Gelir Testi Formu Soruları

Ana Sayfa » Güncel Haberler » Gelir Testi Formu Soruları
Paylaş
Tarih : 29 Şubat 2012 - 5:18

SGK‘nın hazırladığı gelir testini geçen kişiler sgk’ya  prim ödemeden sağlık güvencesi alacak.SGK , Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında  yapılması zorunlu olan ve kimin ne kadar prim ödeyeceği belirleyen  gelir testte geliri düşük olanların primleri devlet tarafından ödenecek.Geliri prim ödemeye elverişli olanlar , alacakları sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak 35 tl ile 213 tl arasında devlete her ay prim yatıracak.

Gelir testi, kişilerin dolduracağı “Gelir Tespiti Hane Beyan Formu” ile başlıyor.Formdaki 19 soruya verilecek yanıtlar vatandaşın gelir ve giderlerini belirleyecek. Formda yer alan 19 soru arasında oturulan evin oda sayısından kira tutarına, ısınma şekline, evde tüketilen yiyeceklere, harcamaların nasıl karşılandığına kadar ayrıntılı konular yer alıyor. SGK gelir testi sayesinde sahip olunan gayrimenkuller, arabalar, alınan yardımlar, çocukların aldığı öğrenim bursu ve krediler, ödenen vergiler, işsizlik sigortasıödeneği gibi haneye giren tüm gelirler 13 ayrı kurum tarafından vatandaşın TC no ları sayesinde çıkarılacak.

PUANLAMA FORMÜLÜ

Gelir testi sonucunda elde edilecek  gelir ve gider bilgileri TÜBİTAK desteği ile taşra ve kent farklılıkları da gözetilerek bir puanlama formülüyle hesaplanacak. SGK, Vakfın yapacağı gelir testi sonucuna göre, vatandaşların tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödemesi gerektiğini haneye bildirecek. SGK daha sonra sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için provizyonu açacak.

SGK  BEYAN FORMU

Gelir tespitinde esas alınacak Gelir Tespiti Hane Beyan Formu:

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefon:
Adres:

BAŞVURANIN HANE HALKI BİLGİLERİ

Yakınlığı Ailede yaşayan tüm bireyleri (Kendisi, eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb) yazınız
Her birinin adı-soyadı TC Kimlik Numarası:
Ailedeki bireylerin her birinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
Ailedeki bireylerin her birinin aylık ortalama geliri (TL):
Hanede yaşamakta olan toplam kişi sayısı:
Hanede yaşamakta olan kişilerin toplam geliri (TL)

BAŞVURAN VE HANE HALKININ MAL BEYANI

Cinsi (Ev, otomobil, traktör, arsa, tarla, banka mevduatı) ayrı ayrı belirtiniz:
Mal varlığının kime ait olduğunu (kendisi, anne, baba, eş, çocuk, kardeş) belirtiniz:
Malın miktarı (Adet, metrekare, dönüm vs) belirtiniz:
Sahip olunan malların tek tek değeri (TL):

BAŞVURAN HANENİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLAN AİLE FERTLERİ

Adı soyadı:
Sağlık problemi nedir:

BAŞVURANIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Kendisi: (Okur-yazar, ilköğretim, lise, üniversite )
Eşi:

BAŞVURANIN MESLEĞİ

Mesleği: (Geçiminizi sağladığınız mesleğinizi belirtiniz)

HANE KONUT BİLGİLERİ

1-Oturduğunuz konutun türü nedir?
-Müstakil ev
-Gecekondu
-Apartman dairesi (zemin)
-Apartman dairesi
-Çadır/baraka
-Diğer

2-Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir?
-Kendi evimiz
-Kira
-Kira ödemeden kullanılıyor
-Lojman
-Diğer

3-Bulunduğunuz semtte böyle bir evin yaklaşık kira bedeli ne kadardır? Belirtiniz (TL):
4-Oturduğunuz evde salon dahil kaç oda var:
5-Oturduğunuz konutu nasıl ısıtıyorsunuz:
-Soba
-Kombi/kat kaloriferi
-Müşterek/Merkezi ısıtma kalorifer
-Elektrikli ısıtıcı
-Diğer

HANE DURUM BİLGİLERİ

6-Hanenin aylık ortalama toplam geliri ne kadar (TL) :

7-Kaç yıldır bu yerleşim yerinde yaşıyorsunuz:

8-Et ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

9-Süt ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

10-Sebze tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

11-Meyve tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün.

HANE HARCAMA BİLGİLERİ

12-Gıda harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

13-Gıda harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

14-Giyim harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

15-Giyim harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

16-Yakacak harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

17-Yakacak harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

18-Su, elektrik, gaz harcamaları
-Aylık (TL):
-Yıllık (TL):

19-Su, elektrik ve gaz harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

20-Formdaki bilgiler tarafımca eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olup, GSS edinmek için haneme ait gelir tespitinin yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim.
-İmza
-Adı soyadı:

İşte kişilerin gelirini tespit edecek 13 kurum ve yapacağı 28 ayrı sorgu:

A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,
2. Aile Kayıt Örneği,
3. Kişi Kayıt Örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,

B. İŞKUR Genel Müdürlüğü
6. İşkur Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,

C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni-Nakdi Yardım,

D. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Muhtaç Aylığı,

E. Gelir idaresi Başkanlığı
13. Vergi Mükellefiyeti,
14 Araç Sahipliği,

F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
15. Gayrimenkul sahipliği

G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
16. Şartlı Nakit Transferi Bilgileri,
17. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
18. Sosyal Yardım Bilgileri (Yardım Bilgi Bankası)

H. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
19. Kayıtlı ekili/ekilmemiş arazi sorgusu
20. Kayıtlı sulu/susuz arazi sorgusu
21. Yetiştirilen ürün bilgisi

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
22. Sosyal güvenlik bilgileri
23. Sağlık müstahaklık bilgileri
24. 2012 maaş bilgileri

J. Sağlık Bakanlığı
25. Yeşil kart bilgisi

K. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
26. Burs ve kredi bilgisi
L. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
27. Terör kaybı tazminatı

M. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
28.Geçici köy korucusu maaş bilgileri.

GSS Gelir testine itiraz etmek için 15 gün vaktiniz var

SGK‘nın yaptığı gelir testi sonucunda tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı günden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtirazlar, vakıf  kayıtlarına ulaşmasından sonra 15 gün içinde, heyet tarafından karara bağlanacak. Karar ilgili kişiye veSGK‘ya bildirilecek. Heyet  isterse itirazı karara bağlamadan önce yeniden yeni bir inceleme yaptırabilecek. Karara itiraz, GSS‘ye dair tahakkuk ve tahsilat işlemlerini durdurmayacak.Heyetin vereceği karara göre iade ve mahsup yapılacak.

GSS gelir testi , beyanın ya da SGK‘ya sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde gelir testi yenilenecek.Kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri,  geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek. Ayrıca gerçeğe uygun beyan verenler hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yapılacak. Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere icraya kadar giden yaptırımlar uygulanacak.Kişiler düzenlemeden önce isterlerse SGK’ya kayıt yaptırmak yerine sağlık harcamalarını kendileri ödeyebiliyor ya da özel sağlık sigortası yaptırarak masraflarını karşılayabiliyordu. Yeni sistemde GSS herkes için zorunlu. Dolayısıyla özel sağlık sigortası yaptıranların da sağlık harcamalarını cebinden karşılayanların da GSS yaptırmaları gerekiyor.

01.10.2008 tarihi önemli

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecekler. 18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa, erkek çocuklar gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Boşanan ya da işten ayrılan kız çocukları eğer 1.10.2008 tarihinden önce sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahipse bu hakkını yeniden kullanabilecek.

Bir önceki yazımız olan 28 Şubat Salı Gündem başlıklı makalemizde 28 şubat gündem, 28 şubat salı gündem ve Aile hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI