Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Paylaş
Tarih : 28 Temmuz 2011 - 9:00

28 Temmuz 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28008

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK

KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 122)

MADDE 1 – 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğin amacı, portföy yöneticiliği faaliyeti ile bu faaliyeti Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yerine getirecek olan şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine yedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şirket bu Tebliğin 5/E maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılıkedebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 5/D maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi

MADDE 5/E – Şirket aşağıda belirtilen esaslara ve Kurulun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 45 inci, 46 ncı ve 49 uncu maddelerindeki hükümlerine uygun olarak yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilir.

a) Şirket’in yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere alım satıma aracılık yetki belgesi alması ve esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.

b) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarı ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari özsermaye tutarı yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edecek Şirket için 1.250.000 TL olarak uygulanır.

c) Yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personeli sağlamış bulunması gereklidir.

ç) Şirket, yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzaladıktan sonra müşterilerin talimatlarını kabul edebilir.

d) Şirket’in sadece yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık hizmeti vereceği müşterilerine ait nakitler ve fon paylarının da bu Tebliğin 17 nci maddesi çerçevesinde saklanması gerekmektedir. Nakit işlemlerinin yürütülebilmesi için portföy saklama kuruluşunda oluşturulan havuz hesaplar kullanılabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tutar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir. Bu durumda, artırılacak sermaye tutarları, ilgili yılın en geç 6 ncı ayının sonu itibariyle sağlanır.

Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti ile yetkilendirilen şirketler, bu faaliyetle sınırlı olarak Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde aracı kurum olarak kabul edilir ve yetkilendirilme tarihinden itibaren 3 ay içinde Kanunun 40/B maddesi çerçevesinde Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetlerinde bulunulamaz.”

“c) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bir önceki yazımız olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20 başlıklı makalemizde Gelir Idaresi, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo