Mali Müşavir Hakları Bildirgesi

Ana Sayfa » Basından Haberler » Mali Müşavir Hakları Bildirgesi
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 15:34

MALİ MÜŞAVİR HAKLARI BİLDİRGESİ

     Kalite odaklı yaklaşımların artması ile beraber tüm kurum ve kuruluşlar bu yönde çalışmalarını, misyon ve vizyonlarını gözden geçirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu kapsamda Maliye idaresi mükellef hakları bildirgesi yayınlamıştır. Ancak verginin tarafları sadece vergi idaresi ve mükelleften oluşmamaktadır. 3568 sayılı yasa ile beraber verginin tarafları üçe çıkmıştır. Bunlardan “mali müşavir” meslek mensupları görmezden gelinerek sağlıklı bir vergilendirme sürecinin yürütülmesine imkan bulunmamaktadır.

 

1.       GİRİŞ

Vergilerin etkin bir şekilde toplanmasında, mükelleflerin vergi idaresinin istediği formatta ve yasalara uygun bir şekilde yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde mali müşavirlerin fonksiyonları tartışılamayacak kadar fazladır. Mali Müşavirler bu görevlerini ifa ederlerken pek çok sorun ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu sorunlar,

a)      Mükellefle ilgili Sorunlar

b)      Mevzuat ile ilgili sorunlar

c)       Vergi İdaresi İle İlgili Sorunlar

d)      Diğer Meslek Mensuplarıyla ile İlgili sorunlar

şeklinde dört grupta toplanabilir. Ancak mali müşavirlerin sorumlulukları fazla olmasına karşın görevlerini sağlıklı bir şekilde ifa etmelerini sağlayacak yetkiler tam olarak verilmemiştir. Mali müşavirlerin haklarının ne olduğunu gösteren detaylı bir çalışma da bulunmamaktadır.

 

2.       MALİ MÜŞAVİR HAKLARI BİLDİRGESİ

     Mali Müşavirlerin haklarını gösteren detaylı bir çalışma olmadığına göre bu alanda ilk sayılabilecek bir 16 maddelik tasarı veya öneriyi şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Her Mali Müşavirin verdiği hizmetin karşılığını tam ve zamanında alma hakkı vardır.

2- Her Mali Müşavirin günün, haftanın ve yılın belli günlerinde dinlenerek kendisine ve ailesine zaman ayırma hakkı bulunmaktadır.

3- Her Mali Müşavirin ücretsiz iş yapmama kurum ve kuruluşların angarya denilebilecek gereksiz bildirimlerini vermeme hakkı vardır.

4- Her Mali Müşavirin kamu kurumlarında mesleğinin gerektirdiği saygı ve itibarı görme hakkı bulunmaktadır.

5- Her Mali Müşavir her gün çıkan ve sürekli değişen mevzuat yerine olması gereken hukuku uygulaması gerekmektedir.

6- Her Mali Müşavirin ünvanı ister YMM, ister Bağımsız Denetçi olsun, ister bağımlı, ister kamuda çalışsın bir diğerinden farkı veya üstünlüğü yoktur.

7- Her Mali Müşavirin görevini sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge isteme hakkı bulunmaktadır.

8-  Her Mali Müşavirin görevini tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla ifa etmesi için gereken müşteri sayısına kadar müşteri kabul etme hakkı vardır.

9- Her Mali Müşavirin mükellefin özel işlerini, hizmet sözleşmesi kapsamında bulunmayan işleri yapmama hakkı bulunmaktadır.

10- Her Mali Müşavirin aidat ödediği kurumlardan mesleki haklarının savunulmasını talep etme hakkı vardır.

11- Her Mali Müşavirin aidat ödediği kurumların yönetimi için seçimlerde oy verme, aday olma ve temsilde adalet ilkesine uygun temsil edilme hakkı bulunmaktadır.

12- Her Mali Müşavirin mesleki gelişimi sağlayacak kurs, seminer ve panellere katılma hakkı bulunmaktadır.

13- Her Mali Müşavirin diğer meslektaşlarından mesleki konularda aynı saygı ve itibarı isteme hakkı bulunmaktadır.

14- Her Mali Müşavirin müşterisinin uzlaşma, vergi incelemesine girme, yoklama, vergi davası teftiş gibi tüm önemli olaylarında yanında bulunma, itiraz ve kabul beyanları vermeye, bu işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek müşterisini savunma hakkı vardır.

15- Hiç bir Mali Müşavir, mahkeme kararları hariç olmak üzere müşterisi ile ilgili bilgileri, hiç bir kurum veya makama hiç bir şekilde açıklayamaz.

16- Her Mali Müşavirin mesleğinin geliştirme, kurumsallaşma, hizmet kalitesini arttırma, kendisine has çalışma sistemi kurma hakkı bulunmaktadır.

Kuşkusuz bu genel hak ve öneriler çoğaltılabilir. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların arttırılabilmesi ve konuya ilgi çekilebilmesi açısından yukarıda saydıklarımız da önemli bir aşamayı ifade etmektedir.

 

3.       SONUÇ

Mali Müşavirlik mesleği yurtdışında bulunduğum uzun yıllar boyunca sürekli güç ve itibar kaybetmiştir. Meslek mensupları sorunlarını yeterince dile getiremediklerinden, hükümet nezdinde seslerini güçlü olarak duyuramamışlardır. Bunun sonucu olarak vergilendirme süreci de etkin ve verimli bir şekilde işleyemez hale gelmiştir.

Mali Müşavirlik mesleğinin güç ve itibar kaybetmesi toplumun tüm kesimlerine doğrudan veya dolaylı olarak zarar verecektir. Çünkü tüm Dünya’da saygın bir meslek olarak mali danışmanlık ülke ekonomileri içinde önem arz eden görevleri üstlenmekte kamusal sorumluluk taşımaktadır.

Bir önceki yazımız olan Dolmuştaki kaza iş kazası sayılmaz - 6 Şubat 2014 başlıklı makalemizde askerlik borçlanması, dolmuşta iş kazası ve dolmuştaki kaza hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI