İlişiksizlik belgesi kalktı mı? – 3 Nisan 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » İlişiksizlik belgesi kalktı mı? – 3 Nisan 2013
Paylaş
Tarih : 03 Nisan 2013 - 9:17

İnşaat işlerinde ve ihale konusu işlerde yapılan iş için yeterli tutarda SGK primi bildirilip bildirilmediği konusunda asgari işçilik uygulaması getirilmişti. Böylece hem çalışanların sosyal güvenlikleri sağlanmış ve hem de SGK önemli bir gelir kapısına kavuşmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012/12 sayılı Genelgesi’nde yer alan “Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, yapı kullanma izin belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları dışında herhangi bir belge istenmeyecektir” ibaresi sanki ihale ve inşaat işlerinde asgari işçilik bildiriminin kalktığı şeklinde değerlendirilmektedir. Bu da uygulamada işverenler arasında tereddütlere yol açmaktadır.
5510 sayılı Kanun’un “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması” başlıklı 90’ıncı maddesinde; “Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.
Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır” ibaresi halen yürürlüktedir ve bir genelge ile yasa hükmünün kaldırılması mümkün olmayacaktır. Söz konusu ibarenin devamında nelerin istenilmeyeceği söz konusu maddede tek tek sayılmasına rağmen SGK’dan ilişiksizlik belgesi istenilmeyeceğine dair bir hüküm konulmamıştır.
Buna göre, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar, ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini onbeş gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.
İşverenlerin hak edişlerinin, SGK’ya ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin prim ve her türlü borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır.
Hak edişlerin ödenmesi ve prim borçlarının teminata karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıyla; diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankaların, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair SGK’nca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. Belki SGK Başkanlığının bu konuyla ilgili bir açıklama yapması da doğru olacaktır.
Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılacağı tabiidir.

Kaynak: http://www.dunya.com/ilisiksizlik-belgesi-kalkti-mi-151573yy.htm

Bir önceki yazımız olan Limited şirketlerin hisse devirleri tescil ve ilan edilmek zorunda mıdır? - 3 Nisan 2013 başlıklı makalemizde limited şirketler, limited şirketler hisse devri ve limited şirketlerde hisse devirleri tescil hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo