMLERİNE GÖRE VERGİ KODLARI
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:02

0001 Yıllık Gelir Vergisi
0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi
0003 Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006 Gelir Götürü Ücret
0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010 Kurumlar Vergisi
0011 Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvk madde 24)
0012 Gelir Vergisi (Gmsı)
0014 Basıt Usulde Ticari Kazanc
0015 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0021 Banka Muameleleri Vergisi
0022 Sigorta Muameleleri Vergisi
0027 Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032 Gelir Geçici Vergi
0033 Kurum Geçici Vergi
0040 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048 Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0049 Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
0050 Kurumlar V. M. Talih Oyunları Asgari Vergi
0051 Diğer Ücretler
0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056 Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057 Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
0060 Mülga Maden Fonu
0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062 Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
0071 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073 Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091 Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092 Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093 Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094 Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
1013 Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020 Fon Payı
1030 Pişmanlık Zammı
1042 E.Katkı Payı
1043 Özel İşlem Vergisi
1047 Damga Vergisi
1067 Vergi Yargı Harçları
1084 Gecikme Faizi
1086 Gecikme Zammı
1087 Erken Ödeme İndirimi
1089 Alınan Diğer Faizler
1095 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096 Konut Fonu
3024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061 Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073 Usulsüzlük Cezası
3074 Özel Usulsüzlük Cezası
3076 Kusur Cezası
3077 Ağır Kusur Cezası
3078 Kaçakçılık Cezası
3080 Vergi Ziyaı Cezası
3099 Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 Ek Gelir Vergisi
4003 Ek Ücret Gelir Vergisi
4004 Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005 Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006 Faiz Vergisi
4007 Ek Emlak Vergisi
4008 Gelir Dahili Tevkifat
4010 Ek Kurumlar Vergisi
4012 Kurum Dahili Tevkifat
4014 Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034 Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4040 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041 Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
4043 Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044 Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4050 Tekel Safi Hasılat
4060 Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 Noter Harçları
4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073 Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074 Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077 Münferit Kurum E. D. V.
4078 Net Aktif Vergisi
4079 Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080 Özel İletişim Vergisi
9001 Emaneten Yapılan Tahsilat
9002 Nüfus Para Cezası
9003 Seçim Para Cezası
9004 Askerlik Para Cezası
9005 Mahkeme Para Cezası
9006 1475 Sayılı İç Kanununa Bağlı Para Cezası
9007 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9008 Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009 Turizm Para Cezası
9010 Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011 Çevre Kirliliği Para Cezası
9012 Esnaf S.Harç
9013 Gümrük Vergisi
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9016 Bilirkişi Ücreti
9017 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018 Yıllık Tonaj Harcı
9022 Kur Farkı Hesabı
9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026 Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9028 Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029 Diploma Harcı
9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031 Veraset Ve İntikal Vergisi
9032 Ek Taşıt Alım Vergisi
9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi
9035 Taşıt Alım Vergisi
9036 Yiyecek Bedelleri
9037 Teminat O. Yapılan Ths.
9038 İadelerden Alacaklılar
9039 Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040 Mera Fonu
9041 Mera Fonu Para Cezası
9042 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9045 Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9051 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052 Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9054 Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055 Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9058 Petrolden Devlet Hakkı
9059 Ticaret Sicil Harcı
9060 Madenlerden Devlet Hakkı
9061 Oyun Kağıdı Gelirleri
9062 Tapu Ve Kadastro Harçları
9064 Pasaport Ve Konsolosluk Harçları
9065 Trafik Harçları
9066 Yargı Harçları
9068 Gemi Ve Liman Harçları
9069 Diğer Harçlar
9070 Değerli Kağıtlar Gelirleri
9071 Tavizlerden Geri Alınanlar
9072 İkrazlardan Geri Alınanlar
9073 Yem Analiz Ücreti
9074 Şeker Fiyat Farkı
9075 Akaryakıt Fiyat Farkı
9076 Başka Vergi Dairesi Mükellefi
9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9080 Diğer Para Cezaları
9081 Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082 Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083 Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9085 Trafik Cezaları
9086 Elektirik Enerji Fonu
9087 Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088 Çıraklık Fonu
9089 2000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090 Çeşitli Gelirler
9091 Petrolden Devlet Hissesi
9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093 Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094 Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097 Haksız Alınan Vergi İadesi
9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099 Kaldırılan Vergi Artıkları

Bir önceki yazımız olan 2012 SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI başlıklı makalemizde 2012 sakatlık indirimi, 2012 sakatlık indirimi tutarı ve Gelir Vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi nedir? Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI