Dış Ticarette Yoğun Kullanılan Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents = CAD) Şeklinde Kritik Unsurlar

Ana Sayfa » Dış Ticaret Muhasebesi » Dış Ticarette Yoğun Kullanılan Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents = CAD) Şeklinde Kritik Unsurlar
Paylaş
Tarih : 18 Mart 2013 - 11:21

DIŞ TİCARETTE YOĞUN KULLANILAN VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

(Cash Against Documents = CAD)

ŞEKLİNDE KRİTİK UNSURLAR

 

Prof.Dr.Atila Bağrıaçık

Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

 

Dış Ticaretle uğraşan firmalar Peşin, Mal Mukabili, Akreditif ve Vesaik Mukabili ödeme şeklinden birini tercih etmek durumundalar. Aşağıda Vesaik Mukabili Ödeme şekline ilişkin kritik açıklamalar yapılmaktadır.

 

GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEMELİ VESAİK MUKABİLİ (D/P)

 

Bu ödeme şeklinde mallar ithalatçıya gönderilirken, orijinal evrak ihracatçının bankasına verilmekte, ihracatçı bankası ya da aracı banka ihracatçıdan aldığı talimata dayanarak, orijinal evrakı ithalatçının bankasına yani muhabir bankaya tahsil emri (Collection Order) ekinde gönderir. Bu emirde, örneğin bedeli ithalatçıdan tahsil edildikten sonra evrakın kendisine verileceği talimatı yer almaktadır. Böylece ithalatçı mal bedelini ödemeden orijinal evrakı bankadan alamayacağı için, gümrükten malları çekemeyecektir.

 

Burada ihracatçı için bir garanti bulunmaktadır. Ancak garantiyi fazla abartmamak gerekir. Çünkü alıcı ile satıcı vesaik mukabili ödeme şeklinde anlaşsalar dahi, ithalatçı siparişi verdikten ve ihracatçı üretime başladıktan, hatta malı sevk ettikten sonra, malı almaktan vazgeçebilir, mal kendi gümrüğüne gelse dahi mal bedelini ödemeyerek evrak’ı bankadan almayabilir. Bu tür risk yada belirsizlikler her zaman mevcuttur. Bu durumda başka müşteri bulmak, malı geri getirmek ya da daha düşük fiyatla eski alıcıya satmak gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Alıcı değişikliği yapıldığında, yeni alıcının ismini hem İhracatçılar Birliğine ve bankaya hem de nakliye şirketine bildirmek gerekli olup, orijinal evrakın geri getirilerek değiştirilmesine lüzum yoktur. Vesaik mukabili ödeme şeklinde unutulmaması gereken husus konşimentonun muhabir banka adına kesilmesi, başka bir değişle konşimentoda “Consignee” denilen bölümde ithalatçının bankasının isim, unvan ve adresi, “Notify” bölümünde alıcı firmanın isim, unvan ve adresi yer alması gerekir. İthalatçı mal bedelini ödediğinde, banka vesaiki alıcıya vermekte, konşimentoyu da alıcı adına ciro etmektedir.

 

(Vesika ile vesaiki birbirine karıştırmamak gerekir; ves­ika tek belge demek, vesaik ise çoğul olup vesikalar anlamına gelmektedir, bu bakımdan hiç bir zaman vesaikler denmez; vesaik, belgeler, evrak ya da dokümanlar olarak belirtilir).

 

KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ (D/A)

 

AkIımıza şöyle bir soru gelebilir. İthalatçı ihracatçıdan mal almak istiyor, ancak o anda parası yok, örneğin mal bedelini teslimden itibaren 90 gün içinde ödemek istiyor, ihracatçı da müşteriyi kaçırmak istemiyor, ancak açık hesapla da mal göndermek istemiyor ise, bu durumda ne yapabilir? Bu durumda ihracatçı, ithalatçı adına poliçe keşide eder (drawing). Burada poliçe keşide edene “drawer” borçlusuna’ da keşideli “drawee” adı verilmektedir. Poliçeye de draft (ya da seyrek deyimiyle bill of exchange) denilmektedir. Bazı belgelerde iki tip ödeme şeklini ayırt etmek için, düz yani poliçesiz vesaik mukabili ödeme şekline “documents against payment d/p”, poliçeli ödeme şekline ise “documents against acceptance d/a” adı verilmektedir. Poliçeli ya da kabul kredili ödeme şeklinde süreç şu şekilde işlemektedir:

 

İhracatçı malını yükledikten sonra, ihracat bedeli kadar alıcı adına bir poliçe tanzim ederek, bu poliçeyi orijinal evrak ile birlikte aracı bankasına verir. Aracı banka da bir tahsil emriyle birlikte, bunları ibraz bankasına gönderir. ibraz bankası ithalatçıyı hemen arayarak, poliçeyi kabul etmesini ister ve draftın ön yüzüne kabul edilmiştir “accepted” ibaresini yazar ve ibarenin altına isim, kaşe ve imza ister. Eğer ihracatçı sadece ithalatçı tarafından poliçenin kabul edilmesini yeterli görmeyerek (çünkü poliçe vadesi içinde ithalatçı iflas edebilir) ilaveten bankanın da kefilini isterse, banka draft üzerine “for aval for drawee” ibaresini yazar ve imzalar, bundan sonra malı gümrükten çekmek için gerekli olan evrak ithalatçıya teslim edilir. Poliçe de ya tahsil edilmek üzere ithalatçının bankasından vadesine kadar bekletilir ya da kullanılacak ise ihracatçının bankasına istenerek oradan da ihracatçıya verilir. Vadesi geldiğinde para tahsil edilir. Eğer ihracatçı vade sonuna kadar beklemek istemezse, avaIIi poliçeyi kırdırabilir (discount) geri rücu edilmeksizin (without recource) bir bankaya ya da daha düşük oranda Eximbank’a satabilir (factoring).

 

SONUÇ:

İhracat ile ilgili anlattığımız vesaik mukabili ödeme şeklinin açıklamaları ithalatçı açısından da aynı hususları kapsar. Herhangi bir özellik arz etmez, ithalat aşamasında mal bedelinin ödendiğine dair banka dekontunu yada bilgisini gümrük idaresine ibraz edildiğinden dolayı herhangi bir KKDF ödemesi söz konusu değildir.

Bir önceki yazımız olan Emekliler Bu Ay Fazla Maaş Alabilir başlıklı makalemizde Emekli, Emekliler Bu Ay Fazla Maaş Alabilir haberi ve Emekliler Bu Ay Fazla Maaş Alabilir hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Kur Farkları‏
Kur Farkları‏

23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu VUK.  Genel Tebliği’nde; borsada rayici olmayan yabancı

Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar
Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ VE ORTAYA ÇIKAN FIRSATLAR    Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor
Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor

KOBİ’LER İÇİN TEK BAŞINA BAŞVURABİLECEKLERİ H2020 YENİ KOBİ ARACI ÇAĞRISI 17 ARALIK 2014 TARİHİNDE KAPANIYOR   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI