Kira gelirlerinin beyanı (2) – 6 Mart 2014

Ana Sayfa » Basından Haberler » Kira gelirlerinin beyanı (2) – 6 Mart 2014
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2014 - 10:01

Dün ilk bölümünü yayınladığımız “Kira gelirlerinin beyanı” başlıklı yazımıza bugün ikinci bölümü ile devam ediyoruz.

Kimler kira gelirlerini beyan edecekler?

-2013 yılı içerisinde elde ettiği konut kira geliri istisna tutarı olan 3.200 TL’yi aşanlar,

-Sahip olduğu gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermiş olanlardan elde ettiği kira gelirinin brüt toplamı (stopaj öncesi) 26.000 TL’yi aşanlar,

(Bu kişilerin aynı zamanda konut kira gelirleri de varsa bu tutarın karşılaştırmasında; toplam kira geliri dikkate alınır)

-Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan ve toplamı 1.390 TL’yi aşan gayrimenkul sermaye iradı elde edenler, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekiyor.
3.200 TL’lik istisnanın uygulanması:

-Bu istisna sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için uygulanabilir.

-Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde her ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanır.

-Mirasın paylaşılmamış olması halinde de her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanır.

-Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmiş olsa bile istisna bir kere uygulanabilir.

Kira gelirinden indirilecek giderler:

Kira geliri elde eden mükellefler “Gerçek gider yöntemi” ya da “Götürü gider yöntemi”nden birisini seçmek zorundadır.

Götürü gider yönteminde istisna tutar (3.200 TL) düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gider olarak dikkate alınır. Bu yöntem seçildiğinde iki yıl geçmedikçe bu yöntemden vazgeçmek mümkün değildir.

Gerçek gider yöntemi:

Bu yöntemde aşağıdaki giderler kira gelirinden indirilebilir:

1-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen;

aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (iktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

5-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6-Amortismanlar,

7-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında isçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da, dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç],

10-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider/Toplam Hasılat

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28639/kira-gelirlerinin-beyani-%282%29

Bir önceki yazımız olan Araçlarla ilgili vergisel bulmacalar - 5 Mart 2014 başlıklı makalemizde araç kdv, araçlarla ilgili vergiler ve binek otomobil hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI