Hangi firmalar bağımsız denetime tabi oldu, hangilerine müjde? – 26 Ocak 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Hangi firmalar bağımsız denetime tabi oldu, hangilerine müjde? – 26 Ocak 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 10:03

Ekrem Öncü

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere daha önce bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı yayımlanmıştı. 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de ise, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Böylelikle, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları belirlenmiş oldu. Kararda, hangi firmaların bağımsız denetime tabi olduğu tek tek sayılmış ve belirleme yapılmıştır. Taslağı daha önceki yazılarımda ele almış ve değerlendirmeler yapmıştım.

Bu nedenle bu yazımda hangi firmaların bağımsız denetime tabi olacaklarından çok, söz konusu Karar ile hangi firmaların bağımsız denetime tabi iken bağımsız denetim dışı kaldıklarını ele alacağım.

Hangi firmalar bağımsız denetime tabi olacaktır?

Söz konusu Kararın üçüncü maddesi uyarınca;

1-A- Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

a) Aktif toplamı 150.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı 200.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası,

c) Çalışan sayısı 500 ve üstü.

1-B- Ekli (I) sayılı listede sayılı şirketlerde bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bu şirketler;

a) Yatırım kuruluşları, Kollektif yatırım kuruluşları, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Varlık kiralama şirketleri, Merkezi takas kuruluşları, Merkezi saklama kuruluşları, Veri depolama kuruluşları, Derecelendirme kuruluşları, Değerleme kuruluşları, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

b) Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; Bankalar, Derecelendirme kuruluşları, Finansal holding şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Factoring şirketleri, Finansman şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip şirketler.

c) Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, resürans ve emeklilik şirketleri.

d) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

e) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.

f) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler.

2- Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Yeni TTK ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. Burada da (I) sayılı listedeki üç ölçütten ikisinin sağlanması şartı aynı şekilde aranmaktadır.

Ek (II) sayılı listede sayılan firmalar ise, aktif büyüklükleri, yıllık net satış hasılatları ve çalışan sayıları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu firmalar Kararın (II) sayılı listesinde ayrıntılı olarak belirlenmiş olup, burada tekrar edilmeyecektir.

3- a) Ekli (I) sayılı liste yer alan ve yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile,

b) Ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar (Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerden belirlenen ölçütlerden en az ikisini sağlayanlar) hariç olmak üzere sermayesinin en az %50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışında olduğundan, bu madde haricinde kalan şirketler.

Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi firmalar bağımsız denetime tabi iken bağımsız denetim dışında kalmıştır?

31.12.2012 tarihine kadar olan uygulamada bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunan firmalardan bazıları bağımsız denetim kapsamı dışında kalmıştır. Yazımızın başlığında belirttiğimiz gibi Karar bu firmalar bakımından müjde niteliğindedir.

Bilindiği üzere, Enerji Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyet gösteren firmalar bağımsız denetime tabi idiler. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kapsamda faaliyet gösteren firmaların tamamının bağımsız denetime tabi olmasına son verilmiş ve sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlama (II) sayılı listenin 4 ve 5’inci maddelerinde yer almaktadır.

Buna göre; II sayılı listenin 4’üncü maddesi belirlemesi, “20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı 75.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 100.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.”

Bunun anlamı, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerin tamamı bağımsız denetime tabi olmayacak ve yukarıdaki ölçütlerden en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi olacaklardır. Böylelikle, bu alanda faaliyette bulunan firmalardan bağımsız denetime tabi olacakların kapsamı daraltılmıştır. Yukarıdaki üç ölçütten ikisini sağlayanlar bağımsız denetim kapsamında kalmış, en az iki şartı sağlamayanlar ise denetim kapsamı dışına çıkartılmıştır.

Diğer bir müjde ise, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortak sayısının 500 (eski Kanunda 250) ve üzerinde olması nedeniyle halka açık sayılan ancak halka açık olmayan (borsada işlem görmeyen firmalar) firmalara getirilmiştir.

(II) sayılı listenin 5’inci maddesi uyarınca, söz konusu şirketlerden;

a) Aktif toplamı 15.000.000.-TL ve üstü,

b) Yıllık net satış hasılatı 20.000.000.-TL ve üstü,

c) Çalışan sayısı 50 ve üstü,

olan şirketlerden en az iki şartı birlikte sağlamayan şirketler de bağımsız denetime tabi olmayacaktır.

Konu farklı boyutlarıyla ele alınmaya devam edilecektir.

Bir önceki yazımız olan Tebliği görmeden ödemeyin - 26 Ocak 2013 başlıklı makalemizde Başvuru süresini kaçırmayın, Doğum borçlanması hakkınızı kullanın ve prim farklarını ödesem bana ne kazandırır hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI