ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi » ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Paylaş
Tarih : 06 Haziran 2012 - 8:51

İşletmeler kuruluş amaçlarına ulaştıkları zaman ya da ulaşamadıklarında kendi istekleri veya zorunlu nedenler ile işletmenin devamına son verebilirler. İşletme varlığının herhangi bir nedenle sona ermesine tasfiye denir. Faaliyetlerine son veren işletmenin tasfiye işlemleri aşağıdaki gibi yapılır:

>        İşletmenin tüm mal varlığı satılarak paraya çevrilir.
>        İşletmenin alacakları tahsil edilir.
>        İşletme borçları ödenir.
>        Geriye bir değer kalırsa ortaklara dağıtılır.

İşletmenin sona ermesi iki şekilde olur:
>        Dağılma(İnfisah): Yasada veya şirket sözleşmesinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde karar alınmaksızın faaliyetlerin kendiliğinden sona ermesidir.
>        Dağıtılma(Fesih): İstek dışı nedenlerle faaliyetlerin sona ermesidir. Bu nedenler; mahkeme kararı, ortakların zorunlu aldıkları karar ya da idari karar (kamu otoritesi) olabilir.

Şahıs ve sermaye şirketlerinde tasfiye işlemleri hukuki açıdan farklılıklar gösterir.

1.1. Şahıs Şirketlerinde Dağılma ve Dağıtılma Nedenleri

Şahıs şirketlerinde dağılma ve dağıtılma nedenleri Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir. Bunlara göre dağılma ve dağıtılma nedenleri şunlardır:

>        Şirket ana sözleşmesinde belirlenen sürenin sona ermesi
>        Şirket ana sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılması ya da ulaşma imkânının olmaması
>        Şirket ana sözleşmesindeki sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi
>        İki ortaklı işletmelerde ortaklardan birinin ölmesi ya da kısıtlanması
>        Şirketin başka bir şirket ile birleşme yoluna gitmesi
>        Şirketin iflas etmesi
>        Şirket sermayesinin 2/3’ ünün yitirilmesi
>        Ortak sayısının ikinin altına düşmesi
>        Ortakların oy birliği ile dağılma kararı alması
>        Ortakların sermaye taahhütlerini zamanında yerine getirmemeleri
>        Mahkemenin vereceği dağıtılma kararı
>        Şirketin kuruluşunun tescil ettirilmemesi
>        Komandit şirketlerde komandite ortak ya da ortakların ortaklıktan ayrılması

Komandit şirketlerde komanditer ortakların ölümü şirketi sona erdirmez. Ölen ortağın kanuni mirasçıları komanditer ortak sayılır.

Tasfiye Memuru: Şirketin tasfiye sürecine girmesi ile birlikte şirket temsilcileri yetkilerini kaybeder. T.T.K. madde 221’e göre iflas dışındaki tasfiye işlemleri tasfiye memurlarınca yürütülür. Tasfiye memuru ortaklar arasından ya da dışarıdan birisi olabilir. Tasfiye memuru ortakların oy birliği ile seçilebileceği gibi mahkeme tarafından da atanabilir. Tasfiye memuru tasfiye süresinde şirketi temsil eder. Tasfiye sürecini kısa sürede ve ortaklar yararına sonuçlandırmaya çalışır. Ortakları veya şirketle ilişkisi olan diğer kişileri zarara uğratmaları durumunda ortakların oy birliği ile ya da mahkeme kararıyla tasfiye memurunun görevine son verilebilir. Tasfiye memurlarının başlıca görevleri şunlardır:

>        Tasfiye için gerekli defterleri tutar.
>        Tasfiye başladığında envanter düzenler ve tasfiye bilançosunu hazırlar.
>        Şirketin tamamlanamayan işlerini bitirir. Ancak yeni bir iş yapamaz.
>        İşletmenin tüm varlıklarını paraya çevirir. Alacakları tahsil eder. Borçlar ı öder.
>        Varlıklardan ve alacakların tahsilinden elde edilen nakdi bir devlet bankasına ya da T.C. Merkez Bankasına yatırır.
>        Tasfiye süreci bir yıldan fazla sürerse ara bilânço düzenler.
>        Tasfiye sonunda tasfiye sonu bilânçosunu düzenler.
>        Tasfiye sonucunda kalan varlığı ortaklara dağıtır.
>        Varlıklar borçları karşılamaya yeterli gelmemişse ortaklara başvurur.
>        Tüm tasfiye sürecinde ortaklara bilgi verir ve ortaklar isterse belge ve defterleri onlara ibraz eder.
>        Tasfiye sona erdiğinde tüm defterleri on yıl saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere (harcı peşin ödeyerek) teslim eder.
>        Ticaret siciline müracaat ederek şirket unvanının silinmesini ve ilan edilmesini sağlar.
>        Vergi dairesi ile diğer kurum ve kuruluşlara şirketin sona erdiğini yasal süreler içinde bildirir.

Tasfiye halindeki şirket unvanının başına “Tasfiye Halinde” ifadesi konulur.

1.2. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye İşlemleri

Tasfiye işlemleri kolektif ve komandit şirketlerde aynı şekilde yapılır. Tasfiye işlemleri için yeni defterler tutulabileceği gibi eskilerine de devam edilebilir.

Bir önceki yazımız olan 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ başlıklı makalemizde 269 hesabı, 269 hesabı işleyişi ve 269 hesabı örnekleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II
Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II

VI. VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenleme;

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar

01.Temmuz.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile işadamına pek çok yükümlülük getirildi. Bu yükümlülüklere

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI