Kobi Tanımında Yeni İnovatif Anlayış (Orta Büyüklükteki İşletmelere Olası Ek Destekler)

Ana Sayfa » Ar-Ge » Kobi Tanımında Yeni İnovatif Anlayış (Orta Büyüklükteki İşletmelere Olası Ek Destekler)
Paylaş
Tarih : 03 Aralık 2013 - 8:57

KOBİ    TANIMINDA   YENİ   İNOVATİF   ANLAYIŞ 

(ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE OLASI EK DESTEKLER) 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2013 Kasım ayının son haftasında 2.İnovasyon Haftası düzenlendi.Bu bağlamda Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın şu sözleri bence çok önemli:”Gerçek keşif yeni şeyler bulmak değil,gerçek keşif yeni gözlerle bakmaktır”.Bu sözle bağlantılı olarak izninizle yeni gözlerle bakmanın  yaratacağı değişim ve gelişimi KOBİ tanımıyla açıklamak istiyorum.

KOBİ Yönetmeliğinde 10/9/2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  yapılan değişiklikle ,Orta Ölçekli İşletmelerin çalışan sayısı 250’nin altında olup,net satış hasılatından ya da aktif toplamından biri 40 milyon TL’yi aşmadığı sürece KOBİ vasfı devam ediyor.Bu durumda yapısını incelediğimiz birçok orta ölçekli işletme büyümeden dolayı cirosu her yıl 40 milyon TL’yi aşsa bile genelde bilanço aktif toplamı 40 milyon TL’nin altında kaldığı için (çalışan sayısı 250’nin altında kalmak kaydıyla) KOBİ’lik vasfından çıkmayıp aşağıdaki ar-ge ve inovasyon  desteklerinden yararlanmaya devam ediyor.

 

KOBİ OLMANIN EK DESTEKLERİ 

A.TÜBİTAK DESTEKLERİ 

1. İlk iki projesi  500 binTL üst limitli  maksimum %75 oran ile

desteklenen KOBİ’lerin TÜBİTAK’a verecekleri  1507 Destek Programındaki  ar-ge  projeleri 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren en az ikisi ortaklı başvuru olmak şartıyla ilk beş projeden %75 destek alabilme olanağı getirildi (başka bir deyişle, sırasıyla 2 adet tekli,2 adet ortaklı ve bir adet tekli KOBİ projesinin verilmesi halinde destek oranı maksimum % 75’dir).Oysa bu oran Büyük ölçekli işletmelerde % 40-60 arasındadır.

 

 

2.  1501 Sanayi AR‐GE projelerinde Personel harcamaları, büyük  ölçekli işletmelerin

projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75,

mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90

oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar‐Ge faaliyetinde doktoralı

araştırması istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın

%100’ü destek kapsamına alınır.

 

3.Türk firmasının Ürün yeniliği var, ancak ürün yeniliği için gerekli makine tasarım ve imalatı Türkiye’de yapılmayıp yurtdışında yapılıyor, bu durumda yurtdışındaki makine imalatçısı firmayla EUREKA destek programı kapsamında Ar-Ge ortak proje verilmesini öneriyoruz. 1509 TÜBİTAK uluslararası destekleme programından EUREKA projesi önce bir formatla Brüksel’deki EUREKA ofisine genel nitelikli form verilir ve sonra TÜBİTAK’a 1507 ya da 1501 gibi proje sunulur.

 

  • Burada makine imal edip satan yabancı ortağın payı %30’dan aşağı olmayıp %30’larda olması uygun oluyor. Proje kapsamında sadece bir makine prototip imalatı söz konusu ise makinenin bir kısım Ar-Ge’sini de ürün yeniliği ile beraber yerli firma  yapar. Eğer mümkünse proje kapsamında bir makine grubu verilir, bir kısım makine ve tasarımı yerli firma yaparak payı %70’lerde tutulur.

 

  • Türkiye’deki makinelerin üretimi için 2 yerli ortak da olabilir, yabancı ortak makine grubunda lazım olan bir makineyi yapar  ve toplam bütçe içindeki payı %30 civarında tutulur. Burada yabancı ortak ülkesinin TÜBİTAK muadili kurumu o ortağın projesini kabul edip fon yok dese ya da o ülke için Ar-Ge unsuru yok deyip reddetse bile, yabancı ortak proje makinesini kendi öz kaynağıyla yapıp Türk ortağına tedarik edeceğini  beyan ederse, Türk ortağının %70’lik proje maliyeti KOBİ olması durumunda %75 oranında ve 500 bin TL sınırlaması olmaksızın kabul edilir. Karşı ülke projesi reddedilse bile tüm proje için destek oranı 70 x 75 = %52,50 olmaktadır. KOBİ dışındaki büyük ölçekli işletmelerde  destek oranı Türk tarafı için hep %60 olup, 60 x 75 = %45 tüm proje maliyeti için genel destek oranıdır. EUREKA projesinin teknik, mali raporlaması ve YMM’si 6 aylık dönemler halinde 1507 – 1501 ile aynıdır.

 

B.KOSGEB’İN DESTEKLERİ 

Büyük ölçekli  İşletmelerin yararlanamadığı başlıca KOBİ  destekleri aşağıdadır.

1.GENEL DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB’İN sitesinde genel destek programı hakkında şu bilgiler verilmektedir:

PROGRAM BAŞVURUSU VE SÜRESİ  

KOBİ Beyannamesi onaylanmış işletmeler, KBS-KOSGEB Bilgi sistemi(www.destek.kosgeb.gov.tr)üzerinden online olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurup,  Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli-imzalı olarak KOSGEB’e başvururlar.  Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarihten itibaren 3 yıllık program süresi başlamakta olup,bittiğinde yeniden 3 yıllık programa başvurabilmektedirler.

 

 

 

 

2.YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 

İlgili kurslardan sertifika alarak yeni iş kuran girişimcilere KOSGEB sitesine göre verilen  destekler şu şekildedir:

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri)

3.000

 

1.Bölge(İstanbul)

%60

Girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

70.000

3.AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB sitesindeki bilgilere göre:

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

% 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

Personel Gideri Desteği

100.000

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

% 100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

% 75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

 

4.ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

KOSGEB sitesindeki bilgilere göre:

PROJE SÜRESİ

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Kira Desteği

18.000

% 75

Personel Gideri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

 

 

SONUÇ  

Bilim adamı  sayın K.R.Popper’in belirttiği gibi,mevcut doğru bilgilerimiz geçici bilgiler olup,her an yeni bilgilere yerini bırakabilir. Bunun için mevcut bilgilerimizde eleştirel analizle  sürekli hatalar  arayarak elenmeli,bırakmamak üzere bilgilerimizle özdeşleşmemeli,sonsuza dek yenilik  arayışına devam etmeliyiz.İnovasyon haftasında ,inovasyonun hatayı sevdiğini belirten sayın Sinan Yaman’ın sunumunun ortasında sanatçı  sayın Tarkan tarafından okunan  “ hatasız kul olmaz “ şarkısının özellikle gençleri coşturması  bizleri mutlu etmektedir.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI