STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi » STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 7:55

Staj Dosyası: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran Stajyerler Odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek zorundadır. Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin, başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır.

1. Meslek Mensubu Yanında (Sm, Smmm, Ymm Bürolarında/Şirketlerinde) Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosyasında (mezuniyet durumuna göre) bulunan matbu belgelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir.
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
13- Staja onay veren Meslek Mensubu SMMM/YMM/LTD AŞ Ortağı ise Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onay belgesi meslek mensubu  Oda kayıt/faaliyet belgesi …vb.)
17- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
18- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
19- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
20- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
21- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
22- Askerlik durum belgesi,
23- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
24- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

2. Gözetim Ve Denetim Altında Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi, Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir,
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
13- Staja onay veren Meslek mensubu SMMM/YMM, Ldt. Şti. A.Ş. ortağı ise şirketin Genel imza sirküleri fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Staj yapılan şirketin, en son yayınlanan, merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
16- Staj yapılan Şirketin en son düzenlenen genel imza sirküleri fotokopisi,
17- Şahıs Firmasında Staj  için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar
– Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı, (şirketin adresi de belirtilecektir.)
– Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi
– Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi,
– Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
– Şirketin Kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi,
– Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir,

18- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır.
19- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, aylık SSK bildirgeleri,
20- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
21- Tek kişi staj belgesi (matbu). Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilisi ve meslek mensubu imzalı beyan. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
22- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
23- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
24- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan  yerlerde form doldurulmayacak),
25- Adayın stajının mutlaka ilgili staj aylarında     (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
26- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
27-Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
28- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
29- Askerlik durum belgesi,
30- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

3. Yasanın 6/B Kapsamında Stajları Sayılanlar Ve Staj Yapanlar:

1- Staj başvuru formu, (matbu)
2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtarlıktan) ve http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak TC kimlik numarasını gösterir belge,
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
7- 3 adet renkli fotoğraf,
8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
10- Adayların her ay, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır.Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış SSK Sigortalı hizmet cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması,
12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği dosyada bulunması,
13- Şirketin Genel imza sirkülerinin bulunması, (imza yetkili çalışan süreyi kapsayan.)
14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

Şahıs Firmasında Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı,
– Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi,
– Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
– Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
– Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
– Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması
17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER’e gönderilir. TESMER’in olumlu görüş bil-dirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
19- Askerlik durum belgesi,
20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve  Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
21- Tek kişi Staj Belgesi (matbu)
23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.

Not: Stajyerlerin özlük dosyası olarak değerlendirilen staj dosyasının eksiksiz ve doğru bir biçimde oluşturulması esastır. Staj dosyasında bulunan basılı belgelerin asıllarının kullanılması gerekir. Fotokopi veya benzeri bir yolla bu formlar çoğaltılıp kullanılamaz. Bu hallerde staj dosyanız eksik olarak değerlendirilir. Ayrıca stajınız süresince dosyanızda bulunması istenen belgeleri kendiniz zamanında odanıza iletiniz. Böylelikle düzenli olarak odanız ile diyaloğunuz devam etmiş olacak, eksiklikleri anında düzeltebilme şansı elde etmiş olacaksınız.

Bir önceki yazımız olan SINAVI KAZANANLAR VE ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI başlıklı makalemizde Ara, Deneme ve Ders hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013
Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013

Mesleki eğitim gören öğrenciler bu kapsamda işletmelerde belirli süre staj yapıyorlar. Bu öğrencilerin adına SGK’ya iş kazası, meslek

Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı
Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı

Mali müşavirlik stajı yapan adayların işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI