Mali Tablolar Analizinde Dönüşüm

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Mali Tablolar Analizinde Dönüşüm
Paylaş
Tarih : 28 Şubat 2014 - 9:47

MALİ TABLOLAR ANALİZİNDE DÖNÜŞÜM

 

    Muhasebe alanında yaşanan köklü değişim mali tablolar analizini de etkilemiştir. Günümüzde mali tablolarda, klasik mali tablo hazırlanmasından tam set TFRS’ye geçişle beraber pek çok değişiklik meydana gelmektedir. Meslek mensuplarımız bu noktada yeterince bilgi sahibi olamamaktadırlar.

 

1-GİRİŞ

 

     Günümüze kadar gelen klasik muhasebe eğitimi Bilanço ve gelir tablosu ile bunlara yönelik analiz tekniklerini meslek mensuplarına aktarmıştır. Muhasebe mesleğinde yaşanan uluslar arası gelişmelere uyum süreci ile beraber uluslar arası muhasebe standartlarının bir çevirisi sayılabilecek TFRS uygulamaları ile belirli bir ivme kazanmıştır. KOBİ TFRS uygulamaları Türkiye için beklenen etkiyi yapmasa da tam set TFRS uygulamalarına olan ilgi sürekli artmaktadır. Özellikle bağımsız denetim sürecinde denetlenecek olan mali tabloların klasik mali tablolar olmaması, şirketlere tam set TFRS uygulamalarını hızlı bir biçimde öğrenmeyi zorunluluk haline getirmektedir.

 

Ülkemiz muhasebe uygulamalarında tekdüzen o kadar yerleşmiştir ki ilke bazlı olan TFRS uygulamaları hep havada kalmaktadır. Nitekim 20.05.2013 tarihinde Kamu Gözetim Kurumu dayanamayarak örnek mali tablo formatları yayınlamak zorunda kalmıştır. Tam set TFRS’ye Uyumlu olarak Bilanço ve Gelir Tablosu yerine hazırlanması gereken tablolar şunlardır.

 

1-Finansal Durum Tablosu

2-Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

a)      Tek Tablolu Yaklaşım

b)     İki Tablolu Yaklaşım

3-Özkaynaklar Değişim Tablosu

4-Nakit Akış Tablosu

a)      Doğrudan Yöntem

b)     Dolaylı Yöntem

5-Dipnotlar

 

     Öncelikle bu kadar çok mali tablonun hazırlanması muhasebe mesleği mensuplarını aşırı derecede yoracaktır. Ayrıca klasik mali tablolardan da bütünüyle vazgeçilmemesi, klasik mali tablolardan yola çıkılarak tam set TFRS’ye uygun mali tablolar hazırlanmalı mantığıyla hareket edildiğinden sorunlar daha da artmaktadır. Ayrıca daha meslek mensuplarımız TFRS’ye hazır değilken Maliye çalışanlarının hazır olması da beklenemez. Bu durumda mali tablolarla maliyeye verilecek olan bildirimlerde oluşacak farkların açıklanması da ayrı bir konudur.

 

2-MALİ TABLOLAR ANALİZİNDE DÖNÜŞÜM

 

     Mali tablolar değişince mali tabloların analizine ilişkin bilgilerinde değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Üniversitelerde okutulan mali tablolar analizi dersleri de sınavlarda sorulan mali analiz soruları da zaman içerisinde değişecektir. Doğru bir mali tablo analizi yapabilmek için öncelikle mali tabloların çok iyi tanınması gerekir. Tam set TFRS’ye uygun (KGK’nın da tavsiye ettiği) tablolar iyi tanınmadan yapılacak analizler yanlış sonuçlara ulaşabilecektir.

 

Mali tablolar analizinde yaygın olarak kullanılan teknikler şunlardır:

a)     Karşılaştırmalı Mali Analiz

b)     Yüzdeler (Dikey) Analizi

c)     Eğilim (Trend) Analizi

d)     Oranlar (Rasyolar) Analizi

 

Mali tablo analiz tekniklerinin her birinin kendine has avantaj ve dezavantajları olmasına rağmen en sık kullanılan yöntem oranlar analizi olmaktadır. Hesaplamaların kolaylığı sonuçların daha net anlaşılması gibi avantajları bu yöntemin tercih edilmesinde rol oynamaktadır.  Tam set TFRS’ye uyumlu mali tabloların analizinde oranlar analizinin tercih edilmesi durumun da aşağıdaki oranların kullanılması uygundur.

 

 

A- LİKİDİTE ORANLARI

Toplam Dönen Varlıklar

1- Cari Oran                           —————————————————————–

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Toplam Dönen Varlıklar- (Stoklar + Peşin Ödenmiş Giderler + Diğer Dönen Varlıklar+Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar)

2- Asit-Test Oranı                   —————————————————————–

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar

3- Nakit Oranı                        —————————————————————–

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

Stoklar

4- Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı —————————————————————–

Toplam Dönen Varlıklar

 

 

 

Stoklar

5- Stoklar/Varlık (Aktif) Top.Oranı —————————————————————–

Varlıklar Toplamı

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler -( Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar )

6- Stok Bağımlılık Oranı —————————————————————–

Stoklar

 

 

 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar + İlişkili    Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)

7- Kısa Vad.Alac./Dönen Varlık.Oranı —————————————————————–

Toplam Dönen Varlıklar

 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar + İlişkili    Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)

8- Kısa Vad.Alac./Varlık (Aktif) —————————————————————–

Toplamı Oranı                                                                           Varlıklar Toplamı

 

B- FİNANSAL YAPI ORANLARI

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun

Vadeli Yükümlülükler

1- Yabancı Kay.Toplamı/Varlık (Aktif) —————————————————————–

Top.Oranı (Kaldıraç Oranı)                                       Varlıklar Toplamı

 

Toplam Öz Kaynaklar

2- Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top.Oranı —————————————————————–

Varlıklar Toplamı

 

Toplam Öz Kaynaklar

3- Öz Kaynak./Yabancı Kay.Top.Oranı —————————————————————-

Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun

Vadeli Yükümlülükler

 

4- Kısa Vadeli Yükümlülükler /                                  Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı           —————————————————————–

Kaynaklar Toplamı

 

5- Uzun Vadeli Yükümlülükler /                                Uzun Vadeli Yükümlülükler

Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı           —————————————————————–

Kaynaklar Toplamı

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler

6- Uzun Vadeli Yükümlülükler / —————————————————————–

Devamlı Sermaye Oranı                               Uzun Vadeli Yükümlülükler + Özkaynaklar

 

Maddi Duran Varlıklar (Net) +Yatırım Amaçlı

Gayrımenkuller

7- Mad.Duran Varl./Öz Kaynak.Oranı —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

 

8- Mad.Duran Varl./                           Maddi Duran Varlıklar (Net) + Yatırım Amaçlı

Gayrımenkuller

Yabancı Kaynaklar Oranı                  —————————————————————–

Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

Duran Varlıklar

9- Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar —————————————————————–

Top.Oranı                                                      Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun

Vadeli Yükümlülükler

 

 

Toplam Duran Varlıklar

10- Duran Varlıklar/Öz Kaynak.Oranı —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

Toplam Duran Varlıklar

11- Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye —————————————————————–

Oranı                                                              Uzun Vadeli Yükümlülükler + Özkaynaklar

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler

12- Kısa Vadeli Yükümlülükler/          —————————————————————–

Yabancı Kaynaklar Top.Oranı                       Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun

Vadeli Yükümlülükler

 

Kısa Vadeli Borçlanmalar + Uzun

Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları+Uzun Vadeli Borçlanmalar

13- Banka Kredileri/Varlık (Aktif)       —————————————————————-

Toplamı Oranı                                                           Toplam Varlıklar

 

Kısa Vadeli Borçlanmalar + Uzun

14- Kısa Vad.Banka Krd./Kısa Vadeli            Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Yükümlülükler  Oranı                         —————————————————————–

Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

Kısa Vadeli Borçlanmalar + Uzun V.

Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları +

15- Banka Kredileri/Yabancı Kay.                             Uzun Vadeli Borçlanmalar

Toplamı Oranı                                    —————————————————————–

Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun

Vadeli Yükümlülükler

 

Toplam Dönen Varlıklar

16- Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık)      —————————————————————–

Toplamı Oranı                                                           Toplam Varlıklar

 

Maddi Duran Varlıklar (Net)+ Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller

17- Mad.Duran Var.(Net)/Varlık (Aktif) —————————————————————–

Toplamı Oranı                                                           Toplam Varlıklar

C- DEVİR HIZLARI

 

Satışların Maliyeti (Cari Yıl)

1- Stok Devir Hızı                              —————————————————————–

(Önceki Yıl Stok. + Cari Yıl Stok.) /2

 

 

Hasılat

2- Alacak Devir Hızı                           —————————————————————–

Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar + Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

 

Hasılat

3- Çalışma Sermayesi Devir Hızı      —————————————————————–

Toplam Dönen Varlıklar

 

Hasılat

4- Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı —————————————————————–

Toplam Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli

Yükümlülükler

 

Hasılat

5- Mad.Duran Varl.Devir Hızı            —————————————————————–

Maddi Duran Varlıklar (Net)+ Yatırım Amaçlı

Gayrımenkuller

 

Hasılat

6- Duran Varlıklar Devir Hızı              —————————————————————–

Toplam Duran Varlıklar

 

Hasılat

7- Öz Kaynak Devir Hızı                    —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

Hasılat

8- Aktif Devir Hızı                              —————————————————————–

Toplam Varlıklar

 

D- KÂRLILIK ORANLARI

 

1) Kâr ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı

a- Kâr/Öz Kaynak.Oranı                    —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı

b- Kâr/Öz Kaynak.Oranı                    —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

Dönem Karı

c- Kâr/Öz Kaynak.Oranı                    —————————————————————–

Toplam Öz Kaynaklar

 

 

c- Finansman Giderleri ve Dönem Karı        Dönem Kârı +Finansman Gid.

/Kaynak (Pasif) Top.Oranı                —————————————————————–

(Ekonomik Rantabilite)                                  Toplam Kaynaklar

 

Dönem Karı

d- Net Kâr/Varlık (Aktif) Top.Oranı    —————————————————————–

Toplam Varlıklar

 

e- Faaliyet Kârı/Faaliyetin Gerçek.               Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı

Kul.Varlık.Oranı                                 —————————————————————–

Toplam Varlıklar.-Finansal Yatırımlar

 

 

Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler

f- Birikmeli (Kümülatif) Kârlılık Oranı            —————————————————————–

Toplam Varlıklar

 

2) Kâr ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı

a- Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı                —————————————————————–

Hasılat

 

 

Dönem Karı

b- Net Kâr/Net Satışlar Oranı                        —————————————————————–

Hasılat

Satışların Maliyeti

c- Satılan Malın Maliyeti/Net                         —————————————————————-Satışlar Oranı                                                   Hasılat

 

Genel Yönetim Giderleri+Pazarlama Giderleri+

Araştırma ve Geliştirme Giderleri+Esas

Faaliyetlerden Diğer Giderler

d- Faaliyet Gid./Net Satış.Oranı                    —————————————————————–

Hasılat

 

Finansman Giderleri

e- Faiz Gid./Net Satışlar Oranı                      —————————————————————–

Hasılat

 

3) Kâr ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

 

a- Faiz ve Vergiden Önceki Kâr/                              Dönem Karı + Finansman Giderleri

Faiz Giderleri Oranı                                       —————————————————————–

Finansman Giderleri

 

3-SONUÇ

 

     Mali tabloların tam set TFRS’ye uyumlu hazırlanmasıyla beraber kullanılan terminolojide de önemli değişiklikler olmuştur. Pek çok yeni hesap ve grubu kullanırken, bazı hesap gruplarının da isimleri değişmiştir. Bu nedenle mali tablolar analizinde kullanılan oranlarında değişmesi gerekmektedir. Bu makalemizde ülkemiz için nispeten yeni olan konu hakkında bilgiler verilmek istenmiştir.

 

TFRS uygulamalarının meslek mensuplarımıza anlatılmasında TÜRMOB ve Odalara büyük görevler düşmektedir. Bu konuda ki çalışmaların arttırılması gerekmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan İtalya'dan prim iadesi yok - 28 Şubat 2014 başlıklı makalemizde ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri, italyadan prim iadesi ve prim iadesi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI