Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması

ÖRNEKLERLE UYGULAMALI TÜBİTAK & AVRUPA BİRLİĞİ

AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİNİN YAZIMI İLE MALİ RAPORLANMASI

 

KİTABIN ETİKET FİYATI ; 65 TL ‘dir.

SİTEMİZE ÖZEL SINIRLI SAYIDA ; 55 TL ( Herşey Dahil. Kargo Ücretsiz.. )

 

ÖNSÖZ

 

Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile hibe fonları konularına 1969-1974 yılları arasında Viyana “Hochschule für Welthandel” şimdiki ismi “Wirtschaftsüniversitaet”teki Türkiye – Avrupa Topluluğu ilişkileri doktora çalışmalarıyla başladım. Türkiye’ye döndüğümde İstanbul Ticaret Odası ve Marmara Üniversitesi’ndeki çalışmalarımda bu konuyla ilgilenmeye devam ettim. Bununla birlikte 2007 yılından itibaren Ar-Ge (Araştırma ve Deneysel Geliştirme ya da daha sıkça kullanıldığı gibi Araştırma ve Geliştirme) harcama ve giderlerinin YMM (Yeminli Mali Müşavir) tarafından denetlenme ve tasdik işlemlerinin uygulamaya geçilmesiyle birlikte TÜBİTAK-TEYDEB (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projelerine odaklanmayı sürdürdüm. AVRUPA BİRLİĞİ araştırma ve yenilik projeleriyle Brüksel’deki iş ortağım Sayın Leonardo Piccinetti ile araştırma alanımı genişlettim ve halen de devam ediyorum.

Bu çalışmalarım esnasında haftada ortalama tekil ya da seminerler halinde en az 10 imalatçı ve yazılımcı ile bir araya gelerek, ihtiyaç ve sorunları belirlemeyi, bilimsel yönteme göre çözümler bulmaya çalışıyorum. Elinizdeki bu kitabın kaynağı hem varsayım ve model oluşturma hem de ileri sürülen tahmin ya da varsayımın doğruluğu için sınanmasında, büyük ölçüde piyasa olmuştur. Bununla birlikte hipotez, model oluşturmada özellikle TÜBİTAK –TEYDEB, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), AVRUPA BİRLİĞİ 7.ÇERÇEVE PROGRAMI dokümanları ile K.R.POPPER’in eserlerinden ve İrlanda’lı yazar G.B. SHAW’ın ünlü sözlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Spesifik yararlandığımız kaynaklar ise kitap içinde belirtilmiştir.

Kuşkusuz Ar-Ge ve Yenilik çalışmaları bir ekip işi. Bu bağlamda bu kitabın pilot tesis ve yazılım bölümün oluşturulmasında Makine ve Ar-Ge Mühendisi Sayın Selim Kürtünlü’nden; ürün ve süreç Ar-Ge ve Yenilik projelerinin yazılmasında Endüstri ve Ar-Ge Mühendisi Sayın Hakan Dedeoğlu’ndan; ortak proje ve ithal yönlü Ar-Ge çalışmalarının oluşturulmasında Ar-Ge Projeleri Uzmanı Sayın Serkan Bağrıaçık’dan, Ar-Ge muhasebesi konusunda SMMM Sayın Mihraç Sarı’dan, Mali Raporlama konusunda Mali Raporlama Uzmanları Sayın Gülçin Gökçeyrek ve Sayın Buse Kabal’dan, özellikle TÜBİTAK ve Avrupa

Birliği ortak projelerde büyük önem taşıyan fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmeler konusunda Sayın Av. Tuğçe Bağrıaçık’dan ve AB projeleri konusunda Sayın Leonardo Piccinetti’den çok destek aldım. Ayrıca neredeyse her gün Ar-Ge ve Yenilik konularında yazılar yazarak yayınlayan “muhasebeden.com” sitesine de çok teşekkür ederim, onlar sayesinde gece gündüz yazılar yazma ihtiyacını hissettim, motive oldum ve bu kitabın alt yapısı oluştu.

Kitabın tasarımında; ilkin araştırma ve yenilik terimleri için literatür taraması yapılmış, özellikle FRASCATİ ve OSLO Kılavuzları incelenmiş, proje yazmanın bilimsel şeması ortaya konulmaya çalışılmış ve bu bilgiler ışığında TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel yönteme göre yazılması, onaydan sonraki teknik ve mali raporlamasının önemli boyutları ele alınmıştır. Bilgilerimizin pekişmesi ve sınanması için de onaylanan bir TÜBİTAK projesinin bütün dokümanları sunulmuştur. TÜBİTAK araştırma ve yenilik projeleri konusunda edinilen kuramsal ve pratik bilgiler ışığında AVRUPA BİRLİĞİ (AB)’nin 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) ile 1 Ocak 2014 başında yürürlüğe girecek HORİZON 2020 (H2020) Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı anlatılarak, en azından bir AB projesi nasıl yazılır sorusuna yanıt olarak örnek bir AB Ar-Ge projesine İngilizce ve Türkçe olarak yer verilmiştir. Daha sonraki çalışmalarımızda AB projelerinin değerlendirme ve mali raporlama konularında da bilgiler verilecektir.

Bu kitabın temel amacı, Ar-Ge ve Yenilik konusundaki farkındalığımızı artırarak daha çok ulusal ve uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik projelerine katılımın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kitaptaki bilgiler, çoklukla saha çalışmalarından elde ettiğimiz bilgiler olup, doğrulukları uygulamalar ile sınanmıştır. Bununla birlikte bu bilgiler geçici bilgiler olup, daha doğru ve açıklayıcı bilgilere yerini bırakacaktır. Bilgimizle beraber bilgisizliğimiz de artacağından her zaman cevaplarımızdan çok sorularımız olacaktır, başka bir deyişle bilgi sonlu, sorunlar sonsuzdur. Bilimsel gelişme, hataların ve yanılgıların ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştiğinden lütfen bu kitaptaki bilgilerin doğruluğunu uygulamalarla Sizler de sınayarak, bulduğunuz hataları bize bildirerek, bizim gelişmemize yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

 

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

AR‐GE VE YENİLİK KAVRAMLARININ TANIMI BİLİMSEL YÖNÜ VE ULUSLARARASI KURALLAR

I. AR-GE VE YENİLİK KAVRAMLARININ TANIMI VE AÇIKLANMASI

II. AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN BİLİMSEL YÖNÜ

III. AR-GE VE YENİLİK İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLAR
A. FRASCATİ KILAVUZU
B. OSLO KILAVUZU

2. BÖLÜM

TÜBİTAK‐TEYDEB AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİN YAZILMASI İLE MALİ RAPORLANMASI 

A. POPPER’İN BİLİMSEL YÖNTEMİNE GÖRE TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN YAZILMASI

B. TÜBİTAK-TEYDEB PROJE BÜTÇESİ İLE İLGİLİ UYGULAMADAN EDİNDİĞİMİZ GERİ BİLDİRİMLER

C. TÜBİTAK-TEYDEB ORTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL HAZIRLANIR

D. İTHAL YÖNÜ OLAN AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE SEÇENEKLER

E. AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE SIKÇA KULLANILAN SWOT VE FMEA ANALİZLERİ
1. SWOT ANALİZİ
2. RİSK (FMEA) ANALİZİ

F. TÜBİTAK-TEYDEB 1507 VE 1501 DESTEKLERİ

G. TÜBİTAK’DAN ÖN ÖDEME (TRANSFER ÖDEMESİ) İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

H. AR-GE PROJESİ YAPAN KOBİ’LERİN FİNANSMAN PROBLEMİNİN KGF İLE ÇÖZMENİN YOL HARİTASI

İ. TÜBİTAK-TEYDEB TEKNİK RAPORLARI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK KRİTİK UNSURLAR

J. TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE MALİ RAPORLAMA
1. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNUN MALİ TEŞVİKLERLE İLGİLİ UYGULAMA FARKLILIKLARI
2. PROJELERİN MALİ RAPORLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3. TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE YENİLİK PROJELERİNİN MALİ VE YMM RAPORLANMASINDA KRİTİK KONULAR VE ANALİZLERİ
4. TÜBİTAK-TEYDEB AGY500 YMM RAPORLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE RAPORUN ZAMANINDA SUNMANIN POZİTİF ETKİLERİ

K. AR-GE VE YENİLİK PROJELERİYLE İLGİLİ BAĞLANTILI KONULAR
1. YAZILIM AR-GE PROJESİ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖZEL HUSUSLAR
2. TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGE ÜRETİM FİRMALARININ ULUSAL VE AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİ İLE DESTEKLENMESİ
3- TÜRKİYE’DEKİ TEKNOKENTLERİ GELİŞTİRME MODELİ
4. İHRACAT AĞIRLIKLI ÇALIŞAN İMALATÇI FİRMALARIN AR-GE VE YENİLİK ROJELERİ YAPMA İSTEKLERİ DAHA FAZLA
5. BURSA’DAKİ OTOMOTİV FİRMALARI ULUSAL ARAŞTIRMA VE YENİLİK FON KAYNAKLARI İLE MALİ TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN NASIL BİR STRATEJİ İZLEMELİ?

L. ONAYLANAN TUBİTAK AR-GE PROJESİ VE MALİ RAPORLAMA ÖRNEĞİ
1. AR-GE PROJE ÖNERİSİ
2. AGY301 TEKNİK VE MALİ RAPORLAR
3. AGY500 YMM PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK RAPORU

 

3. BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİNİN AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİ

A. AB’NİN OCAK 2014’DE BAŞLAYACAK 87.7 MİLYAR EURO’LUK H2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİ PROGRAMI

B. TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ DENEYİMİNDEN SONRA AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ YAZMAK ÇOK KOLAY

C. AB AR-GE PROJE ÖRNEĞİ (İNGİLİZCE VE TÜRKÇE OLARAK)

D. H2020 SEMİNER PROGRAMI

 

KİTABIN ETİKET FİYATI ; 65 TL ‘dir.

SİTEMİZE ÖZEL SINIRLI SAYIDA ; 55 TL ( Herşey Dahil. Kargo Ücretsiz.. )

 

KİTAP SİPARİŞ İÇİN;

Not: ÖRNEKLERLE UYGULAMALI TÜBİTAK & AVRUPA BİRLİĞİ AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİNİN YAZIMI İLE MALİ RAPORLANMASI Kitabı Final Pazarlamadan’da Temin Edilebilir.

Yetkili Kişi (zorunlu)

Telefon Numaranız (zorunlu)

İş Telefonu

Epostanız (zorunlu)

Kargo Adresiniz

İl

İlçeFATURA BİLGİLERİ

Firma Adı - Şahıs İsmi ( Fatura Başlığı )

Vergi Dairesi

Vergi Numarası (Zorunlu)

Fatura Adresiniz

İl

İlçe

Kitap Adedi

Ödeme ŞekliGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI