KDV TEVKİFAT KAPSAMI VE ORANLARI DEĞİŞTİ

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » KDV TEVKİFAT KAPSAMI VE ORANLARI DEĞİŞTİ
Paylaş
Tarih : 28 Haziran 2012 - 13:19

KDV TEVKİFAT KAPSAMI VE ORANLARI DEĞİŞTİ.

01.05.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ UYGULAMADA CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN SMMM İLE GÖRÜŞMEDEN FATURA DÜZENLEMEYİN.

3065 sayılı KDV kanunun 117 sayılı genel tebliği resmi gazete 14.04.2012 tarihinde yayınlanarak 01.Mayıs.2012 tarihinden itibaren uygulamaya girdi.Maliye Bakanlığının kdv alacağını garantiye almak için yetkisini kullanarak kdv tevfkifat kapsamını genişletti ve oranları arttırdı.
 
Oldukça geniş alanı kapsayan tebiğle gelen yenilikler hakkında kısa bir bilgi vereceğiz,ancak hata yapmamak için fatura düzenlemeden mutlaka SMMM ile görüşün.Yapacağınız yanlışlık vergi cezasına sebep olabilir ve işletmeniz güc duruma düşebilir.
 
KDV tevkifat uygulaması kısaca mal ve hizmet teslim edenin faturasında hesapladığı kdv nin tebliğde belirtilen orandaki tutarının,bu hizmetten yararlanan alıcı tarafından vergi dairesine 2 nolu kdv beyannamesi ile beyan edilip ödenmesidir.Bununla maliye mükellefe şöyle diyor;benim belirlediğim alanlardaki mal ve hizmet teslimlerinde faturalarınızda hesaplayıp müşteriden tahsil ettiğiniz kdv’ni düzgün ödemiyorsunuz.Ben sizden bunu keyfinize bırakmadan peşinen alırım.
 
117 Nolu KDV genel tebliği ile 01.Mayıs.2012 de uygulamaya giren tevkifat konuları ve oranları ile maliye daha fazla kdv tahsil etmeyi düşünüyor.Dolayısıla kayıp kdv ni bu yolla azaltacağını planlıyor.Her yıl artan kapsam ve oranlarla tevkifat uygulamasının sınırları genişleyecek,oranları artacak gibi görünüyor.Tabi burada iyi niyetli ve işlemlerini düzgün yapan dürüst mükellefler için tevkif edilen verginin YMM raporu ile iade alınması da mümkün.
 
Bu acıklamalarımız sonrası 117 Nolu KDV genel tebliğ ile genişletilen kapsam ve yükeseltilen oranlar şöyle olmaktadır;
 
2-TAM TEVKİFAT UYGULAMASI:
Bu bölüm kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
 
2.1.İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER
Buna göre, ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.
 
2.2. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dahil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dahil edilmeyecektir.
 
2.3. KİRALAMA İŞLEMLERİ
 KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.
Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.
 
2.4. REKLAM VERME İŞLEMLERİ
Bu şekilde reklam verme işlemleri ile ilgili KDV, reklam hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklam hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
 
3.KISMİ TEVKFAT UYGULAMASI
.1.1. Tebliğin (3.2.) ve (3.3.) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.
 
3.2. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER
 
3.2.1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.4. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.5. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.6. YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.7. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (3.2.7.2.6) bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.8. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2./a) ayrımı kapsamındakilere turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.9. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan, bu Tebliğin (3.2.9.2.) bölümü kapsamındaki işlemlerde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.10. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların Tebliğin (3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.11. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 3.2.12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.2.13. YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDAKİ HİZMETLER
KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 
3.3. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
3.3.1. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Tebliğin (3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.3.2. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.3.3. HURDA VE ATIK TESLİMİ
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesigereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.
 
3.3.4. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (3.3.4.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.3.5. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (3.3.5.2.) bölümünde belirtilen malların, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
3.3.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
Görüldüğü gibi KDV Tevkifat kapsamı ve oranları büyük oranda değişmiştir.3065 sayılı KDV kanunun 117 seri nolu  KDV genel Tebliğinde  konu tümüyle acıklanmıştır.01.Mayıs.2012 tarihinde uygulamaya giren bu tebliğ kapsamındaki işlemler için,mükelleflerin  fatura düzenlemeden mutlaka SMMM ile görüşmesi gerekir.

Bir önceki yazımız olan 27 Haziran 2012 Çarşamba Gündem başlıklı makalemizde 27 haziran 2012 çarşamba gündem, 27 haziran çarşamba 2012 gündem ve 27 haziran çarşamba gündem hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo