Tübitak AR-GE Projelerinde Ön Finansman Süreci ve AB AR-GE Projeleri ile Mukayesesi

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak AR-GE Projelerinde Ön Finansman Süreci ve AB AR-GE Projeleri ile Mukayesesi
Paylaş
Tarih : 22 Mart 2013 - 9:41

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİNDE ÖN FİNANSMAN SÜRECİ

VE AB AR-GE PROJELERİ İLE MUKAYESESİ

 

 Prof. Dr. Atila Bağrıaçık

 

GİRİŞ

TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde hibeler, projeler kabul edilip yıllık 6’şar aylık dönemler halinde ödemesi yapılmış harcama ve gider belgelerinin bu kuruma ibrazı ile elde edilebilmektedir. Başka bir deyişle ödemesi YMM tasdik tarihine kadar ödenmeyen harcama ve gider faturaları kapsam dışına alınmaktadır. Bununla birlikte TÜBİTAK’ın işlettiği bir ön finansman ya da diğer adıyla transfer ödemesi uygulaması bulunmaktadır.

TÜBİTAK’IN ÖN FİNANSMAN SÜRECİNİN İŞLEYİŞ ADIMLARI

1)      Proje Destek Karar Yazısının alınması ve Proje Sözleşmesinin TUBİTAK tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2)      Proje Öneri Bilgilerinde yer alan Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunda (M030) belirtilen proje toplam tahmini bütçesinin %25’ini geçemez. Destek Karar yazısına göre revize edilmesi gerekmektedir

3)      Transfer ödemesinin TÜBİTAK tarafından aktarılacağı bankada özel bir hesap (proje transfer hesabı) açılması gerekmektedir.

4)      Transfer ödemesi sadece proje kapsamındaki giderler için kullanılması gerekir.

5)      TÜBİTAK’tan talep edilen ön ödemenin %25’i kadar fazlası bankadan teminat mektubu alınır (EK.1)

6)      Başvuru için ekteki talep formu ve belgeler TÜBİTAK’a gönderilir (EK.2).

7)      TÜBİTAK inceler onayladığı takdirde parayı bankada açılan özel proje hesabına gönderir.

8)      Muhasebe kaydı;

 

–          TÜBİTAK’tan gelen ön ödeme ile ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılması uygundur. Ön Ödeme tutarı 75.000,00.-TL. olduğunu varsayım:

 

102 Bankalar Hs.                      75.000,00.-TL.

349 Diğer alınan avanslar hs.      75.000,00.-TL.

 

–          AGY300 dönem raporu, Mali Rapor ve AGY500 YMM Raporu yazılıp TÜBİTAK’a gönderilir. Buradan doğan alacaklar ön ödemeden mahsup edilir. Teminatın üzerinde alacağımız çıkarsa ön ödeme mahsubu yapılır kalan tutar örneğin 75.000,00.-TL. ön ödeme alındı. Mali rapordaki harcama tutarına göre hibe tutarı : 100.000,00.-TL ise

 

102 Bankalar Hs. (proje hs.)                               25.000,00.-TL.

349 Alınan diğer avanslar hs.              75.000,00.-TL.

549   Özel Fonlar hs                         100.000,00.-TL.

 

9)      Bankaya gelen ön ödeme sadece Ar-Ge proje kapsamında kullanılır, kullanılmayan tutar var ise TÜBİTAK’a iade edilir.

10)   Ön ödemedeki faiz gelirleri TÜBİTAK’a iade edilir.

11)   Bankadaki para hareketlerini gerektiğinde Yeminli Mali Müşavir rapor halinde TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır.

12)    Mahsuplaşma bittikten sonra bir yazı ile TÜBİTAK’tan teminat mektubu geri alınır.

 

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİNDE ÖN FİNANSMANIN İŞLEYİŞİ

TÜBİTAK projelerinde hibe ödemesi,  genel kural olarak faturalar ödendikten sonra 6 aylık dönemler halinde yapılmasına karşın, AB projelerinde 2 yıldan az süren projelerde proje tutarının %60-80’i, daha uzun süreli projelerde projede öngörülen ilk 12 aylık döneme ait tutarın % 160 nispetinde peşin olarak Avrupa Komisyonu ile sözleşme imzalanmasını takiben 45 içinde yapılmaktadır. Peşin ödeme için teminat mektubu istenmemekte, sadece proje meblağının %5’i kredi garanti fonu olarak kesilmekte, proje zamanında bitirilirse %4’lük bölüm iade edilmekte, sadece %1’i AB Komisyonunda kalmaktadır.

TÜBİTAK projelerinde işçilik, malzeme, hizmet alımı gibi sadece direkt maliyetler hibeye konu iken, AB projelerinde direkt maliyetlere KOBİ projelerinde %60, büyük projelerde %20 elektrik, su, yönetim, kira bedeli gibi endirekt maliyetler eklenerek hibeye konu matrah yükselmektedir. Yüksek proje bütçesinin önemli bir bölümünün de teminat mektubu alınmadan peşin alınması, firmalar için büyük bir finansman kaynağıdır.

AB projelerinde personel maliyetlerine cep telefonu, internet, benzin masrafı gibi maliyetler de eklenebilmektedir.

 

SONUÇ

Yukarıdaki karşılaştırmalı analizden anlaşılacağı üzere, AB Ar-Ge projeleri yapmak daha avantajlıdır. Firmalardan edindiğimiz bilgilere göre, bizdeki kredi garanti fonu uygulamasının istenilen şekilde çalışmadığı yönündedir.

Bir önceki yazımız olan Risk değerlendirmesinde püf noktaları - 8 Mart 2013 başlıklı makalemizde Risk Değerlendirmesi, risk değerlendirmesi püf noktaları ve risk değerlendirmesinde püf noktalar hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Kur Farkları‏
Kur Farkları‏

23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu VUK.  Genel Tebliği’nde; borsada rayici olmayan yabancı

Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar
Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ VE ORTAYA ÇIKAN FIRSATLAR    Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor
Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor

KOBİ’LER İÇİN TEK BAŞINA BAŞVURABİLECEKLERİ H2020 YENİ KOBİ ARACI ÇAĞRISI 17 ARALIK 2014 TARİHİNDE KAPANIYOR   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo