DENETİM TÜRLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi » DENETİM TÜRLERİ
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:24

Amaçlarına Göre Denetim Türleri:

1- Mali Tabloların Denetimi: Finansal tabloların genel amaçlı denetimi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu açısından yapılır. Mali tablolar denetimi Bağımsız denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yapılır. Bu denetimin konusu ortaklara veya vergi dairelerine  verilen mali tablolardır.

2- Uygunluk Denetimi: İşletme içinde veya dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme, işletme politikaları vb.) uygunluğunun incelenmesidir. Denetçi koyulan kuralları değiştiremez, sadece veri olarak kabul eder.

3- Faaliyet Denetimi: Bir örgütün faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar. İç denetimden daha geniş bir denetimdir. her türlü denetçi tarafından yapılabilirse de genellikle iç denetçi veya kamu denetçileri tarafından yapıldığı gözlenir.

Denetçinin Statüsü Yönünden Denetim Türleri:

1- İç Denetim: Örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlemek içn örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. İç denetimin kapsamına hem finansal nitelikteki işlemler, hem de finansal nitelikte olmayan işlemler girmektedir. İç denetim çalışmaları finansal denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktadır. Finansal denetim yönü mali tabloların doğruluğunun araştırılmasından çok mali tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak  ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. Hata ve yolsuzlukların bulunması ve önlenmesi finansal tabloların kapsamına girer.

2- Kamu Denetimi: Kamu denetimi, denetim amaçlarına, kapsamına ve denetimi yapan birimlere göre sınıflandırılabilir. Kamu denetim kurumları: Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay ve Başbakanlık yüksek Denetleme kuruludur. Ayrıca kamu ve özel sektördeki işletmeleri denetleyen veya bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşun işlem ve hesaplarını denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlık denetim kurulları bulunmaktadır.

3- Bağımsız Denetim: Serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır.  Bu yetki SMMM ve YMM lere verilmiştir.  Mali tabloların mevzuat hükümlerine genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun yapıldığını Tasdik yetkisi ise YMM’lere verilmiştir. SPK ya göre bağımsız denetim ise ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetleme ilke  esas ve standartlarına göre incelenmesi ve mali tabloların 2499 sayılı kanun çerçevesinde gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır. SPK  bağımsız denetim çalışmalarını denetimin konusuna göre sürekli denetim, sınırlı denetim  ve özel denetim olmak üzere üçe ayırmıştır.

 

Yapılış Zamanına Göre Denetim Türleri:

1- Sürekli denetim: SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu olan yıllık mali tabloların tümünün denetimidir ve her yıl yapılması zorunludur.

2- Sınırlı denetim:  Altışar aylık ara bilanço ve gelir tablolarının  denetimidir.

3- Özel denetim: SPK tebliğleri uyarınca  özel denetim yaptırma zorunluluğu bulunan ortaklık ve yardımcı kuruluşların, kurula başvuruları üzerine verilen menkul kıymetlerin halka arzı iznine ortaklık genel kuruları veya yetkili organların birleşme, devir veya tasfiye kararlarına dayanak teşkil edecek mali tablolarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız  denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesidir.

Bir önceki yazımız olan 19 Şubat 2012 Tarihli ve 28209 Sayılı Resmî Gazete başlıklı makalemizde 19 şubat 2012 resmi gazete, 19 şubat resmi gazete ve 28209 sayılı resmi gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

TARİH ADI OCAK Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası 10 Ocak Gazeteciler

DENETİM TEKNİKLERİ
DENETİM TEKNİKLERİ

Kanıt Toplama Teknikleri: Denetçinin incelediği bir konu hakkında edindiği kanaatinin dayanağı toplamış olduğu delillerdir.  Muhasebe  denetiminde

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI

İç kontrol yöntemlerinin ve tekniklerinin seçiminde ve etkin bir biçimde uygulanmasında bir çok unsurlar söz konusudur. Bu unsurların değerlendirilmesi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI