2014 Aralık Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:24

Aralık 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Aralık Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
1 Aralık 2014

•Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

•Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

•Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Aralık 2014

•16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Aralık 2014

•16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

•Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Aralık 2014

•Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2014

•Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2014

•Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2014

•1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2014

•Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2014

•Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

•2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

•Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Kasım Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:24

Kasım 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Kasım Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
10 Kasım 2014
•16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi- nin Beyanı ve Ödemesi
11 Kasım 2014
•16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyan- namenin Verilmesi ve Ödenmesi
14 Kasım 2014
•2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Be- yanı
•2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
17 Kasım 2014
•2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Öde- mesi
•2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi- nin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Öde- mesi
20 Kasım 2014
•Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergi- sinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ver- gisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergi- sinin Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24 Kasım 2014
•Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tev- kifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
•Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergi- sinin Beyanı
• Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükelle?yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Be- yanı
25 Kasım 2014
•1-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
•1-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyan- namenin Verilmesi ve Ödenmesi
26 Kasım 2014
•Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tev- kifatların Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergi- sinin Ödemesi
•Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin- ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükelle?yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

2014 Ekim Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:24

Ekim 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Ekim Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
10 Ekim 2014

•16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Ekim 2014

•16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin- ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ekim 2014

•Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Eylül Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:18

Eylül 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Eylül Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
1 Eylül 2014

•Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Eylül 2014

•16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Eylül 2014

•16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Eylül 2014

•Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2014

• Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2014

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Eylül 2014

•1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Eylül 2014

•Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2014

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Ağustos Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:17

Ağustos 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Ağustos Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
11 Ağustos 2014

•16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterler- ce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Ağustos 2014

•2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

•2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2014

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Ağustos 2014

•2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

•2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2014

•Temmuz 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Vera- set ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25 Ağustos 2014

•Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2014

•Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 Temmuz Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 21:01

Temmuz 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Temmuz Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir)

(Mali Tatil 1 – 20 Temmuz)

9 Temmuz 2014

•16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Temmuz 2014

•Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Temmuz 2014

•Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2014

•1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Temmuz 2014

• 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

2014 Haziran Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:53

Haziran 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Haziran Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
2 Haziran 2014

•2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

•2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

•2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü

•Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

10 Haziran 2014

•16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Haziran 2014

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2014

• Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2014

•Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2014

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Haziran 2014

•1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2014

•Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2014

•Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Mayıs Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:41

Mayıs 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Mayıs Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
02 Mayıs 2014

•2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alın- maya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

12 Mayıs 2014

•16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2014

•2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

•2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2014

•Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

•2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

•2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun- da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2014

•Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

•Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2014

•Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

•1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Mayıs 2014

• 1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 Nisan Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:32

Nisan 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Nisan Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..
1 Nisan 2014

• 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

•2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

9 Nisan 2014

•16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Nisan 2014

•16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

•Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Nisan 2014

•Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2014

• Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2014

•2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

•Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

•Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

28 Nisan 2014

• Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin- ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2014

•2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

•2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

•Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Mart Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:31

MART 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Mart Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..

 

3 Mart 2014

•2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

•2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


10 Mart 2014

•16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


11 Mart 2014

•16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


17 Mart 2014

•Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz,  Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


20 Mart 2014

•Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun- da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


24 Mart 2014

• Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


25 Mart 2014

•2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

•1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


26 Mart 2014

•Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


31 Mart 2014

•2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

•2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

•Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

2014 Şubat Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:24

ŞUBAT 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Şubat Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..

 

10 Şubat 2014

•16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


11 Şubat 2014

•16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


14 Şubat 2014

•2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

•2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


17 Şubat 2014

• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

• Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


20 Şubat 2014

•Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


24 Şubat 2014

•Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


25 Şubat 2014

•Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

•1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


26 Şubat 2014

•Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin- ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


28 Şubat 2014

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

• Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Ocak Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 16 Aralık 2013 - 20:24

OCAK 2014 Vergi Takvimi

2014 Yılı Ocak Ayının Ayrıntılı Vergi Takvimi aşağıda Listelenmiştir.

2014 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Tarafından her yıl yıl sonuna yakın Aralık Ayında resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sizler için aylık bölümler halinde sadeleştirilmiş 2014 Yılı Vergi Takvimine toplu halde ulaşmak için Tıklayınız..

10 Ocak 2014

•16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


15 Ocak 2014

•Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergi- sinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ocak 2014

•Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


23 Ocak 2014

•Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


24 Ocak 2014

•Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ocak 2014

•Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


31 Ocak 2014

•2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•Yıllık Harçların Ödemesi

•2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

•Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

•Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

•6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

•Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Vergi Takvimi 2014, 2014 Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Vergi Takvimi 2014
Paylaş
Tarih : 07 Ekim 2013 - 15:00

Vergi Takvimi beyan ve ödeme dönemlerinin kolayca takip edilebilmesi için Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve internet ortamında sunulmuştur.

Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak dikkate alınmıştır.

Ancak belli dönemlerde yoğunluğun üst seviyede ve dönemlerin çalıştığı günlerde vergi takviminde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından erteleme yapılabilir.

2014 Vergi Takvimi, Aralık ayının son günlerinde ilan ve tebliğ edilerek mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin yıl içinde takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Vergi Takvimi 2014 Yayınlandığında ilk olarak Haberi olanlardan olmak isterseniz Ücretsiz E-Bülten Sistemimize Kayıt olabilirsiniz.

2014 Yılı Vergi Takvimi Açıklanmış olup Aşağıdaki Linkler otomatik olarak aktif edilmiştir Hangi Ayın Ayrıntısına ulaşmak istiyorsanız ilgili aya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vergi Takvimi 2014 ( Mali Takvim 2014 )

– 2014 Ocak Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Şubat Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Mart Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Nisan Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Mayıs Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Haziran Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Temmuz Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Ağustos Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Eylül Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Ekim Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Kasım Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Aralık Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar
2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar

2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015 Rakamlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ..   Asgari Ücret 2014 yılı için Asgari Ücret ile çalışan

2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları
2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir? Asgari geçim indirimi, ailelerin veya bireylerin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden

2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014
2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014

Maliye Bakanlığı  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu ile ilgili olarak konuya ilşkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısındaGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI