İş kazalarında tek bildirim – 28 Ocak 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » İş kazalarında tek bildirim – 28 Ocak 2013
Paylaş
Tarih : 28 Ocak 2013 - 9:52

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi’ başlıklı 14’üncü maddesinde, ‘kayıt ve bildirim’ yükümlülükleri düzenlenmiştir. Buna göre, işverenler, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleyecek; işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları da düzenleyecektir. Ve işveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunacaktır:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

Buna göre, iş kazalarının Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve bağlı birimlere bildirimi, 30.12.2013 itibariyle kalkmıştır. Şöyle ki, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine göre, işverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki işgünü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundaydılar. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77’nci maddesi, 6331 sayılı İşSGK’nun 37’nci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu zorunluluk sona ermiştir. Böylece SGK’ya tek bildirim ilkesi yasal hale gelmiş olup bildirim yapılmadığı takdirde, 2000.-TL İPC uygulanacağı düzenlenmiştir.

İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları, meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edecektir.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir.

6331 sayılı Kanuna göre, iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. 5510 sayılı Kanuna göre, iş kazası, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) 4/a bendi kapsamındaki (SSK) emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. 4/a sigortalılarının maruz kalacağı iş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’na da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. 4/b sigortalıları (Bağ-Kurlular) bakımından maruz kalacağı iş kazasının kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun (Ek-7), elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar programı 28.02.2012 tarihinde işletime açılmıştır. İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, ‘E-SGK’/ ‘Diğer Uygulamalar’/ ‘Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi’ alt menüsünden ‘Hizmet Akdi İle Çalışanlar’ başlığı altındaki ‘İşveren Bildirim İşlemleri’ ekranından ulaşılabilecektir.

İş kazası soruşturmalarını 2011/Haziran ayına kadar, iş sağlığı ve güvenliği ile görevli ÇSGB İş Müfettişleri tarafından yapılıyordu. Artık iş kazası soruşturmaları, sadece SGK Müfettişleri ve Denetmenleri tarafından yapılmaktadır. 2011-57 sayılı Genelgesi kapsamında SGK iş kazası soruşturmalarında, işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin sorumluluğunu denetim elemanları vasıtasıyla belirlemektedir. Yani maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan  iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılırken bunların dışında kalan iş kazası vakalarında ise SGK Denetmenleri raporlarında belirtilen kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında  belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılmaktadır.

6331 sayılı Kanunun 14. Maddesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ve 26. maddesi ile de idari para cezaları ve uygulanması hüküm altına alınmıştır. Sözkonusu yeni düzenlemeler, 2013 yılbaşında yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile işverenlere iş kazası ve meslek hastalığının kaydını tutma ve incelemesini yaparak raporunu düzenleme ve iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yükümlülüğünün yanı sıra iş kazası olarak sonuçlanmayan diğer kazalarında kaydını tutma ve inceleyerek rapor düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.

6331 sayılı Kanun uygulaması yeni başladığından, henüz uygulanmamış idari para cezaları, 2012 yeniden değerleme oranında artırılmaması gerekiyor. Eğer yasal düzenleme, böyle bir sonuç doğuruyorsa, bu adaletsizlik vesilesiyle, bu İPC tutarları, yasada değişiklik yapılarak adil hale getirilmelidir. TBMM ve ÇSGB, bu yasal süreci oluşturabilmeli ve belirlenecek âdil İPC tutarlarının 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/is-kazalarinda-tek-bildirim/36045

Bir önceki yazımız olan Muhtaç Yaşlı ve Özürlü Aylığında Önemli Değişiklikler Var - 28 Ocak 2013 başlıklı makalemizde muhtaç aylığı değişikliği, muhtaç ve yaşlı aylığı ve özürlü aylığı değişikliği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI