Dış Ticaret Uygulamalarında Önemli Gördüğümüz Bazı Bilgi Parametreleri

Ana Sayfa » Dış Ticaret Muhasebesi » Dış Ticaret Uygulamalarında Önemli Gördüğümüz Bazı Bilgi Parametreleri
Paylaş
Tarih : 09 Nisan 2013 - 8:24

 DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BAZI BİLGİ PARAMETRELERİ

Prof.Dr.Atila Bağrıaçık

Dış Ticaret Uzmanı,Öğretim Üyesi,YMM

GİRİŞ

Dış ticaret firmalarındaki çalışmalarımızda önemli gördüğümüz sorun kaynaklarına ilişkin bazı hatırlatmaların gerekli olduğunu gözlemledik.Bu bağlamda aşağıda bazı hatırlatmalar yer almaktadır.

 

DIŞ TİCARETE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Piyasadaki Dış Ticaret Firmalarında karşılaştığımız sorunlara yönelik  açıklayıcı önemli  hatırlatmalar aşağıda yer almaktadır:

 

– İhraç kayıtlı satış faturasının, ihracat faturasından sonra kesilmesi KDV iadesi alınmasına engel değildir.

 

– İmalatçı firmanın adının gümrük beyannamesinde yer almaması onun tecil-terkin kapsamında işlem yapmasına engel değildir. Ancak, gümrük beyannamesindeki bilgiler ile imalatçı faturasındaki bilgilerin örtüşmesi gerekir.

 

– Bavul ticareti kapsamında yapılan ihracat dışındaki ihracatlarda, tecil- terkin, mahsup ve iade işlemlerinde DAB aranmaz.Ancak muhasebe hesaplarının kapanması için bankadan DAB’ın alınması bizce şattır.

 

– Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi firmalar işledikleri malı üçüncü ülkelerden alıp AB üyesi ülkelere ihraç ederlerse, ihracat esnasında Telafi Edici Vergi öderler.

 

– Montörler 12 aylık süre içinde 183 günden fazla Türkiye’de kalırlarsa, onlara ödenen ücret stopaja tabidir.

 

– 183 günlük sürenin aşılıp aşılmadığı başlangıçta bilinmiyorsa ve ileride aşma ihtimalide varsa stopaj yapmak gerekir. Ayrıca, sorumlu KDV hesaplanıp 2 no.lu beyanname ile beyan edilip ödenir.

 

– Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve techizat ithali KDV den istisnadır.

 

– Desen, model gibi gayrı maddi hak bedelleri stopaja ve sorumlu KDV’ye tabidir. (genel stopaj oranı %20 dir ancak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre bu oran genellikle –İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya için olduğu gibi- %10 dur.

 

Örnek :

A) Desen kullanım bedeli faturası (invoice)                  =5.000.-USD

B) Yurt dışı firmaya havale edilecek meblağ                  =5.000.-USD

C) Stopaj vergisi oranı                                                                          =%10

D) Stopaj vergi matrahı (5.000.-/0,90)                             =5.555.-USD

E) Stopaj vergisi (5.555.- x %10)                                          =   555.-USD

F) Sorumlu KDV (5.555.- x %18)                                          =.1000.-USD

Not: Desen Kullanım Bedeli Gayri Maddi Hak Olup 5 Yılda İtfa Edilir.

 

– Fob ihracat bedelinin binde beşi tutarında götürü gider uygulaması.

 • · Sadece direkt ihracat için geçerlidir.
 • · İhraç kaydı ile mal satanlar için uygulanmaz
 • · Adı götürü olmasına rağmen, beyanname üzerinde götürü olarak indirilemez. Bunun için mutlaka yurt dışında harcama yapılmalıdır ve harcamayı yapanın beyanına göre de ilgili dönemlerde gider olarak kayıtlarda yer almalıdır.

 

– Bedelsiz (numune vs.) Mal ihracı.

 • · Bedelsiz fatura altına düşülecek not ; “only for custom purposes” = “ bedeli sırf gümrükleme içindir”.
 • · Bu faturada gösterilen bedel hasılat kaydedilmez. KDV hesaplanmaz, bedelsiz ihracat tutarı KDV beyannamesinde gösterilmez.malın maliyeti gider yazılır, yüklenilen KDV si indirilir.

 

– Geçici İhracat.

 • · Tekrar yurda getirilmek üzere yurt dışına mal gönderilmesi teslim değildir.
 • · Dolayısıyla, böyle bir işlemde ihracat istisnası söz konusu değildir.
 • · Geçici ihracata ait fatura bedeli hasılat kaydedilmez ve bu ihracat KDV beyannamesinde gösterilmez.
 • · Geçici ihraç konusu mal için yüklenilen KDV’nin iadesi mümkün değildir.
 • · İade ancak bu malların yurt dışında satılması halinde mümkün olabilir.

 

– Dövizli faturalarda (iç piyasa için olsa bile) döviz kurunun belirtilmesi mecburiyeti yoktur. Taraflar arasında cari kur belirtilmemiş ise, YTL ye çevirmek için TCMB döviz alış kuru esas alınır.

 

– Gerek dönem içinde oluşan ve 601 hesapta izlenen ve gerekse yıl kapandıktan sonra oluşan ve 646 veya 656 hesaplarda izlenen kur farklarının KDV beyannamesinde gösterilmesi söz konusu değildir.

 

– Dava açmak ve şüpheli olduğu ispat edilmek kaydıyla yurt dışı dövizli alacaklar içinden şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür.

 

Örnek : Türkiye deki (A) işletmesinin yurt dışındaki (B) işletmesinden olan 8.000.-YTL’lik alacağı şüpheli hale gelmiştir. Muhasebe kaydı :

–––––––––––-––––– / –-––––––––––––––

128 Şüpheli Ticari Alacaklar                                  =8.000.-

120 Yurt Dışı Alıcılar                                                                       =8.000.-

–––––––––––-––––– / –-––––––––––––––

654 Karşılık Giderleri                                               =8.000.-

129 Şüpheli Ticari Alac. Karş. (-)                                                 =8.000.-

–––––––––––-––––– / –-––––––––––––––

Şüpheli Alacak Tahsil Edilirse Muhasebe Kaydı :

–––––––––––-––––– / –-––––––––––––––

102 Bankalar                                                             =8.000.-

129 Şüpheli Alacaklar Kar.(-)                                 =8.000.-

128 Şüpheli Alacaklar                                                                    =8.000.-

644 Konusu Kalmayan Karş.                                                        =8.000.-

–––––––––––-––––– / –-––––––––––––––

 

– Yurt dışına sermaye transferleri serbesttir. Ancak, transfer edilen dövizin 1 (bir) ay içinde hazine müsteşarlığı kambiyo genel müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

 

– Yurt dışındaki şirket kuruluşuna veya mevcut bir şirkete iştirak edilmesi halince, iştirak edilen veya açılan şube için 3 (üç) ay içinde hazine müsteşarlığı kambiyo genel müdürlüğüne gönderilecek bilgi ve belgeler;

 • · Yerel resmi makamlardan alınmış izin belgesi.
 • · Ana sözleşme
 • · İşe başlama tarihi
 • · Faaliyet adresi
 • · Yurda getirilen kar
 • · Sermaye yapısı ve/veya miktarındaki değişikliler.
 • · Her yıl sonu durumu raporu mali tablolar ile birlikte yine 3 (üç) ay içinde bildirilir.
 • · Faaliyetin sona ermesi durumunda 3 (üç) ay içinde bildirilir.
 • · Bu bilgi ve belgeler için, müsteşarlığın internet sitesindeki (ek-1) yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formu açıklamalar doğrultusunda doldurularak müsteşarlığa gönderilir.

 

– Yurt dışına ayni sermaye ihracı da serbesttir. Ayni sermaye bedelinin yurda döviz olarak getirilme zorunluluğu yoktur.

– Ayni sermaye ihracı işlemleri, ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerde Tecil – Terkin uygulamasından faydalanabilecek, bu teslimlerden doğan iade, mahsup ve terkin işlemleri genel esaslara göre yerine getirilir. Bunun için, ayni sermaye bedeli dövizlerin yurt dışındaki firmaya sermaye payı olarak tescil edildiğinin tevsik edilmesi yeterlidir.

– Yurt dışından da Türkiye’ye yabancı sermaye girişi, belirli prosedürleri yerine getirmek şartıyla serbesttir.

– Uluslar arası nakliyat, dışarıda yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemler için döviz transferi serbesttir.

– Yurt dışında yapılan hizmetler, yani Hizmet İhracatı Döviz Kazandırıcı Faaliyet olduğu için hizmet ihracatı bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu yoktur. Yurt dışında serbestçe tasarruf edilebilir.

– Menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda giriş ve çıkışları serbesttir.

– Yurt dışından ayni ve nakdi kredi temini, bankalar aracılıyla kullanılmak şartıyla serbesttir.

SONUÇ

Dış ticaret işlemleri çok dinamik yapıya sahiptir.Bu bakımdan bilgilerimizi sürekli güncellemeliyiz.İrlandalı yazar ‘GEORGE BERNARD SHAW ‘ın şu sözü çok düzenleyici bir fikirdir:

“Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım, benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.”

Bir önceki yazımız olan İşçi eğitimi durdu, cezası sürüyor - 9 Nisan 2013 başlıklı makalemizde iş kanunu, iş kanununda değişiklik ve iş kazaları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI