Malî tatilin kapsamı genişletildi – 17 Temmuz 2012

Ana Sayfa » Genel » Malî tatilin kapsamı genişletildi – 17 Temmuz 2012
Paylaş
Tarih : 17 Temmuz 2012 - 9:07

Temmuz ayı başında başlayan malî tatil önümüzdeki cuma itibarıyla sona eriyor. Malî tatil süresince beyanname verme süreleri, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri, uzlaşma veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler, devamlı bilgi verilmesine ilişkin süreler 7 gün uzamış kabul edildiğinden bu hak ve görevlerin kullanımına ilişkin tanınan süreler 27 Temmuz’a kadar uzamış oldu.

Dava açma, vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kayıt ve bildirme süreleri de bu tatil boyunca işlemedi. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde (27 Temmuz 2012) sona ermiş sayılacak. Mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde beyan edilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Yani 27 Temmuz’da verilecek beyannamelerde ödenecek vergi çıkması halinde ödemeler 30 Temmuz’da yapılacak.

SGK bildirimleri

SGK bildirgeleri ve prim ödemeleri de mali tatile tabi. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde, Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler yukarıdaki açıklamalarda yer verilen süreler kadar erteleniyor.

Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden ise son gün mali tatile denk geliyorsa sürenin mali tatilden itibaren 7 gün uzadığı kabul edilir. Buna göre Haziran/2012 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 27 Temmuz 2012 tarihi gece yarısına kadar e-Sigorta kanalıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi mümkündür.

Mali tatil ile ilgili çıkarılan tebliğde; özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamayacağı belirtilmişti. Ancak tebliğin bu kısmı Danıştay kararı ile iptal edildi. Bu durumda, bu vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme sürelerinin de mali tatil kapsamına girdiği ve bu sürelerin uzadığı durumu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, söz konusu kararda tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10’uncu bölümünün kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme sürelerinin mali tatil sebebiyle söz konusu sürelerin uzamasının mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının hukuken yok hükmünde (keenlemyekün) olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında değerlendirilecek. Yani söz konusu beyannamelerin ödeme süresi de mali tatil nedeniyle uzayacak ve 27 Temmuz’a kadar mühlet tanınacak. Kanun ilk çıkarıldığında beyanı ertelenen beyannamelerin zaten çok büyük vergi getirisi olmadığını, asıl vergi ödemelerinin ÖTV, KKDF gibi beyanlarla yapıldığını, gelir idaresinin bu geliri ertelememe adına söz konusu vergileri mali tatil kapsamı dışına çıkardığını ifade etmiştim. Danıştay’ın bu iptal kararı idareyi bu planlama anlamında zora düşürmüş görünüyor. Yine de en fazla 15 günlük gelir ertelemesinin Hazine’ye büyük bir problem doğurmayacağını düşünüyorum. Ancak duyduğuma göre Hazine’de nakit sıkıntısı baş göstermeye başlamış. Bütçe dengeleri fena gözükmese de nakit ihtiyacının karşılanmasında zorlanılması halinde yeni sıcak para girişi sağlayacak vergilerin (veya mevcut vergilerde artırım) kapımızı çalmasından korkuyorum. 6111 sayılı af kanunundan faydalananlardan taksitlerini ödemeyenlere yeni hak verilmesi, takipteki alacakların daha kararlı bir şekilde tahsilinin sağlanması gibi tedbirler de masada duruyor.

Yeni TTK’da manevralar bitmiyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bazı düzeltmelerle uygulamaya yeni bir şekil verildiğinden bahsetmiştim. Bu düzeltmelerden birisi de bağımsız denetim yapacak kişilerin belirlenmesi olmuştu. Getirilen yeni hükümle yeminli mali müşavirlerle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca öngörülen eğitimi tamamlamaları halinde sınav veya başkaca bir şart aranmadan bağımsız denetçi olmasının önü açılmıştı. Bu hükümle baştan beri bağımsız denetçi olma şartları bakımından eşit sayılan mali müşavirlerle yeminli mali müşavirlerin geçiş aşamasında farklı muameleye tabi tutulduğunu gördük. Yeni TTK’da getirilen bağımsız denetim için hazırlanan ve bu iş için en hazır meslek grubu olarak kendilerini gören mali müşavirler yeni düzenlemeye büyük tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında bu hüküm yeni bir kanunla geri alındı. Yani şimdi yine başlama noktasına dönülmüş oldu. Ancak bu küçük manevra hukuk dünyamıza yeni bir tartışma kazandırdı. Getirilen yeni hüküm çok kısa süreli de olsa yürürlükte kalmış olduğu için yeminli mali müşavirler sınavsız bağımsız denetçi olma hakkını kazanmış oldular mı? Önümüzdeki süreçte bu sorunun cevabının ne olacağını göreceğiz.

Bir önceki yazımız olan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) başlıklı makalemizde 67 nolu maliye bakanlığı harçlar kanunu tebliği, Bb ve Binde hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Basından bir avantajım olur mu, ne kadar emekli maaşı alabilirim?
Basından bir avantajım olur mu, ne kadar emekli maaşı alabilirim?

>Ali C. 06.05.1968 doğumluyum. 14.06.1984 tarihli Sigorta girişim ve 8.828 günüm var. 1994-1997 tarihleri arasında toplam 1.014 gün 2A basın

Tübitak-Teydeb Yeni Proje Önerisi Formatı Hakkında Ön Çalışmalarımız
Tübitak-Teydeb Yeni Proje Önerisi Formatı Hakkında Ön Çalışmalarımız

TÜBİTAK-TEYDEB YENİ PROJE ÖNERİSİ FORMATI HAKKINDA ÖN ÇALIŞMALARIMIZ Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM abdanmer@gmail.com www.abdanmer.com   GİRİŞ   MEVCUT

Deneyimlerimize Göre Tübitak’a İlk Kez Ar-Ge Projesi Veren Firmalar İçin Haziran Ayı Kritik Ay
Deneyimlerimize Göre Tübitak’a İlk Kez Ar-Ge Projesi Veren Firmalar İçin Haziran Ayı Kritik Ay

DENEYİMLERİMİZE GÖRE TÜBİTAK’A İLK KEZ AR-GE PROJESİ VEREN FİRMALAR İÇİN HAZİRAN AYI KRİTİK AY   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ulusal

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI