DENETİM RAPORU

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi » DENETİM RAPORU
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:28

Denetçinin ulaşmış olduğu sonuçları ve yargısını belirttiği  denetim sürecinin son evresidir.  Denetim raporları Kısa şekilli ve  uzun şekilli denetim raporu olmak üzere iki türdedir. Kısa şekilli denetim raporuna özet rapor veya denetçinin standart raporu da denir. Denetim raporları yazılı metin açısından tekdüzendir ancak değişik koşullarda farklı denetim raporları da hazırlanabilir.

KISA ŞEKİLLİ DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ

– Denetim raporunun verileceği adres: Denetim raporu genel olarak müşteri işletmeye, ortaklarına veya yönetim kuruluna hitaben hazırlanır.

– Kapsam bölümü: İncelenen finansal tablolar tek tek belirtilerek birinci cümlede “ ……tarihli bilanço ve bu tarihlerde sona eren yıllara ait ……….. incelemiş bulunuyoruz.” İbaresi yer almaktadır. Kapsam bölümünün ikinci cümlesi “…..muhasebe kayıtları  ile ilgili olarak örnekleme yöntemleri ve koşullara göre gerekli gördüğümüz diğer denetim işlemleri uygulanmıştır.” Olarak tamamlanmaktadır. Kapsam bölümünde ayrıntılı açıklamalar yerine çok genel nitelikte açıklamalar bulunmaktadır.

– Denetçi görüşü bölümü: Denetçi incelediği finansal tablolarla ilgili yargısını bu bölümde bildirir.  Görüş bölümü tek bir cümleden oluşmaktadır. Bu cümle “görüşümüze göre, yukarıda belirtilen finansal tablolar……….” şeklinde başlamaktadır.

– Denetim raporunun tarihi: Denetim çalışmalarının tamamlandığı günün tarihi denetim raporu tarihi olarak denetçi tarafından belirlenir.

– Denetçinin imzası: Denetim raporunu denetim firmasının sorumlu yöneticisi veya sahibi imzalar.

SINIRLI DENETİM RAPORU TEMEL İLKELERİ

1- Ara mali tablolar üzerinde etkisi olan veya olması olası her türlü mevzuat aykırılıklarını ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırılıkları belirtmelidir, denetim sonucunda ilkelerden sapmalar belirlenirse bu sapmaların ara mali tablolar üzerindeki etkisi belirtilmelidir.
2- Muhasebe politikalarının bir önceki yılın aynı ara dönemiyle tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığını değişiklikler varsa bu değişikliklerin neler olduğunu açıklamalıdır.
3- Ara mali tabloların tam açıklama kavramına aykırı bulunması  halinde bu husus gerekçeleriyle birlikte raporda belirtilmelidir.
4- Sınırlı  denetleme raporunda  denetçi yönetimin sağladığı bilgilerin test edilmesine dayanarak ara mali tablolar hakkında ulaştığı sonuçlara yer vermelidir.

GÖRÜŞ BİLDİRME ŞEKİLLERİ

1- Olumlu Görüş Bildirme: Müşterinin mali durum ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıttığı anlamındadır. Standart denetim raporu kullanılır.

2- Olumsuz görüş bildirme: müşterinin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığını ifade eder. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar, denetim kapsamındaki sınırlamalar ve gelecekle ilgili belirsizlikler gibi aksaklıklar olduğunda denetçi bu sapmalar ve aksaklıkların önemli olması ve mali tablolar bir bütün olarak güvenilirliğinin ortadan kalkması halinde olumsuz görüş bildirir.

3- Şartlı görüş bildirme: Bir bütün halinde mali tabloların güvenilirliğini bozmayacak aykırılıkların bulunması durumunda şartlı rapor düzenlenir. Bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak mali tabloların doğruluğu hakkında olumlu görüş bildirmesine engel olacak kadar önemliyse denetçi görüş bildirmekten kaçınır veya olumsuz görüş bildirir.

4- Görüş Bildirmekten Kaçınma: Denetçinin ve müşterisinin iradesi dışında oluşan , çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması yeterli kanıt elde edememesi veya finansal tabloların doğruluğu hakkında bir görüş bildirmeye sahip olmaması halinde görüş bildirmekten kaçınma şeklinde rapor verir.

Bir önceki yazımız olan 19 Şubat 2012 Tarihli ve 28209 Sayılı Resmî Gazete başlıklı makalemizde 19 şubat 2012 resmi gazete, 19 şubat resmi gazete ve 28209 sayılı resmi gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

TARİH ADI OCAK Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası 10 Ocak Gazeteciler

DENETİM TEKNİKLERİ
DENETİM TEKNİKLERİ

Kanıt Toplama Teknikleri: Denetçinin incelediği bir konu hakkında edindiği kanaatinin dayanağı toplamış olduğu delillerdir.  Muhasebe  denetiminde

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI

İç kontrol yöntemlerinin ve tekniklerinin seçiminde ve etkin bir biçimde uygulanmasında bir çok unsurlar söz konusudur. Bu unsurların değerlendirilmesi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI