Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/2/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/2/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı
Paylaş
Tarih : 29 Şubat 2012 - 22:09
1 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28220

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH              :  29/2/2012

KARAR NO     :  2012/ÖİB-K-04

KONU               :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü

Beldesi, 4174 Ada, 2-3 ve 4 no.lu Taşınmazların Özelleştirilmesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı 1.136,87 m2 yüzölçümlü ve Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 3 numaralı parselde kayıtlı 1.137,96 m2 yüzölçümlü ve Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı 1.130,76 m2 yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:

1. Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı 1.136,87 m2yüzölçümlü taşınmazın, 1.425.000.- (Birmilyondörtyüzyirmibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.416.000.- (Birmilyondörtyüzonaltıbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.390.000.- (Birmilyonüçyüzdoksanbin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Abdurrahman ÖNEN-ÖNEN İNŞAAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdurrahman ÖNEN-ÖNEN İNŞAAT’nın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.376.000.- (Birmilyonüçyüzyetmişaltıbin) TL bedelle dördüncü teklifi veren İbrahim Halil GÜLEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim Halil GÜLEL’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 3 numaralı parselde kayıtlı 1.137,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1.443.000.- (Birmilyondörtyüzkırküçbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.430.000.- (Birmilyondörtyüzotuzbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Abdurrahman ÖNEN-ÖNENİNŞAAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdurrahman ÖNEN-ÖNEN İNŞAAT’nın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.426.000.- (Birmilyondörtyüzyirmialtıbin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.370.000.- (Birmilyonüçyüzyetmişbin) TL bedelle dördüncü teklifi veren İbrahim Halil GÜLEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim Halil GÜLEL’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3. Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi 4174 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı 1.130,76 m2yüzölçümlü taşınmazın, 1.450.000.-(Birmilyondörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.449.000.- (Birmilyondörtyüzkırkdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Ravza Tarımsal ve Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.310.000.- (Birmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren İbrahim Halil GÜLEL’eİhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim Halil GÜLEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.250.000.- (Birmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Abdurrahman ÖNEN-ÖNEN İNŞAAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdurrahman ÖNEN-ÖNEN İNŞAAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine

dair verilen kararların onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarının İdare tarafından gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı makalemizde 1 mart basın ilan kurulu yönetmeliği değişikliği, basın ilan kurumu yönetmeliği 1 mart ve basın ilan kurumu yönetmeliğinde değişiklik hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI