Ticaret Meslek Lisesi Staj Dosyası Örneği Açıklamalı Anlatımlı

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi » Ticaret Meslek Lisesi Staj Dosyası Örneği Açıklamalı Anlatımlı
Paylaş
Tarih : 26 Mayıs 2012 - 21:36

1.ÜNİTE

1. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI

Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak  ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar şeklinde bir sınıflandırma yolunu seçmiştir.

Vergi usul kanunu ise tacirleri defter tutma bakımında ikile ayırmıştır:

A-  Birinci Sınıf Tacirler: Bilanço esasına göre,

B-  İkinci Sınıf Tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

(V.U.K.176)

B. İkinci Sınıf Tacirler                                                                       

1. İkinci Sınıf Tacir Olabilme Unsurları

  • Vergi Usul Kanununun 177. Maddede yazılı olanların, yani l. Sınıf tüccarların dışında olan gerçek usulde vergiye tabi tüccar erbabı,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler;
  • Yeni işe başlayan işletme sahipleri;
  • Kendi isteğiyle ikinci sınıfı tercih edenler;
  • Hizmet işleriyle uğraşanlar veya nakli işleriyle uğraşanlar,yıllık brüt kazançlarının  3.600,00YTL aşmayanlar;
  • Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200,00. YTL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

2-   İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutarlar;

l- İşletme Hesabı Defteri

2- Günlük perakende satış ve hasılat defteri

               a)      İşletme Defteri

İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterdir. İşletme defteri ciltli,sayfaları karşılıklı, sıra numaralıdır. İşletme defterinin karşılıklı iki sayfasının sol tarafı gider kısmını, sağ tarafı ise gelir kısmını teşkil eder. İşletme defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı, son satırı ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. İşlemler gider ve gelir sayfalarına sıra numarası ile yazılır.

Defterin gider kısmında; satın alınan mallar ile hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderlerle bunlar için ödenen katma değer vergileri yer alır.

Defterin gelir kısmında; satılan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ve edilmeyen paralar ile işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirlerle bunlarla ilgili hesaplanan katma değer vergileri yer alır.

Gayri menkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki 189. maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunur. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır;

a- Sıra Numarası , b- Kayıt Tarihi , c- İşletmenin Türü , d- Meblağ (Tutar)

              b)      Günlük Perakende Satış Ve Hasılat Defteri

İkinci sınıf tacirlerin günlük perakende satışları ile yaptıkları hizmet karşılığında tahsil ettikleri paralar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer tüm gelirlerden yapılan hasılatların yazıldığı bir defterdir. Günlük perakende satış ve hasılat defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı son ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterine sadece günlük perakende satışlar yazılır. Günlük kasa defteri gibi günü gününe yazılması gereken bir defterdir.

 

2. ÜNİTE

 

İŞE BAŞLAMA

Vergi Dairesi İle İlgili İşlemler 

1. İşe Başlama Bildirimi

 

Madde 153 aşağıda yazılı olan mükelleflerden işe başlayanlar durumu vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler.

 

1)      Vergiye tabi ticaret ve sanat  erbapları

2)      Serbest meslek erbabı

3)      Kurumlar vergisi mükellefleri

4)      Kollektif ve adi komandit şirketlerin komandite ortakla

 

Kazançları götürü usulde tespit edilenler ise vergi karnesi almak için vergi dairesine başvurulur.

 

Tacirler vergi dairesine işe başlama sayılan bir işyeri açmak, ticaret siciline kayıt olmak durumlarında faaliyete başlamadan önce vergi dairesine işe başlama dilekçesiyle başvururlar. Bu dilekçeye ;

 

 

1) Dilekçe

2) Nüfus cüzdan sureti

3) İkametgah

4) Kira kontratı

5) Noterden imza sirküleri

 

Bu belgelere  vergi dairesine başvurur, vergi dairesine bir yoklama memuru tarafından iş yerini kontrol ettirir ve şahsa 10 tuşlu bir sicil numarası verir ve şahıs tüm işlemlerini bu numara ile takip eder.

 

 

İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

 

 

 

 

                        Istanbul, 15.10.2012

 

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

Avcılar

 

01.10.2012 tarihinde Avcılar Saray Mah. Yeşil Sok. No:46 ‘da Yılmaz unvanı altında iş yeri açmak istiyorum. Yıllık gelir vergisi, KDV ve Muhtasar sicil numaralarımın verilmesini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                 Saygılarımla

İsim Soyisim

 

 

Ek: 1) Nüfuz cüzdanı sureti

2) İkametgah

3) İmza Sirküleri (Noterden)

4) Kira Kontratı

 

NOT: Muhtasar beyannamemi 3 aylık vereceğim.

 

STAJ DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Bir önceki yazımız olan Staj Süresi Borçlanması başlıklı makalemizde Emekli, Gursoy ve Muzaffer hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013
Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013

Mesleki eğitim gören öğrenciler bu kapsamda işletmelerde belirli süre staj yapıyorlar. Bu öğrencilerin adına SGK’ya iş kazası, meslek

Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı
Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı

Mali müşavirlik stajı yapan adayların işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI