Sakatlık İndiriminde Yönetmelik Değişmedikçe Gelir İdaresi Merkez Sağlık Kurulundan Vazgeçmez – 16 Nisan 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Sakatlık İndiriminde Yönetmelik Değişmedikçe Gelir İdaresi Merkez Sağlık Kurulundan Vazgeçmez – 16 Nisan 2013
Paylaş
Tarih : 16 Nisan 2013 - 8:31

SAKATLIK İNDİRİMİNDE YÖNETMELİK   DEĞİŞMEDİKÇE  GELİR İDARESİ MERKEZ SAĞLIK KURULUNDAN  VAZGEÇMEZ

Son günlerde engelli vatandaşlarımız için Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine   dayanarak Merkez Sağlık Kurulunun devre dışına çıkarıldı denilerek , vergi dairelerinde çalışan memurlar ile gereksiz tartışmalar yaşanıyor.

Aslında bunun nedeni biraz da  araştırma  yapmadan yapılan haberlerden  kaynaklanıyor.

Maliye yetkilileri vergicilik konusunda hassas oldukları için yönetmelik değişmedikçe onlar rutin uygulamadan vazgeçmezler.

Bu Tartışma Ortamına Nasıl Geldik?

Vergi indirimine esas raporlar

MADDE 15 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen özürlü sağlık kurulu raporu esas alınır.

 

Maliye Yetkilileri Bakın Hangi Yolu İzler:

28/04/1981 tarihli RG yayınlanan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulaması Hakkında Yönetmelik Dikkate Alınır.

 

Yönetmelik amacında 193/31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimine ulaşmak için rapor alınması gerekiyor.

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

            Sakatlık indirimi;

          – Birinci derece sakatlar için (800 TL),

          – İkinci derece sakatlar için (400 TL),

          – Üçüncü derece sakatlar için (190 TL)dır.

          Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir

 

Yönetmelik var, fakat günün koşullarına uygun değildir.

Bir çok iş veren bu uygulamayı yönetmeliğe göre ön hazırlığı yapar.

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte;

  • Ø  Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne,
  • Ø  Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne,
  • Ø  Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,
  • Ø  Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.
Ücretli;

  • Ø  Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  • Ø  T.C. Kimlik no.su eklenecektir.

 

Dediğimiz gibi yönetmeliğin revize edilmesine ihtiyaç var.

Maliye tarafından hazırlanan yönetmelik en son 1998 yılında revize edildiğinden aradan geçen 15 yıldır yenilenmemiştir.

 

Rapor vermeye yetkili hastaneler 30/03/2013 tarihli RG yayınlanan yönetmeliğe göre 7’inci Maddesinde özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar.

 

 

 

Şimdi Karşımıza Merkez Sağlık Kurulu Çıkıyor:

Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir.

 

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen sakatlık dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa, bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.

 

Merkez Sağlık Kurulu Nasıl Karar Verir?

Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapar.
Merkez Sağlık Kurulunun görevi sakatlık indiriminden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip çalışma gücü kayıp oranları belirler.
Merkez Sağlık Kurulunun çalışma şekli ve vergi indirimi için başvuracakların yapacağı işlemler bir yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Merkez Sağlık Kurulu kararını verirken, kendisine ulaşan raporların öncelikle yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine, sonra da usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar.
Raporlar usulüne uygun ise karar vermek üzere inceler. Kararını verirken raporlarda yer alan laboratuar bulgularını, klinik muayene bulgularını, sakatlık bulgularını ve konulan tanıyı ilgili Yönetmelik ekindeki cetvellere göre inceler.
Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile Yönetmelik eki cetvellerde belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse resen ve nihai olarak karar vermeye yetkilidir.
Ancak, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir.
Merkez Sağlık Kurulu tarafından verilen kararların sağlıklı olması için, raporda belirtilen ve Yönetmeliğe uygun yazılması gereken laboratuar, klinik muayene ve sakatlık bulguları ile tanının açık ve anlaşılır olması gerekir. Kurul bu bilgileri yetersiz görmesi halinde ilgili hastaneden ek bilgi istemektedir.
Öte yandan başvuruda bulunan kişiler Merkez Sağlık Kuruluna birden fazla rapor ulaştırırlarsa ve bu raporların bulguları ve tanısı aynı ise Kurul bu raporları değerlendirmeye alarak kararını vermektedir. Ancak bu raporların bulguları ve tanısı farklı ise Kurul ilgiliyi bu raporların birleştirilmesi için hakem hastaneye sevk etmektedir.
Yukarıda açıklanan düzenlemeler ile yetkili sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda belirtilen çalışma gücü kayıp oranlarının, raporlarda belirtilen bulgulara ve tanıya göre doğru olup olmadığının üst kurul olarak görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek Türkiye çapında aynı bulgular ve tanı için verilen çalışma gücü kayıp oranlarının farklı belirlenmemesi ve uygulamanın adaletli olması amaçlar.(Burada adaletli olması tartışılır .Çünkü bir çok rapor oranı düşürülür. Vergi Mahkemelerinde dava açılarak hak aranır.)

Merkez Sağlık Raporlarının Tebliği:

Maliye Bakanlığı, Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları ilgili Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, veya Mal müdürlüğüne gönderir.

Anılan müdürlükler raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirir.

Sağlık raporunda ortaya çıkan vergi indirimindeki ikilemin,  ortadan kalkması için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu  düzenleme olmadığı sürece Gelir İdaresi Çalışanları mevcut uygulamaya devam edeceklerdir.

Tartışmaya son noktayı koyma adına Engelliler için SGK açısından erken emeklilik yolunu açan vergi indiriminde değişiklik yoktur.

 

VEDAT İLKİ

Bir önceki yazımız olan İlk çeyrekte maliye politikası - 16 Nisan 2013 başlıklı makalemizde emtia fiyatları, işsizlik oranı ve Maliye politikası hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI