Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Paylaş
Tarih : 17 Ekim 2012 - 10:01

17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28444

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI
VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan 322 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI – T.P. ve 323 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI – Y.P. defteri kebir hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“322 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI – T.P.

 

32200 BİR AY VADELİ

322000 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322001 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322002 RESMİ KURULUŞLAR

322003 TİCARİ KURULUŞLAR

322004 DİĞER KURULUŞLAR

322005 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322006 YURTİÇİ BANKALAR

322007 YURTDIŞI BANKALAR

 

32210 ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

322100 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322101 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322102 RESMİ KURULUŞLAR

322103 TİCARİ KURULUŞLAR

322104 DİĞER KURULUŞLAR

322105 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322106 YURTİÇİ BANKALAR

322107 YURTDIŞI BANKALAR

 

32220 ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

322200 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322201 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322202 RESMİ KURULUŞLAR

322203 TİCARİ KURULUŞLAR

322204 DİĞER KURULUŞLAR

322205 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322206 YURTİÇİ BANKALAR

322207 YURTDIŞI BANKALAR

 

32230 DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL)

322300 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322301 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322302 RESMİ KURULUŞLAR

322303 TİCARİ KURULUŞLAR

322304 DİĞER KURULUŞLAR

322305 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322306 YURTİÇİ BANKALAR

322307 YURTDIŞI BANKALAR

 

32240 BİR YILA KADAR VADELİ

322400 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322401 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322402 RESMİ KURULUŞLAR

322403 TİCARİ KURULUŞLAR

322404 DİĞER KURULUŞLAR

322405 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322406 YURTİÇİ BANKALAR

322407 YURTDIŞI BANKALAR

 

32250 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

322500 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322501 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322502 RESMİ KURULUŞLAR

322503 TİCARİ KURULUŞLAR

322504 DİĞER KURULUŞLAR

322505 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322506 YURTİÇİ BANKALAR

322507 YURTDIŞI BANKALAR

 

323 KATILMA HESAPLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – Y.P.

 

32300 BİR AY VADELİ

323000 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323001 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323002 RESMİ KURULUŞLAR

323003 TİCARİ KURULUŞLAR

323004 DİĞER KURULUŞLAR

323005 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323006 YURTİÇİ BANKALAR

323007 YURTDIŞI BANKALAR

 

32310 ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

323100 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323101 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323102 RESMİ KURULUŞLAR

323103 TİCARİ KURULUŞLAR

323104 DİĞER KURULUŞLAR

323105 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323106 YURTİÇİ BANKALAR

323107 YURTDIŞI BANKALAR

 

32320 ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

323200 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323201 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323202 RESMİ KURULUŞLAR

323203 TİCARİ KURULUŞLAR

323204 DİĞER KURULUŞLAR

323205 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323206 YURTİÇİ BANKALAR

323207 YURTDIŞI BANKALAR

 

32330 DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL)

323300 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323301 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323302 RESMİ KURULUŞLAR

323303 TİCARİ KURULUŞLAR

323304 DİĞER KURULUŞLAR

323305 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323306 YURTİÇİ BANKALAR

323307 YURTDIŞI BANKALAR

 

32340 BİR YILA KADAR VADELİ

323400 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323401 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323402 RESMİ KURULUŞLAR

323403 TİCARİ KURULUŞLAR

323404 DİĞER KURULUŞLAR

323405 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323406 YURTİÇİ BANKALAR

323407 YURTDIŞI BANKALAR

 

32350 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

323500 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323501 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323502 RESMİ KURULUŞLAR

323503 TİCARİ KURULUŞLAR

323504 DİĞER KURULUŞLAR

323505 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323506 YURTİÇİ BANKALAR

323507 YURTDIŞI BANKALAR”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde 323507 YURTDIŞI BANKALAR hesabından sonra gelmek üzere aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

“325 KATILMA HESAPLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – KIYMETLİ MADEN – Y.P.

 

32500 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32503 YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325030 BANKALAR

325031 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325039 DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

32510 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32512 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325120 BANKALAR

325121 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325129 DİĞER TÜZEL KİŞİLER”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” ibaresi ile 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” hesap gruplarının başlığı “3 KATILIM FONU VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3 TOPLANAN FONLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” hesap grubuna ilişkin açıklamaya altıncı paragraf olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Özel fon havuzlarında toplanan fonlar, anapara geri ödemesinin yapılacağı tarih dikkate alınarak ilgili hesaplara kaydedilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/1/2007

26415 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2007

26639

2-

11/12/2009

27429

3-

28/5/2011

27947

Bir önceki yazımız olan Anayasa Mahkemesinin E: 2011/119, K: 2012/33 Sayılı Kararı (5809 Sayılı Kanun Hk. başlıklı makalemizde 17 ekim anayasa mahkemesi kararı ve anayasa mahkemesi kararı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo