Sahte fatura düzenleyenlere ticaret yasağı geliyor – 25 Mart 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Sahte fatura düzenleyenlere ticaret yasağı geliyor – 25 Mart 2013
Paylaş
Tarih : 25 Mart 2013 - 9:40

Kamu harcamalarının karşılanmasındaki en önemli ve en sağlıklı kaynak şüphesiz vergiler.
Vergilerin vatandaşların ödeme gücüne göre ve adaletli bir şekilde toplanabilmesinin önündeki en mühim engellerden biri ise sahte fatura düzenleme fiili.

Sahte belge düzenleyenler bu fiilleriyle gerçekte var olmayan bir ekonomik muameleyi var gibi göstermekte. Bunun neticesinde vergi gelirleri istenilen seviyenin altında kalmakta. Haksız yere ödenen katma değer vergisi iadelerine sebep olunmakta, vergi ahlâkı aşınmakta, vergi kanunlarıyla amaçlanan durum gerçekleşmemekte, ayrıca kara para aklama gibi birçok malî suç ortaya çıkabilmekte.

Bu anlamda ülkemizdeki vergilendirme sistemimizin daha sağlıklı bir hale getirilebilmesinde, sahteciliği engellemenin payının yüksek olduğu bir gerçek.

Sahte belge ne demek?

Vergi Usul Kanunumuza göre, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge (halk arasındaki tabiri ile naylon fatura) olarak kabul edilmekte.

Belge kavramından anlaşılması gereken ise vergi kanunları uyarınca düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan vesikalar. Bunlara örnek olarak; fatura, serbest meslek makbuzu ve gider pusulası gösterilebilir.

Sahte belge düzenlemenin cezası nedir?

Yürürlükteki düzenlemelere göre sahte belge düzenlemenin cezası çok ağır. Sahte belge düzenleme fiili işleyenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Diğer taraftan; sahte belge düzenleyenler adına, düzenlenen toplam fatura üzerinden (genellikle %2 komisyon olarak) gelir elde edildiğinden bahisle vergi ve 3 kat vergi ziyaı cezası kesiliyor. Hemen hatırlatalım, söz konusu vergi ve cezalar için uzlaşma yolu kapalı.

Yeni bir güvenlik müessesesi: Teminat

Sahte belge düzenleme fiili, çoğu zaman sahte belge ticareti yaparak düzenledikleri her bir belge üzerinden komisyon geliri elde etmek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerce işlenmekte. Sahte belge düzenleyen mükellefler veya münhasıran (sadece) sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenler hakkında inceleme raporları tanzim edilmekte, kanuni işlemler yapılmakta ve failler yargıya sevk edilmekte. Ancak yapılan kanuni işlemlerden dolayı bu fiillerden sorumlu kişilerin aynı fiilleri farklı tüzel kişilikler veya şahıs işletmeleri bünyesinde işlemeye devam etmeleri çok yaygın bir durum.

İşte bunun önüne geçmek için yeni bir yasal düzenleme geliyor. Sahte belge düzenlediği tespit edilenlerin yeniden mükellef olabilmeleri için teminat göstermeleri gerekecek.

Kimler teminat verecek?

İlk olarak; başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlediği tespit edildiği için mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenler, yeniden işe başlamak ve ticari bir faaliyette
bulunmak için teminat göstermek zorunda olacak.

İkinci grup mükellefler ise, münhasıran sahte belge düzenleme dışında başka faaliyeti olanlardan, sahte belge düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumları kesinleşenler. Bu mükellefler hakkındaki tespitin kendileri hakkında yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen raporda yapılmış olması aranacak. Ayrıca, sahte belge düzenleme fiilini işledikleri durumunun (ihtilafsız veya ihtilaf neticesinde yargı mercileri nezdinde) kesinleşmiş olması, bu mükellefler hakkında idari tedbir uygulamanın ön şartı.

Ne kadar teminat gösterilecek?

Bunun için daha önce sahte belge düzenleyenlerin, tüm vergi borçlarının ödenmiş ve (50.000 Türk Lirası’ndan ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az olmamak üzere) teminat (para, teminat mektubu veya devlet iç borçlanma senedi) verilmiş olması aranacak.

İkinci grupta yer alan, sahte belge düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumları kesinleşenler de, bu durumun vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren bir ay içinde aynı tutar veya oranda teminat göstermek zorunda olacak.

Meslek mensuplarına da yaptırım uygulanacak!

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçip Meclis Genel Kurulu’nda gündeme alınmayı bekleyen yeni düzenleme ile; 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, münhasıran sahte belge düzenlediği için mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacak.

Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde ise kendilerinden teminat istenecek.

Kaynak: http://ekonomi.bugun.com.tr/sahte-fatura-duzenleyenlere-ticaret-yasagi-geliyor-yazisi-227517

Bir önceki yazımız olan Fiili hizmet zammı bana ne kazandırır? - 25 Mart 2013 başlıklı makalemizde fiili hizmet, fiili hizmet zammı ve Ne Zaman Emekli Olurum hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI