İngiltere Muhasebe Sistemi

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » İngiltere Muhasebe Sistemi
Paylaş
Tarih : 07 Ekim 2013 - 15:59

İNGİLTERE MUHASEBE SİSTEMİ

     İngiltere muhasebe sistemini tanıtmak amacıyla bu makale çalışmamız hazırlanmıştır. Esasen farklı ülkelerin vergi ve muhasebe sistemlerini incelemek kendi sistemimizin mükemmelleştirilmesine de yardımcı olacaktır. Resmi olarak 1990 yılında kurulmasına rağmen aslen geçmişi 1970 yılına uzanan İngiltere Muhasebe Standartları Kurulu, muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve yayınlanması konusunda tam yetkili bir konumdadır. İngiltere muhasebe sistemi Dünya’ya örnek olması ile tanınır.

1.GİRİŞ

İngiltere, Birleşik Krallığın bir parçasıdır. Birleşik Krallık ise İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. Büyük Britanya; İngiltere, İskoçya ve Galler’den oluşan ana kara parçasını ifade eder. Bu siyasal değil, esasen coğrafi bir tanımlamadır.“Britanya Adaları” ise; İngiltere, Galler, İskoçya ve bütün İrlanda ile bu ülkelerin çevrelerindeki küçük adalardan oluşmaktadır.

İngiltere’de muhasebe uygulamaları, kanun ve muhasebe standartları ile desteklenmiş çok güçlü ve geleneksel bir profesyonelliğe sahiptir (Clare, 2005:442). İngiltere, bugün profesyonel muhasebeciliğin gelişimine katkısı olan ilk ülkedir. Finansal durum ve sonuçların “doğru ve tarafsız” bir şekilde açıklanması bakış açısı yine İngiltere kaynaklıdır.  İngiltere dünyada özel sektör muhasebesini geliştiren ilk ülke olmuştur. Bu konuda uzmanlaşmış 4 adet enstitü vardır; bunlar

1-İngiltere/Galler Muhasebeciler Enstitüsü

2-İskoçya Muhasebeciler Enstitüsü

3-Mali Müşavirler Birliği

4-İrlanda Muhasebeciler Enstitüsü

1974 yılında meslek adına temsilcilik ve danışmanlık için bir ortak platform sağlamak için, Muhasebe Kuruluşları Danışma Komitesi kurulmuştur. Bu komitenin üyeleri yukarıda belirttiğimiz 4 İmtiyazlı Enstitü ve Yönetim Muhasebecileri ile Kamu Maliyeci Enstitüleridir (Zengin; 1995:3).İngiltere’de enflasyon muhasebesi zorunlu değildir. Zorunlu olmadığı için, enflasyonun kendi firması üzerinde olumsuz etkiler doğurduğuna inanan firmalar tarafından sadece uygulanmaktadır. İngiltere’de firmalar genellikle limited şirket şeklinde kurulmaktadır.

2. İNGİLTERE BİLANÇO FORMATI 

İngiltere’de kullanılan bilançoların formatı genel olarak aşağıdaki gibidir.

 1. Ödenmemiş        Sermaye
 2. Duran       Varlıklar
  1. Maddi olmayan duran varlık
   1. Geliştirme maliyetleri
   2. Bağışlar, Patentler, Lisanslar, Markalar, Benzer haklar, Varlıklar
   3. Şerefiye firma değeri
   4. Hesaba  ödemeler
  2. Maddi       Duran Varlıklar
   1. Arazi ve binalar
   2. Fabrika ve makineler
   3. Demirbaşlar,    Tesisatlar, Araçlar, Ekipmanlar
   4. Hesaba ödemeler ve inşaat varlıklar
   5. Yatırımlar
    1. Grup işletmelerindeki hisseler
    2. Grup işletmelerindeki krediler
    3. İştiraklerin faizleri
    4. İştirak faizleri olan işletme kredileri
    5. Kredi haricindeki diğer yatırımlar
    6. Diğer krediler
    7. Kişisel hisseler
    8. Cari   Aktifler
     1. Stoklar
      1. Hammaddeler ve tüketim maddeleri
      2. Üretim aşamasındaki işler
      3. Mamul mallar ve yeniden satılabilen ürünler
      4. Hesaba   ödemeler
      5. Alacaklar
       1. Ticari alacaklar
       2. Ortaklardan alacaklar
       3. İştiraklerden alacaklar
       4. Diğer alacaklar
       5. Ödenmemiş Sermaye
       6. Verilen depozito ve teminatlar
      6. Yatırımlar
       1. Grup işletmelerindeki hisseler
       2. Kişisel hisseler
       3. Diğer yatırımlar
      7. Kasa ve bankadaki nakit paralar
      8. Depozito ve Teminatlar
      9. Kısa Vadeli Borçlar
       1. Tahviller
       2. Banka   kredileri ve limit aşımları
       3. Hesaptan çıkacak ödemeler
       4. Ticari    borçlar
       5. Ödenecek poliçeler/senetler

6         Ortaklara borçlar

 1. İştiraklere borçlar
 2.      Diğer borçlar Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Birimlerine ödenecek borçlar gibi
 3. Alınan  depozito ve teminatlar
 4. Net      Dönen Varlıklar
 5. Kısa  Vadeli Borçların Dahil Olmadığı Toplam Varlıklar
 6. Uzun Vadeli Borçlar
  1. Tahvil kredileri
  2. Banka kredileri ve limit aşımları
  3.      Hesaba alınan ödemeler
  4. Ticari borçlar
  5. Ödenecek poliçeler/senetler
  6. Ortaklara borçlar
  7. İştiraklere     borçlar
  8.     Diğer borçlar
  9.      Alınan depozito ve teminatlar

İ.                 Borç ve Gider Karşılıkları

1. Kıdem Tazminatı ve benzer karşılıklar

2. Ertelenmiş vergilerinde içinde olduğu vergi karşılıkları

3. Diğer karşılıklar

J.  Depozito ve teminatlar

K. Sermaye ve Yedekler

 1. Ödenmiş Sermaye
 2. Hisse senedi ihraç primleri
 3. Yeniden Değerleme Artışları
 4. Diğer yedekler
  1. Sermaye Yedekleri
  2. Kar  Yedekleri
  3. Yasal ve Statü Yedekler
  4. Diğer yedekler
  5. Dönem karı

Bilanço formatı incelendiğinde hesaplar bizim sisteme benzemekle beraber dizilim özelliklerinin birkaç yerde değiştiği görülmektedir. Bilanço esas olarak işletmenin mali nitelikteki fotoğrafı olduğuna göre belli bir andaki mali durumu dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtması gerekmektedir. Onun dışında hesapların yerlerinin biraz değiştirilmesi fotoğrafçının kamera açısını ayarlaması gibidir.

3.Gelir Tablosu

 

İngiltere’de kullanılan gelir tablosu formatı iki tanedir. Firmalar dilediğini seçebilmektedir.

 

Gelir Tablosu- Format 1

Satış cirosu

Satışların maliyeti

Brüt kar/zarar

Dağıtım      maliyeti

Yönetim  Masrafları

Diğer Operasyon gelirleri

Hisse Gelirleri

İştirak gelirleri

Diğer sabit varlık yatırımlarından gelirler

Diğer faiz gelirleri ve diğer gelirler

Yatırımların defter değeri

Ödenebilir faizler ve diğer maliyetler

Cari işlemlerin kar/zarar vergisi

Cari işlemlerdeki vergiden sonraki kar/zarar

Azınlık Hisseleri

Olağandışı gelirler

Olağandışı maliyetler

Olağandışı kar/zarar

Olağandışı kar/zarar vergisi

Azınlık hisseleri

Diğer vergiler

Dönem net kar yada zararı

Gelir Tablosu – Format 2

Satış cirosu

Mamul       ürün stoklarındaki değişiklikler ve üretim aşamasındaki işler

Kullanılmış işletme sermayesi

Diğer operasyon gelirleri

(a)     Hammaddeler ve tüketim maddeleri

(b) Dışarıdan gelen diğer maliyetler

 1. Personel Maliyetleri

(a)             Ücretler ve maaşlar

(b)             Sosyal güvenlik maliyetleri

(c)              Diğer emeklilik maliyetleri

 1. (a)     Maddi ve Maddi olmayan sabit varlıkların yazılı amortisman ve diğer miktarları

(b)             Cari varlıklarda yazılı ayrıcalıklı miktarlar

 1. Diğer operasyon maliyetleri
 2. Grup şirketlerindeki hisselerden gelirler
 3. İştirakçilerden gelen gelirler

Diğer sabit varlık yatırımlarından gelirler

Diğer faiz gelirleri ve diğer gelirler

Yatınmlarda yazan miktarlar

Ödenebilir faizler ve diğer maliyetler

Cari işlemlerin kar ve zararlarındaki vergiler

Cari işlemlerdeki vergiden sonraki kar ve zararlar

Azınlık hisseleri

Olağandışı gelirler

Olağandışı maliyetler

Olağandışı kar ve zararlar

Azınlık hisseler

Olağandışı kar ve zararlardaki vergiler

Diğer vergiler

Finansal yılın kar ve zararları

 

Gelir tablosu formatları incelendiğinde ikinci formatta detaylandırmanın biraz daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.

 

4.SONUÇ

 

    İngiltere muhasebe sistemi ile diğer ülkelere örnek olan bir ülkedir. Avrupa birliğine girene kadar muhasebe sistemi dışarıdan etkilenmemiş aksine o dışarıyı etkilemiştir. Ülkemiz muhasebe ilke ve standartlarının vergi muhasebesi etkisi altında kaldığı göze çarpmaktadır. Muhasebe sadece vergi için değil de bilgi üretmek amaçlı tutulduğunda çok daha çabuk gelişmektedir. Ülkemiz denetim ve muhasebe alanındaki gelişmişlik düzeyini daha da arttırarak Türki ülkelere örnek olabilir.

 

Ülkemiz muhasebe eğitimlerinin genelde mevcut sistemi öğretmek üzerine yoğunlaşması, farklı ülkelerin muhasebe sistemlerinin tanıtılarak analizinin yapılmaması muhasebe bakış açısının derinleşmesini de engellemektedir.

 

KAYNAKÇA

Clare Roberts, Pauline Weetman; Paul Gordon (2005); “International Financial Reporting”, Financial Times Proffessional Ltd, UK-Londra 1988 (3. Baskı ), S442-444

Zengin, Gülşen (1995); “Birleşik Krallık ve Türkiye Muhasebe Hukuk ve Uygulamalarının Karşılaştırılması”, İ.Ü.S.B.E . Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul , S.3.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo