Mali Tatil Hatırlatmaları

Ana Sayfa » Güncel Haberler » Mali Tatil Hatırlatmaları
Paylaş
Tarih : 29 Haziran 2013 - 8:55
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 02.07.2013 – 22.07.2013 dönemi mali tatildir.
15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 02.07.2013 – 22.07.2013 dönemi mali tatildir.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Aşağıda mali tatil uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.

1. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

– Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır (istisnaları aşağıda sayılacaktır).

– Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

– Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

2013/Temmuz Mali Takviminin tamamına Bültenin sonunda yer alan link aracılığıyla ulaşılması mümkün olup, mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Yükümlülük Beyan Süresi Bitimi Ödeme Süresi Bitimi
Haziran/2013 dönemi gelir vergisi stopajı (GVK madde 94, AYLIK) 29.07.2013 30.07.2013
Nisan-Mayıs-Haziran/2013 dönemi stopajı (GVK 98/3. maddeye göre üçer aylık beyanname verenler için, ÜÇ AYLIK) 29.07.2013 30.07.2013
Nisan-Mayıs-Haziran/2013 dönemi stopajı (GVK geçici 67. madde kapsamında yapılan stopajlar) 29.07.2013 30.07.2013
Haziran/2013 dönemi kurumlar vergisi stopajı (KVK madde 15 ve 30) 29.07.2013 30.07.2013
Haziran/2013 dönemi katma değer vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran/2013 dönemi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran/2013 dönemi 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi 29.07.2013 30.07.2013
16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi 29.07.2013 30.07.2013
1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi 29.07.2013 30.07.2013

2. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlardır:

– Muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlememektedir.

– Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatil süresince işlememektedir.

– Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir.

DİKKAT: Mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmesinde yarar vardır.

3. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Kanun’la belirlenen özel haller hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelerin devamı mümkündür. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

4. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değildir.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilmekte olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamamaktadır.

5. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

6. Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

7. Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır:

– İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi.

– Noterlik Kanunu’nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun’un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

8. Mali tatil kapsamında olmayan süreler

– Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

– Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

Kaynak : Vergi Portalı

Bir önceki yazımız olan Bazı ülkelerde yakınına bakmayana hapis cezası var - 28 Haziran 2013 başlıklı makalemizde bazı ülkelerde yakınına bakmayana hapis cezası var ve yakınına bakmayana hapis hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI