KOBİ’LERİN AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE BAŞARILARINI ARTIRACAK SINANMIŞ BİR UYGULAMA MODELİNİN UNSURLARI

Ana Sayfa » Ar-Ge » KOBİ’LERİN AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE BAŞARILARINI ARTIRACAK SINANMIŞ BİR UYGULAMA MODELİNİN UNSURLARI
Paylaş
Tarih : 16 Ağustos 2013 - 14:07

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe

Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,

Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

MEVCUT DURUM

TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile Proje Yürütücüleri için yeni bir program başlatarak, yeni ürün ve süreç yenilikleri ile ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel rekabet gücümüzün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 200.000.- TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

 

Aslında bu tür teşvikler proje yürütücülerinin çalıştığı KOBİ’ler için büyük önem taşımaktadır. KOBİ’leri daha başarılı hale getirmek için bizce bu tür teşvikleri salt TÜBİTAK destekleri ile sınırlı bırakmayıp diğer ulusal teşviklerle entegre etmenin uygulamada iyi sonuçlar verdiğini gördük. Bu entegrasyonun süreç adımlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 

ENTEGRASYON SÜREÇ ADIMLARI

1. KOBİ’lerin bizim modelimize göre 40-50 bin TL’yi geçmeyen ürün yenilikleri için 1507 KOBİ destek programından Ar-Ge projesi TÜBİTAK’a sunulur ve kabul edilmesi halinde 6-8 aylık süreçte ürün yeniliği gerçekleştirilerek, hem  % 75 hibe oranlı destekten ve 5746 sayılı Ar-Ge Teşvik yasasının mali teşviklerinden yararlanılır. Bu projelerde değerlendirme kriterleri; endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yeniliği, ekonomik yarara ve ulusal kazanıma yaygın etkisi yanında proje planının ve personel/makine alt yapısının proje için uygunluğudur. Firmanın personel alt yapısının iyileştirilmesi açısından ayrıca proje yürütücüsü için uygulanan 1505 destek programından yararlanmak rasyonel bir yaklaşımdır.

2. TÜBİTAK’ın projenin son dönemine ait hibe havalesinin yapılması ile proje tamamlanmış sayılacağından, bu kurumdan alınacak imzalı bir tamamlama yazısı ile KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama programına başvurularak, ürün yeniliğinin ticarileşmesi için gerekli olan Ar-Ge yönü sorgulanmayan standart yurt içi ve dışından temin edilecek makine – teçhizat – test cihazı –kalıplar gibi sabit varlık yatırımları ile ek istihdam edilecek personele aşağıdaki destekler sağlanmaktadır:

KOBİ’lerin bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 18 ay süre ile yararlanacağı destekler :

-%75 hibeli makine, teçhizat ve yazılımda maksimum 150.000 TL.’lik hibe

(fatura değeri 300.000 TL veya 200.000 TL nin %75 i 150.000 TL maksimum limit),

– %75 hibeli net ücretin %75 oranı ile maksimum 100.000 TL lik personel hibesi,

– %75 destek oranlı maksimum 200.000 TL lik 2 yılı ödemesiz faizsiz makina, teçhizat yazılım alımında, geri ödemeli kredi(fatura bedeli 250.000 TL’nin de üzerinde olsa üst kredi limiti 200.000 TL’dir).

 

Uygulamalardaki başarılı sonuçlara baktığımızda proje süresinin ortalama 4 ay olduğu ;teknik pazarlama,satın alma personeli karışımı 5-6 yeni personel istihdam edildiğini ,makine alımında önceliğin hibe olduğunu gözlemlemekteyiz.Burada dikkat edilecek bir husus, meblağı yüksek bir makine faturasının hibe limit dışında kalan bakiyesinin kredi desteği ile karşılanamayacağıdır( örneğin makine faturası 400.000 TL ise,bunun için ya hibe desteğinden maksimum 150.000 TL ya da kredi desteğinden 200.000 TL için başvuru yapılabilir,aynı fatura bedeli için 2 ayrı destek unsurundan yararlanılamaz.

Burada ara bir çıktı olarak; eğer KOBİ’nin ürün yeniliğine bağlı olarak gerekli olan makine yeniliği için tecrübesi, tasarım gücü ve personel alt yapısı müsait ise, açıkladığımız iki aşamalı süreç yerine tek aşamalı bir işlem olarak ürün ve süreç yeniliğini bütünleşik Ar-Ge’si olarak olarak TÜBİTAK’a verebilir. Ancak makine yapma tecrübesi yoksa, TÜBİTAK tarafından reddedilme olasılığına karşı bu başarı modelini öneriyoruz. Bizce mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler için bu iki aşamalı model daha uygun.

3. KOBİ, Ar-Ge’si TÜBİTAK projesi ile tamamlanan ürün yeniliğini ticarileştirerek, seri üretime geçme arzusu taşıyorsa, yerli ve yabancı makine tedariki ve fabrika inşaatı desteği için Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak, yatırım teşvik belgesi alması halinde başvuru referansı olarak TÜBİTAK’tan alınan tamamlama yazısı söz konusu olduğundan otomatikman 5. Bölge desteklerinden yararlanır.

 

5.Bölge desteklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında bu muafiyet söz konusudur.

– KDV istisnası.

– Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüzbin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

– Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6‐7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

– Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

– Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde Kurumlar Vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar %70 indirimli olarak uygulanır.

 

SONUÇ

Teşvikleri bir bütün halinde birbiriyle ilişkili düşündüğümüzde, KOBİ’ler önemli birikimli faydalar sağlayabilmektedir. Analizimizi Avrupa Birliği Ar-Ge teşvikleri ile de bütünleştirsek, ortaya hayal edilmesi bile zor olan başarı modellerinin çıkacağından hiç kuşkumuz olmasın. Burada istek ve yapılan işe inanmak, ana faktördür. İrlandalı yazar Bernard Shaw aşağıdaki sözü ne güzel söylemiş:

 

Sorun çaresizlik değil, isteksizlik… İsteksiziz, çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey, içimizdeki isteği öldürmektir.”

Bir önceki yazımız olan Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması başlıklı makalemizde ar-ge kitabı, ar-ge ve yenilik projelerinin yazımı ve arge kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI