KDV İadesi Sürecinde Koddan Çıkma

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » KDV İadesi Sürecinde Koddan Çıkma
Paylaş
Tarih : 04 Temmuz 2014 - 9:17

KDV İadesi Sürecinde Koddan Çıkma

 

SMİYB Düzenleme Raporu Varken Koddan Çıkış

Vergi inceleme raporuna dayanarak SMİYB düzenlediği tespit edilen mükellefleri, bunların ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler Kod: 1’e alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından listeye alınanlar ise Kod: 9/1’de görünüyor. Mükellef hakkında SMİYB düzenleme raporu varsa kod listesinden hemen çıkabilmek için ödeme yapmak ya da tamamı için teminat göstermek en kestirme çözüm. Ancak bu da tek başına yeterli değil. İlaveten mükellef hakkında bir adet “olumlu rapor” yazılması gerekiyor. Şayet mükellef, “dış ticaret sermaye şirketi” veya “sektörel dış ticaret şirketi” ise, SMİYB’lere dayanarak iadesi alınan KDV’nin tutarı, aynı dönemde iade alınan toplam KDV tutarının %4’ünü aşmıyorsa; koddan çıkabilmek için ya tarhı öngörülen vergi, ceza ve gecikme faizi ve cezasının tamamının ödenmesi ya da tamamı için teminat gösterilmesi gerekiyor. Bunlar için olumlu rapor şartı yok. Mükellefin yargı yoluna gitmesi halinde nihai yargı kararı, yani yargılamanın sonuçlanması koşulu aranıyor. (Elbette koda alınmayla sonuçlanan idari işlem aleyhine de dava açılabiliyor.) Mükellef lehine verilen ara kararlara bakanlık itibar etmiyor. Nihai yargı sonucunda tarh edilen verginin tamamının terkin edilmesi (veya işlemin iptal edilmesi) halinde mükellef kod listesinden çıkarılıyor.

SMIYB Kullanma Raporu Varken Koddan Çıkış

Hakkında SMİYB kullanma raporu bulunan (kurumlar vergisi) mükellefler Kod: 2’ye alınıyor. Düzenleyenlerin ortakları ile kanuni temsilcileri ise Kod: 3’ealınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından listeye alınanlar ise Kod: 9/2’de görünüyor. Her iki durumda da koddan çıkmanın en kestirme yolu tarhı öngörülen vergiyi, cezası, gecikme zammı ve faiziyle birlikte ödemek ya da bunların tamamı için teminat göstermek. Konuyu yargıya taşımak ise uzun yol. Bakanlık nihai yargı kararı ile yapılan tarhiyatın en az %95’inin terkin edilmesi halinde veya yargılama devam ederken vergi dairesine mükellef hakkında bir adet olumlu rapor intikal etmesi halinde kod listesinden çıkarıyor. Her iki durumda da listeden çıkmak için bağlı olunan vergi dairesinin, KDV Takip Birimi’ne durumu intikal ettirmesi gerekiyor. Süreci hızlandırmak isteyenlere bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile
Bastırdığı belgelerin zayii olduğunu-çalındığını veya kaybolduğunu bildiren mükellefler Kod: 4’e alınıyor. Bunların koddan çıkması mümkün değil.

Olumsuz Tespitte Koddan Çıkış

SMİYB kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan inceleme sırasında veya bu mükellefle ticari ilişkide bulunan diğer kişi ve kurumların incelenmesi sırasında veya yetkili makamların yazı ile bildirmeleri üzerine SMİYB düzenlediği vergi dairesinin ıttılaına giren mükellef Kod: 5/1’e alınıyor. Bu durumda koddan çıkmanın yolu biraz daha zor. Çünkü hakkında olumsuz tespit varsa mükellef ya incelemeye sevk ediliyor ya da vergi dairesi tarafından araştırma yapılıyor. Bu araştırma sonucunda SMİYB düzenlediğine dair bir karine bulunamaması halinde incelemeye sevk işlemi yapılmayabiliyor. Bu durumdaki bir mükellefe “proaktif” davranarak hakkındaki tüm olumsuzlukları giderdiğine ve SMİYB düzenlemediğine dair bağlı olunan vergi dairesini ikna etmesini salık veriyoruz. İkna girişimi sonuç vermişse veya vermemiş fakat mükellef incelemeye sevk edilmişse, koddan çıkmak için incelemenin sonuçlanmasını beklemek gerekiyor. Hakkında olumlu rapor yazılan mükellef kod listesinden çıkarılıyor.

SMİYB düzenleyen mükellef nezdinde yapılmakta olan incelemede ya da bu mükellefin ticari ilişkide bulunduğu diğer kişi veya kurumların incelenmesi sırasında, yahut yetkili makamların yazı ile bildirmesi üzerine SMİYB kullandığının vergi dairesinin ıttılaına girmesi halinde mükellef Kod: 5/2’ye alınıyor. Bu durumdaki mükellefler incelemeye sevk edilebiliyor. İnceleme sonucunda rapor olumlu gelirse mükellef koddan çıkarılıyor. Ancak mükellefin koddan çıkabilmek için başvurabileceği iki yol daha var. Mükellef dilerse kullandığı SMİYB’leri indirim listesinden çıkartıp düzeltme beyannamesi vererek tarh edilen vergi ve cezaları ödeyebilir veya bunların toplam tutarı kadar teminat verebilir. Mükellef dilerse düzeltme beyannamesi vermeme yoluna da gidebilir. Ancak bu durumda kullanılan SMİYB’ lerdeki hesaplanan KDV’nin 4 katı kadar teminat vermek zorunluluğu var. Aksi takdirde koddan çıkmak pek mümkün değil. İzlenecek yol konusundan mükelleflere YMM’lerini dinlemelerini salık veriyoruz.

Adreste Bulunamama Halinde Koddan Çıkış

Yapılan yoklama ve araştırmalarda bilinen adreslerinde bulunmayan mükellefler Kod: 5/3’e alınıyor. Bu durumdaki mükelleflerin koddan çıkabilmek için bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurarak adreslerinde yoklama yaptırmalarını ve haklarında başka bir olumsuzluk olmadığını tevsik etmelerini tavsiye ediyoruz. Yoklama sonrasında koddan çıkarılmak için, durumun İVDB “KDV Takip Birimi’ne” bildirilmesi işlemini, Vergi Dairesine verilecek bir dilekçeyle hızlandırmak mümkündür.

Defter Belge Ibraz Etmeme Halinde Koddan Çıkış

Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerden dolayı defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler veya birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamelerini vermeyen mükellefler Kod: 5/4’e alınıyor. Bu durumda koddan çıkabilmek için defter ve belgelerin ibrazı veya KDV beyannamelerin in usulüne uygun olarak doldurarak bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Belgeleri taklit edilen mükellefler Kod:6’ya alınıyor. Kod: 6’da olmak mükellef bakımından bir olumsuz tespit anlamına gelmiyor. Kendi rızası dışında belgeleri taklit edildiği için koda alınanların iadeleri genel esaslara göre yapılıyor. Bu kodun ihdas edilme nedeni bunlardan mal alanlar için karşıt inceleme yapılmasını sağlamak. İVDB, dileyen mükelleflere Kod: 6’da bulunma nedenleri ve bunun kendileri için bir olumsuz tespit anlamına gelmediğini yazılı olarak bildirebiliyor .

KOD LİSTESİ VE KISA AÇIKLAMALARI

KOD – 1: Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükellefler.

KOD – 2: Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan mükellefler.

KOD – 3: Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükelleflerin ortakları ve kanuni temsilcilerine ilişkin bilgiler.

KOD – 4: Bastırdığı belgelerin zayi-çalındığı veya kaybolduğunu bildirenler.

KOD – 5: Vergi Dairelerinin yaptığı tespit sonucunda;

                5 / 1 Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB kullandığı veya düzenlediği konusunda tespit bulunanlar.

                5 / 2 Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinin ( süresinden sonra verilenler hariç) verilmemesi.

                5 / 3: Adresinde bulunamayanlar ile sarih adresi tespit edilemeyenler.

                5 / 4: İşçi sayısı, makine teçhizat ve işyeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen KDV matrahları yüksek olan bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayanlar.

KOD – 6: Taklit Edilen Belgeler: Kendisi hakkında herhangi bir olumsuz tespit ya da rapor bulunmadığı halde belgeleri taklit edilen mükellefler listesi.

KOD – 7: Mükellefiyetleri bulunmayan ancak üçüncü kişiler veya diğer tüzel kişilikler vasıtasıyla sahte belge organizasyonu içerisinde bulunan ve sahte fatura ticareti yapanlar.

KOD – 8: İstanbul Defterdarlığı’nca re’sen terk ettirilen mükelleflere ait liste.

KOD – 9 / 1: SMİYB düzenlediği ve hem düzenleyip hem kullandığı tespit edilen mükellefler listesi.

KOD – 9 / 2: SMİYB kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler listesi.

Bir önceki yazımız olan Ar-Ge Projelerinde Teknoloji Analizinin İçeriği başlıklı makalemizde ar-ge projeleri, ar-ge projelerinde teknoloji analizi ve teknoloji analizi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI