LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi » LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 15:06

1. Limited Şirketlerde Sermayenin Artırılması: Limited şirketler, anonim şirketlerde olduğu gibi şirketin gelişen, büyüyen işlerini yapabilmek veya yeni yatırımlar gerçekleştirebilmek için, yeni kaynaklara gereksinim duyarak sermaye artırma yoluna gidebilirler. Ayrıca enflasyon nedeniyle paranın alım gücünde meydana gelen azalmalar, şirketin sermaye artırımını zorunlu hale getirebilir. Limited şirketlerin kuruluşlarında belirlenen sermayeler eksik belirlenmiş olabilir.Bu durumda da şirketler kısa bir süre sonra sermaye artırma gereksinimi duyabilir.

2. Limitet Şirketlerin Sermayelerini Artırma Yolları:
– Ortaklar, kendileri karşılamak suretiyle sermaye artırabilir.
– Dışarıdan yeni bir ortak alarak sermaye artırabilir.
– Şirketin dönem net kârını veya geçmiş yıllar kârlarını ortaklara dağıtmayıp sermaye artırımında kullanabilir.
– Şirketin maddi sabit kıymetlere ait varsa “Maddi Sabit Kıymetler Yeniden Değer Artış Fonu”nu sermaye artımında kullanabilir.
– Başka bir şirketle birleştirerek sermaye arttırabilir.

3. Limited Şirketlerin Sermaye Artırılmasında Yapılacak İşlemler:
– Sermaye artırımı alındıktan sonra sermaye ile ilgili ana sözleşme değişikliği yazılı olarak düzenlenir.
– Geçmiş dönemlere ait sermaye ödeme kayıtları ili ilgili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilirkişi raporu alır.
– Genel kurul kararı notere onaylatılır.
– Artırılan sermayenin % 004’ü Rekabet Kurulu adına T.C Ziraat Bankasına yatırılır.
– Sermaye artırımında ilişkin ana sözleşme ilişkin ana sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Limited şirketlerin sermaye artırabilmesi için eski sermaye payının (taahhütlerin) tamamen ödenmiş olması gerekir. Eski sermayenin ödendiği serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin raporu ile belgelenmelidir. Raporu düzenleyen müşavirin odasınca
onaylı faaliyet belgesi olması gerekir. Sermaye artırımında taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4’ü tescil tarihinde itibaren, en geç üç ay içinde, kalan taahhütlerin de en geç üç yıl içinde ödenmesi zorunludur.Sermaye taahhüt borçları, ortakları kurulunun karar alması durumunda tüm ortakların yazılı olurları ile tahsil edilir.Kalan sermaye borçlarının sözleşmede belirtilen süreler beklenmeden tahsili
mümkündür. Limited şirketlerde sermaye artırımı, şirket kuruluşunda olduğu gibi iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada sermaye artırımının taahhüdü kaydı yapılıp ikinci aşamada da taahhütleri yerine getirilmesi sağlanır.

Örnek:
HG Limited Şirketi sermayesini 80,000 TL artırmaya 05.01.2009 tarihinde karar vermiştir. Artırılan sermaye 10 TL itibari değeri olan 8.000 hisseye ayrılmıştır.

Limited şirket 2 ortaklı olup sermaye artırımında ortakların payları eşittir. 05.01.2009 tarihinde artırılan sermayenin %004 ‘ü Rekabet Kurulu adına T.C Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Şirketin sermaye artırımında 3.500 TL gider ve bu giderlere ait 630 TL KDV peşin 05.01.2009 tarihinde ödenmiştir. Artırılan sermaye tutarının yarısı tescil tarihinde peşin ödenmiştir.

Cevap:
Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………05.01.2009………………………………..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 40.000
ortak B 40.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 40.000
ortak B 40.000

 

80.000

 

 

80.000

2

………………………………05.01.2009………………………………..

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

32

 

 

32

3

………………………………05.01.2009………………………………..

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

3.500
630

 
4.130
4

………………………………05.01.2009………………………………..

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000

 

40.000

 

 

40.000

BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
80.000 40.000
80.000 40.000
BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDER ALACAK
32
32
BORÇ 100 KASA ALACAK
40.000 32
4.130
40.000 4.162

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
80.000
80.000
BORÇ 191 İND. KDV ALACAK
630
630
BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK
3.500
3.500

Bir önceki yazımız olan 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ başlıklı makalemizde 269 hesabı, 269 hesabı işleyişi ve 269 hesabı örnekleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II
Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II

VI. VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenleme;

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar

01.Temmuz.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile işadamına pek çok yükümlülük getirildi. Bu yükümlülüklere

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI