SGK Başkanı ya sayı saymasını bilmiyor…. – 29 Kasım 2012

Ana Sayfa » Basından Haberler » SGK Başkanı ya sayı saymasını bilmiyor…. – 29 Kasım 2012
Paylaş
Tarih : 30 Kasım 2012 - 10:10

Ali Tezel

Emeklilikte yaşı bekleyenlerin (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52) emeklilik yaşını 53’e çekmeye çabalayan SGK Başkanı 88 yıldır emekli aylığı ödediğimiz kişiler var demiş…Bunlar prim ödeyip emekli olanlar değil, devletin hizmetine karşılık maaşa bağladığı kişiler ve her yıl Bütçe Kanunu ile isimleri belli edilir… Ödenen maaşlarda SGK’nın kasasında çıkmaz genel bütçeden çıkar, SGK sadece ödemeye aracılık eder…

Cumhuriyeti 1923 yılında kurduk ve üzerinden 89 yıl geçti. SGK Başkanı da 88 yıldır yani 1924 yılından beridir emekli aylığı ödediğimiz kişiler var diyor. İlk prim toplayarak ilerde emekliliği sağlayan devlet kurumu T.C. Emekli Sandığı’dır ve 1956 yılında kurulmuştur, ikinci Sosyal Sigortalar Kurumu 1964 yılında kurulmuştur, üçüncüsü de Bağ-Kur 1971 yılında kurulmuştur.

***VATANA HİZMET EDENLERE AYIP OLUYOR

Gerek T.C. Emekli Sandığı ve gerekse SSK ile Bağ-Kur ilk emeklilerini uzun yıllar sonra verdiler yani 1924 yılında olmayan primli sistemin kurumları emekli maaşını 88 yıldır vermiş olamaz. SGK Başkanının 88 yıldır maaş ödüyoruz dedikleri de olsa olsa Vatani Hizmet Tertibinden Aylık bağlanmış kişiler olabilir. Yani, Kurtuluş savaşına katılmış gazilerimiz veya Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna katkıda bulunmuş hizmet etmiş kişiler olabilir ki bunlar hiç prim ödemeden TBMM’nin kararlarıyla kendilerine her ay düzenli aylık verilen kişilerdir.

***VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Bu Kanun gereğince, aşağıda isimleri olan kişilere ve geride kalan eş-çocuklarına aylık verilmektedir.

Kanun’un 1. Maddesine göre de “ Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir…” demektedir.

***2012 BÜTÇESİNE GÖRE BU AYLIĞI ALANLARIN LİSTESİ

Aşağıdaki liste içinde (en sonda) Aşık Veysel’in kızı da var Sivas Kongresi üyelerinin kızları da var. Birinci Meclis üyelerinin eş veya kızları da var.(TBMM)

A- Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T.B.M.M. Birinci Dönem  Milletvekillerinden 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 sayılı Kanunlar Gereğince Vatani Hizmet Tertibinde

V – CETVELİ

KANUNLAR VE KARARNAMELERLE BAĞLANMIŞ VATANİ HİZMET AYLIKLARI

Bu Cetvelde ismi belirtilenlerin aylıklarının hesaplanmasında, isimlerinin karşılarında belirtilen gösterge rakamları esas alınır. Ancak, bu Cetvelin (A) ve (B) bölümlerinde belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise, yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i, diğer yakınları için ise %50’si) esas alınarak ödenir.

A- Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T.B.M.M. Birinci Dönem  Milletvekillerinden 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 sayılı Kanunlar Gereğince Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

Aylık Sahiplerinin İsimleri

Aylık Göstergesi

Sıra No

01.01.2012-31.12.2012

1

Adana Milletvekili Zekai Apaydın Kızı Leyla Yerdel

3348

2

Ankara Valisi M. Reşit Şahingiray Kızı İsmet Şahingiray

3348

3

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Bozgen (Yılmaz)

3348

4

Bitlis Milletvekili S. Vehbi Öztekin Kızı Saime Gebeloğlu

3348

5

Bitlis Milletvekili A. Hikmet Özdemir Kızı Saliha Özdemir

3348

6

Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay

3348

7

Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil

3348

8

Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Süreyya Akdağ

3348

9

Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Faize Övünç

3348

10

C. Bereket Milletvekili Faik Öztrak Kızı Handan İnan

3348

11

C. Bereket Milletvekili A. Celalettin Öztekin Kızı F. Azize Öztekin

3348

12

Çankırı Milletvekili M. Tevfik Durlanık Kızı Hatice Çivitçioğlu

3348

13

Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Sevim Kürkçü

3348

14

Diyarbakır Milletvekili İ. Hamit Tiğrel Kızı Bediz Koz

3348

15

Diyarbakır Milletvekili İ. Hamit Tiğrel Kızı Melek Öktem

3348

16

Ergani Milletvekili İ. Hakkı Akgün Kızı Nesligör Akgün

3348

17

Ergani Milletvekili M. Emin Özserdar Kızı Nazime Ertekin

3348

18

Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu

3348

19

Erzurum Milletvekili M. Salih Yeşiloğlu Kızı A. Nimet Yeşiloğlu

3348

20

Gümüşhane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Yadigar Savaşeri

3348

21

Isparta Milletvekili İ. Remzi Kızı F. Seniha Başer

3348

22

Isparta Milletvekili İbrahim Demiralay Kızı R. Muazzez Aydemir

3348

23

Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı Tuna Kucur

3348

24

İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Canan Aşkın

3348

25

İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Suzan Arslan

3348

26

İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Perihan Alev

3348

27

İstanbul Milletvekili H. Hüsnü Işık Kızı S. Fikriye Kuyaş

3348

28

Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı F. Enise Çamlıca

3348

29

Kayseri Milletvekili A. Hilmi Kalaç Kızı Sümer Kayalıbay

3348

30

Kayseri Milletvekili Rıfat Çelik Kızı V. Sevim Karakimseli

3348

31

Kırşehir Milletvekili M. Sadık Savtekin Kızı Semiha Savtekin

3348

32

Malatya Milletvekili Garip Ömer Kızı Emine Akıncı

3348

33

Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye İdil

3348

34

Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Neriman Turhan

3348

35

Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Ayhan Turhan

3348

36

Menteşe Milletvekili H. Fahri Arslanlı Kızı Z. İclal Arslanlı

3348

37

Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kızı Terviz Dinçer

3348

38

Niğde Milletvekili M. Ragıp Soylu Kızı Bedia Şahenk

3348

39

Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa

3348

40

Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan

3348

41

Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula

3348

42

Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı N. Nefise Kayhan

3348

43

Sivas Milletvekili Y. Ziyaettin Başara Kızı E. Lütfiye Başara

3348

44

Sivas Milletvekili Rasim Başara Kızı Türkan Kınacı

3348

45

Siverek Milletvekili M. İhsan Sağlam Kızı R. Faize Gümüş

3348

46

Ş. Karahisar Milletvekili M. N. Erberk Kızı Ülker Kılınç

3348

47

Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan

3348

48

Yozgat Milletvekili Y. Bahri Tatlıoğlu Kızı Fatma Süral

3348

49

Milletvekili Mulla Ali Güney Kızı Tolunay Güney

3348

50

Milletvekili Ahmet Nafiz Özalp Kızı Nilüfer Furtun

3348

51

I. Dönem Milletvekili Sıddık Mumcu Kızı Muzaffer Mumcu

3348

52

I. Dönem Milletvekili Mustafa Kızı İlhan Ekmekçioğlu

3348

53

I. Dönem Milletvekili Kazım Özalp Kızı F. Güner Özalp

3348

54

I. Dönem Milletvekili M. Refik Kızı Türkan Çölaşan

3348

55

I. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Kadir Kemali Kızı A. Türkan Atagan

3348

56

I. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Kadir Kemali Kızı E. Talat Temizsoy

3348

57

I. Dönem Van Milletvekili H. Sadık Kızı Sevinç Kutay

3348

58

I. Dönem K. Sahip Milletvekili A. Nebil Kızı A. Fahrinisa Alpsar

3348

59

I. Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent Kızı Aliye Şevki Gülnar

3348

60

I. Dönem Ardahan Milletvekili Server  Ahıskata Kızı Z. Belma Ahıskaatabekoğlu

3348

61

I. Dönem Ardahan Milletvekili Server  Ahıskata Kızı L. Nesrin Ahıskaatabekoğlu

3348

62

I. Dönem Lazistan Milletvekili Z. Abidin Başbuğoğlu Kızı N. Sevda Başbuğoğlu

3348

63

I. Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç Kızı Şükran Yavuzay

3348

64

I. Dönem Milletvekili A. Hamdi Ülkümen Oğlu Atila Ülkümen

3348

65

I. Dönem Milletvekili Sabri Gözügeçgel Kızı Sümrü Sağlamoğlu

3348

66

I. Dönem  Milletvekili Hüsnü Orakçı Kızı Sevim Altay

3348

B- Özel Kanunlara Göre Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

Aylık Göstergesi

Sıra No

Aylık Sahiplerinin İsimleri

Dayandığı Kanun

01.01.2012-31.12.2012

1

Embiya Çavuş

3275

6016

2

Hakkı Şenhür

3275

6016

3

Ali Tabak Eşi Zülfiye Tabak

3275

4813

4

Hacı Altıner Eşi Cemile Altıner

1062

4813

5

H. Daniş Tunalıgil Eşi F. Firüze Tunalıgil

2097

4813

6

İbrahim Kalça Eşi Seyyare Kalça

682

4813

7

İsmail Şevket Erez Eşi F. Necla Erez

2097

4813

8

Kemal Bahadır Demir Eşi Melek Sina Baydur

1936

4813

9

Mehmet  Akman Eşi Satı Cebeci

6576

4813

10

Mehmet Şanlı Baydar Eşi N. Güner Baydar

1936

4813

11

Mülazım Deniz Eşi Cevran Deniz

2998

4813

12

Oktar Cirit Eşi F. Gülen Cirit

2096

4813

13

Remzi Gürkan Eşi Saffet Gürkan

3275

4813

14

Tahir Ünlü Eşi Sultan Ünlü

167

4813

15

Talip Yener Eşi Saniye Kılıç Uysal

2097

4813

16

Ahmet Hamdi Efendi Kızı Emel Çardak

330

3348

17

Ali Tabak Kızı Melek Tabak

3275

3348

18

Cemal Kılıç Kızı Yeter Kılıç

2998

3348

19

Cemal Kaçar Kızı Zeynep Kaçar

3187

3348

20

Harun Atay Kızı Fatma Atay

6857

3348

21

İsa Güneş Kızı Gügercin Acar

2378

3348

22

Mehmet Kıran Kızı Telli Kıran

2884

3348

23

Mehmet Şanlı Baydar Kızı  A. S. Leyla  Baydar

1936

3348

24

Mehmet Şanlı Baydar Kızı Asuman Baydar

1936

3348

25

Mülazım Deniz Kızı Mavuş Deniz

2998

3348

26

Kaşir Kaçar Kızı Çeşmi Çadırcı

3258

3348

27

Oktar Cirit Kızı N. Ece Cirit

2096

3348

28

Süleyman Kulaksız Oğlu Sadık Kulaksız

389

3348

29

Tahir Ünlü Kızı Şükran Yentür

167

3348

30

Tahir Ünlü Kızı Şengül Mücahit

167

3348

31

Talip Yener Annesi  Nuriye Yener

2097

3348

32

Talip Yener Babası Sabri Yener

2097

3348

C- 28.5.1986  tarihli  ve 3292  sayılı  Kanun gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

Aylık Göstergesi

Sıra No

Aylık Sahiplerinin İsimleri

01.01.2012-30.12.2012

1

Abdullah Deliormanlı

6016

2

Ahmet Kızılkaya

6016

3

Ali Mutlutürk

6016

4

Ali Şengüler

6016

5

Arif Şentürk

6016

6

Avni Veli Özgürer

6016

7

Beyhan Yılmaz Şahinci

6016

8

Burhan Mutlu

6016

9

Cevdet Gündüzlü

6016

10

Dursun Ali Kışhan

6016

11

Fehim Karaduman

6016

12

Gültekin Karaman

6016

13

Hanifi Aktaş

6016

14

Hasan Ayyıldız

6016

15

Hayrettin Öztürk

6016

16

Hüseyin Babekoğlu

6016

17

Hüsnü Kahveci

6016

18

İbrahim Zafer

6016

19

İsmail Şimşek

6016

20

İsmet Kahraman

6016

21

Mehmet Karaali

6016

22

Mehmet Mumcuoğlu

6016

23

Mesude Bilen

6016

24

Mümin Akkaş

6016

25

Mümin Kaşmeroğlu

6016

26

Niyazi Özgür

6016

27

Osman Onur

6016

28

Ömer Dönmez

6016

29

Ramadan Tunalı

6016

30

Remzi Öztürk

6016

31

Remzi Uçan

6016

32

Rıdvan Kurtulmuş

6016

33

Sabri İskender

6016

34

Selim Savaş

6016

35

Seydali Akgün

6016

36

Şaban Ergül

6016

37

Şaban Güler

6016

38

Şaban Özkan

6016

39

Yakup Yıldırımtürkkan

6016

40

Yusuf Bilgiç

6016

41

Yusuf Engin

6016

42

Yusuf Türkoğlu

6016

43

Ziya Savaş

6016

44

Mahmut Önal (Bölükbaşı) Eşi Neziha Bölükbaşı

4813

45

M. Fuat Giray Eşi Nermin Giray

4813

46

Mehmet Karasulu Eşi Ayşe Karasulu

4813

47

Mümin Vatansever Eşi Zehra Vatansever

4813

48

M. Mümün Yakup Eşi Meryem Musaoğlu

4813

49

Nazım Başaran Eşi Fatma Başaran

4813

50

Hüsniye Atasoy Eşi Necati Atasoy

4813

51

Orhan Pandur Eşi Şaver Pandur

4813

52

Remzi Doğru Eşi Hürü Doğru

4813

53

Saffet Recep Eşi Zehra Saffetoğlu

4813

54

Abdülkerim Zırhlı Kızı Yurdagül Dönge

3348

55

Abdülkerim Zırhlı Kızı  Kadriye Aközlü

3348

56

Halil Şükrü Kızı Zehra Savaşman

3348

57

Hüsniye Atasoy Kızı Nevin Atasoy

3348

58

Mehmet Öztürk Kızı Saniye Kayacan

3348

59

Mehmet Nuri Ateşoğlu Kızı Mübeccel Ateşoğlu

3348

60

Sabit Hafızoğlu Kızı Derya  Hafızoğlu

3348

61

Salih Sıtkı Fıstıker Kızı Fikriye Şen

3348

62

Veysel Şatıroğlu Kızı Menekşe Süzer

3348

63

Veysel Şatıroğlu Kızı Zehra Başer

3348

Bir önceki yazımız olan Kira artışında ÜFE bilmecesi - 29 Kasım 2012 başlıklı makalemizde 57, Kasım 2012’de yapılacak azami kira artışı yüzde 2 ve kira artışı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI