Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)
Paylaş
Tarih : 04 Ağustos 2012 - 9:38

4 Ağustos 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28374

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 94)
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca karayolunda seyredebilmesi için trafik tescil plakasına sahip olma zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2 Gebze Gümrük Müdürlüğü

3 İzmir Gümrük Müdürlüğü

4 İzmit Gümrük Müdürlüğü

5 Mersin Gümrük Müdürlüğü

6 Derince Gümrük Müdürlüğü
(2) İmalatçı firmalar, bu Tebliğ kapsamı motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapabilirler.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Mudanya Gümrük Müdürlüğü

2 Gemlik Gümrük Müdürlüğü

3 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

4 Adana Gümrük Müdürlüğü
(3) Birinci ila ikinci fıkra hükümlerine istisna olarak;

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 12 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamındagetirilen malûl ve sakat araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

b) Bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır:

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

2 İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

3 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

4 Gebze Gümrük Müdürlüğü
c) Gümrüğe terk edilen taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen taşıtların ve demonte vaziyette getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği A sınıfı gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

(4) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan iş makinelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkanözel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 83) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir önceki yazımız olan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/8) başlıklı makalemizde Abd, Alt ve Cumhuriyet hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI