Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 11 Eylül 2013 - 10:21

Mesleki eğitim gören öğrenciler bu kapsamda işletmelerde belirli süre staj yapıyorlar. Bu öğrencilerin adına SGK’ya iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primi ödenirken, emeklilik primleri ödenmiyor. Dolayısıyla bu kişilerin emeklilik hesabında staj başlangıcı geçerli sayılmıyor. Diyelim ki 1990 yılında meslek lisesinde staj yaparken sigortalı oldunuz, daha sonra 1995 yılında normal sigortalı olarak çalışmaya başladınız. Emeklilik hesabınız yapılırken 1990 yılına göre değil 1995’e göre hesaplama yapılıyor.

Doğum borçlanması yapabilirsiniz

Öte yandan emeklilik hesabında dikkate alınmayan staj sigortası, doğum borçlanması uygulamasında geçerli sayılıyor. Normalde sigorta başlangıcından önceki doğumlar borçlandırılmazken, staj başlangıcı ile normal sigorta arasındaki doğumlara borçlanma hakkı tanınıyor. Konuyu okurumuz Selma Hanım’ın bilgileriyle örneklendirmiş olalım. Selma Hanım 1989 yılında öğrenciyken bir bankada staj yapıyor. Daha sonra 1992 ve 1995 yıllarında iki doğum yaptıktan sonra 2010 yılında çalışma hayatına normal sigortalı olarak başlıyor. Selma Hanım’ın emeklilik yaşı ve prim günü hesabında 1989 yılındaki staj sigortası değil 2010 yılındaki başlangıcı esas alınacak. Fakat doğum borçlanması için staj sigortası geçerli sayılacak ve iki doğum için toplam 1440 gün borçlanabilecek.

Dava açmanız gerekebilir

Soru: Sadettin Bey, ben 2001yılında Hollanda’da iş kazası sonucu malulen emekli oldum. Türkiye’den de emekli olmak istiyorum. Malulen emeklilik süresini Türkiye’den emekli olmak için borçlanabilir miyim? Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Osman Ç.

Cevap: Değerli okurum, Türkiye’de daha önce çalışmanız varsa, Hollanda’daki çalışma sürenizi borçlanarak malulen emeklilik talebinde bulunabilirsiniz. Ancak Türkiye’de hiç çalışmanız yokken Hollanda’da kaza geçirmişseniz, malulen emekli olabilmek için önce Hollanda’daki çalışma başlangıcınızın Türkiye’de de geçerli sayılması için dava açmanız gerekir. Dava sonucuna göre tekrar SGK’ya yurtdışı borçlanma ve malulen emeklilik başvurusu yaparsınız. Bununla birlikte dava açmak yerine borçlanma yapar ve en az %40 engelli olduğunuza dair rapor alırsanız, yaş şartına tabi olmadan da emekli olabilirsiniz.

Çalışma gücü kaybına bakılır

Soru: Sadettin Bey, ben 2010 yılında dil kanseri oldum. Başarılı bir cerrahi müdahale ile dilimin yarısı alındı ve boynumdaki lenf bezleri temizlendi. Şu an bir şikayetim veya sağlık sorunum yok ama kontrollerim hâlâ devam ediyor. Yeni yapılan maluliyet düzenlemesiyle malulen emekli olabilir miyim? Ali Ş.

Cevap: Değerli okurum, öncelikle geçmiş olsun. Son yapılan yönetmelik değişikliği ile kanser hastalıklarında maluliyet uygulaması genişletildi. Ancak hastalığın türü ne olursa olsun, her halükârda en az %60 oranında çalışma gücü kaybınızın oluşması gerekiyor. Yani hastalığın türü kadar, sizin çalışma gücünüzü ne ölçüde etkilediği de önemli. Buna da alacağınız raporun SGK sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucu karar verilecektir.

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/stajyerlerin-dogum-borclanmasi-yazisi-790348

Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 22 Temmuz 2013 - 11:54
Mali müşavirlik stajı yapan adayların işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği bildirildi.
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’ndan (İSMMMO) yapılan açıklamada, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonraki dönemlerde staja başlamış ve başlayacak adayların 3 aydan fazla çalıştıkları işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği kaydedildi.
80 not altında puan alan adayların çalıştıkları sürelerin staj süresinden sayılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin Madde-3/ d bendine göre ‘Tezkiye olumlu değerlendirme ölçütü 100 üzerinden yapılacak değerlendirmede 80 ve üzeri notu ifade eder’ denilmektedir. Buna göre; işten çıkışlarınızda alacağınız değerlendirme notlarının 80 puan üzerinden alınarak Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 13 Temmuz 2013 - 9:47

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı, yanında staj yapılan meslek mensubu lisans mezunu olsa dahi eğer Serbest Muhasebeci ise yapılamaz. Stajlar işletmenin kanuni merkezinde yapılır. Merkez dışında yapılan stajlar iptal edilir. Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun gözetim ve denetimde staj yapabilirler.

Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir kişi staj yapabilir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir. Staj işletmede bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılıyor ise; stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. İşyerinin merkezi dışında (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika, bölge müdürlüklerinde vb.) staj yapılamaz.Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetim ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek aday staj yapabilecektir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapılmış olan sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz veya fatura örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler stajyerin dosyasında bulundurulacaktır.

Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.

– Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsilciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,
– Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,
– Belediyelerde,
– Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,
– Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

Ancak; Belediyeler, Vakıflar, Odalar, Birlikler ve Derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip AŞ, LTD ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir. Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür.

Ticaret Meslek Lisesi Staj Dosyası Örneği Açıklamalı Anlatımlı

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 26 Mayıs 2012 - 21:36

1.ÜNİTE

1. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI

Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak  ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar şeklinde bir sınıflandırma yolunu seçmiştir.

Vergi usul kanunu ise tacirleri defter tutma bakımında ikile ayırmıştır:

A-  Birinci Sınıf Tacirler: Bilanço esasına göre,

B-  İkinci Sınıf Tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

(V.U.K.176)

B. İkinci Sınıf Tacirler                                                                       

1. İkinci Sınıf Tacir Olabilme Unsurları

  • Vergi Usul Kanununun 177. Maddede yazılı olanların, yani l. Sınıf tüccarların dışında olan gerçek usulde vergiye tabi tüccar erbabı,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler;
  • Yeni işe başlayan işletme sahipleri;
  • Kendi isteğiyle ikinci sınıfı tercih edenler;
  • Hizmet işleriyle uğraşanlar veya nakli işleriyle uğraşanlar,yıllık brüt kazançlarının  3.600,00YTL aşmayanlar;
  • Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200,00. YTL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

2-   İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutarlar;

l- İşletme Hesabı Defteri

2- Günlük perakende satış ve hasılat defteri

               a)      İşletme Defteri

İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterdir. İşletme defteri ciltli,sayfaları karşılıklı, sıra numaralıdır. İşletme defterinin karşılıklı iki sayfasının sol tarafı gider kısmını, sağ tarafı ise gelir kısmını teşkil eder. İşletme defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı, son satırı ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. İşlemler gider ve gelir sayfalarına sıra numarası ile yazılır.

Defterin gider kısmında; satın alınan mallar ile hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderlerle bunlar için ödenen katma değer vergileri yer alır.

Defterin gelir kısmında; satılan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ve edilmeyen paralar ile işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirlerle bunlarla ilgili hesaplanan katma değer vergileri yer alır.

Gayri menkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki 189. maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunur. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır;

a- Sıra Numarası , b- Kayıt Tarihi , c- İşletmenin Türü , d- Meblağ (Tutar)

              b)      Günlük Perakende Satış Ve Hasılat Defteri

İkinci sınıf tacirlerin günlük perakende satışları ile yaptıkları hizmet karşılığında tahsil ettikleri paralar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer tüm gelirlerden yapılan hasılatların yazıldığı bir defterdir. Günlük perakende satış ve hasılat defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı son ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterine sadece günlük perakende satışlar yazılır. Günlük kasa defteri gibi günü gününe yazılması gereken bir defterdir.

 

2. ÜNİTE

 

İŞE BAŞLAMA

Vergi Dairesi İle İlgili İşlemler 

1. İşe Başlama Bildirimi

 

Madde 153 aşağıda yazılı olan mükelleflerden işe başlayanlar durumu vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler.

 

1)      Vergiye tabi ticaret ve sanat  erbapları

2)      Serbest meslek erbabı

3)      Kurumlar vergisi mükellefleri

4)      Kollektif ve adi komandit şirketlerin komandite ortakla

 

Kazançları götürü usulde tespit edilenler ise vergi karnesi almak için vergi dairesine başvurulur.

 

Tacirler vergi dairesine işe başlama sayılan bir işyeri açmak, ticaret siciline kayıt olmak durumlarında faaliyete başlamadan önce vergi dairesine işe başlama dilekçesiyle başvururlar. Bu dilekçeye ;

 

 

1) Dilekçe

2) Nüfus cüzdan sureti

3) İkametgah

4) Kira kontratı

5) Noterden imza sirküleri

 

Bu belgelere  vergi dairesine başvurur, vergi dairesine bir yoklama memuru tarafından iş yerini kontrol ettirir ve şahsa 10 tuşlu bir sicil numarası verir ve şahıs tüm işlemlerini bu numara ile takip eder.

 

 

İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

 

 

 

 

                        Istanbul, 15.10.2012

 

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

Avcılar

 

01.10.2012 tarihinde Avcılar Saray Mah. Yeşil Sok. No:46 ‘da Yılmaz unvanı altında iş yeri açmak istiyorum. Yıllık gelir vergisi, KDV ve Muhtasar sicil numaralarımın verilmesini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                 Saygılarımla

İsim Soyisim

 

 

Ek: 1) Nüfuz cüzdanı sureti

2) İkametgah

3) İmza Sirküleri (Noterden)

4) Kira Kontratı

 

NOT: Muhtasar beyannamemi 3 aylık vereceğim.

 

STAJ DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Staj Süresi Borçlanması

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 26 Mayıs 2012 - 20:35

Öğrenciler eğitim gördükleri okullarda bilindiği gibi iş hayatına uyum sağlaması, iş hayatını tanımaları ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaktadırlar.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası ile anne-babası üzerinden sağlık yardımı hakkı olmayanlar için de ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Muzaffer Gursoy, “Ben 1.9.1987’den çıraklık sigorta girişliyim. Fakat duyduğuma göre bu sayılmıyormuş. Prim ödemem 1996 senesinden itibaren başlıyor. Eğer çıraklık sigortası sayılmıyor ise geçmişe dönük borçlanma ödeme imkanı var mı? Bu şekilde ne zaman emekli olurum?” diyor.

Muzaffer Gursoy merak ettiği konuların başında çıraklık veya meslek liselerindeki staj sigortasının emekliliğe etkisi olup olmadığı veya bu günlerin borçlanılmasının mümkün olup olmadığı geliyor. Hemen belirtmeliyiz ki, çıraklık veya öğrencilik döneminde staj yapılmasından dolayı ödenen sigorta primlerinin emekliliğe bir etkisi yoktur, toptan ödeme yapılmaz, sigorta başlangıç tarihi olmaz ve prim günleri emeklilikte dikkate alınmaz.

Ayrıca, bu şekilde geçmiş yıllardaki staj süresini borçlanma yönünde bir hazırlık olmadığı gibi, bu yönde bir yasa da bulunmamaktadır. Bu nedenle staj sigortasından sonraki ilk normal sigortalı olarak çalışılan tarih sigorta başlangıç tarihi olarak emeklilikte dikkate alınacaktır. Buna göre, 24.11.1995-23.05.1997 tarihleri aralığında ilk defa çalışmaya başlayan okurumuz 56 yaşını ve 5825 prim gün sayısını doldurmak suretiyle emekli olabilecektir.

Staj sigortası primlerini okul yatırıyor: On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının % 5 inden az, % 10 undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. 3308 Mesleki Eğitim Kanunu’na göre staj yapılacak işyerlerindeki işçi sayısı 20’den 10’a düşürülmüştür.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler için prim oranı, prime esas kazançlarının yüzde 6’sıdır. Bu prim oranının yüzde 1’i kısa vadeli sigorta kolları, yüzde 5’i genel sağlık sigortası primidir. Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanmaktadır.

Mesleki eğitime katılma payı: 10 ve daha fazla personel çalıştıran ve bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Kaynak: www.dunya.com / Resul KURT

Meslek Yüksek Okulu 30 Günlük Staj Dosyası Örneği

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2012 - 10:04

1- 07/07/2008 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı.
2- 08/07/2008birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
3- 09/07/2008Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
4- 10/07/2008 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
5- 11/07/2008 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
6- 12/07/2008 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi. 
7- 14/07/2008 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.
8- 15/07/2008 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi. 
9- 16/07/2008 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.
10- 17/07/2008 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.
11- 18/07/2008 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.
12- 19/07/2008 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.
13- 21/07/2008 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi. 
14- 22/07/2008 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.
15- 23/07/2008 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.
16- 24/07/2008 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.
17- 25/07/2008 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.

18- 26/072008 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.
19- 28/07/2008 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.
20- 29/07/2008 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
21- 30/07/2008 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.
22- 31/07/2008 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için v.dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.
23- 01/08/2008 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.
24- 02/08/2008 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi. 
25- 04/08/2008 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.
26- 05/08/2008 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.
27- 06/08/2008 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
28- 07/08/2008 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi. 
29- 09/08/2008 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı. 
30- 11/08/2008 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
31- 12/08/2008 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
32- 13/08/2008 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı 
33- 14/08/2008 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
34- 15/08/2008 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.

SMMM SINAV KONULARI 2

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 12:36

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi Ayrıntılı Sınav Konuları:

1- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
2- 23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”
3-4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”
4-03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
5- 22 Haziran 1990 tarih ve 20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”
6- Muhasebe
a) Muhasebenin Temel Kavramları
b)Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
c) Muhasebe Kayıt Araçları

-Muhasebe Belgeleri
-Muhasebe Defterleri
-Muhasebe Defter Sistemleri

d) İşletme  Defteri Esası

e) Bilanço Esası

-Tekdüzen Hesap Planı
-Hesapların İşleyişi
-Dönem Sonu İşlemleri
-Mizanlar

f) Temel Mali Tablolar (Bilanço-Gelir Tablosu)
g) Diğer Mali Tablolar

-Satışların Maliyeti Tablosu
-Fon Akım Tablosu
-Nakit Akım Tablosu

h) Şirketler Muhasebesi

-Şirket Türleri
-Şirketlerin Kuruluşu, Sermaye Artırımı, Sermaye
Azaltımı, Devir, Birleşme, Tasfiye, Kar Dağıtımı

i) Maliyet Muhasebesi

-Temel Kavramlar
-Maliyet Türleri
-Maliyet Yöntemleri
-Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

7- Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
a)Sosyal Sigortalar Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Sosyal Sigortalardan yararlananlar
-İşveren, İşveren Vekili ve aracılar
-Yer açısından uygulanma alanı
-Pirim kavramı, Hesaplanması, Prim Belgeleri ve Ödenmesi
-Sigorta Türleri

b)Bağ-Kur Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Zorunlu Sigortalılık
-İsteğe Bağlı Sigortalılık
-Pirim Kavramı, Hesaplanması, Ödenmesi
-Sigorta Türleri

c) İş Kanunu

-İş Sözleşmesinin Unsurları
-İş Sözleşmesinin Türleri
-İşverenlerin Yükümlülükleri
-Çalışma Süreleri
-Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
-İş Güvencesi Uygulaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
-İhbar ve Kıdem Tazminatları

8-Vergi Hukuku ve Mevzuatı

-Vergi Hukukunun Kaynakları
-Vergi Hukukunda Yorum
-Vergilendirme Yetkisi
-Vergi Yükümlüsü, Sorumlusu
-Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil
-Vergi Hukukunda Süreler
-Vergi Borcunun Sona Ermesi
-Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
-Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
-Vergi Suç ve Cezaları
-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Katma Değer Vergisi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavlarının Ayrıntılı  Konuları (4 Yıllık Yüksek Okul Ve Fakülte Mezunları):

1- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
2- 23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”
3- 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”
4- 03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
5- 22 Haziran 1990 tarih ve 20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”
6- Muhasebe
a) Muhasebenin Temel Kavramları
b)Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
c) Muhasebe Kayıt Araçları

-Muhasebe Belgeleri
-Muhasebe Defterleri
-Muhasebe Defter Sistemleri

d) İşletme  Defteri Esası
e) Bilanço Esası

-Tekdüzen Hesap Planı
-Hesapların İşleyişi
-Dönem Sonu İşlemleri
-Mizanlar
-Temel Mali Tablolar (Bilanço-Gelir Tablosu)

f) Diğer Mali Tablolar

-Satışların Maliyeti Tablosu
-Fon Akım Tablosu
-Nakit Akım Tablosu

g) Şirketler Muhasebesi

-Şirket Türleri
-Şirketlerin Kuruluşu, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Devir, Birleşme, Tasfiye, Kar Dağıtımı

h) Maliyet Muhasebesi

-Temel Kavramlar
-Giderlerin sınıflandırılması
-Gider Dağıtımları
-Maliyet Yöntemleri
-Maliyetlerin muhasebeleştirilmesi
-Maliyet, Hacim, Kar Analizleri

7-Finansal Tablolar Analizi

-Mali Analizin Ön Koşulları
-Mali Analiz Teknikleri
-Karlılık Analizi
-Kredi Analizi
-Yatırım Analizi
-Dikey Analiz(Yüzde Analizi)
-Yatay Analiz
-Oran Analizi

8-Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
a)Sosyal Sigortalar Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Sosyal Sigortalardan yararlananlar
-İşveren, İşveren Vekili ve aracılar
-Yer açısından uygulanma alanı
-Pirim kavramı, Hesaplanması, Prim Belgeleri ve Ödenmesi
-Sigorta Türleri

b)Bağ-Kur Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Zorunlu Sigortalılık
-İsteğe Bağlı Sigortalılık
-Pirim Kavramı, Hesaplanması, Ödenmesi
-Sigorta Türleri

c) İş Kanunu

-İş Sözleşmesinin Unsurları
-İş Sözleşmesinin Türleri
-İşverenlerin Yükümlülükleri
-Çalışma Süreleri
-Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
-İş Güvencesi Uygulaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
-İhbar ve Kıdem Tazminatları

9-Vergi Hukuku ve Mevzuatı

-Vergi Hukukunun Kaynakları
-Vergi Hukukunda Yorum
-Vergilendirme Yetkisi
-Vergi Yükümlüsü, Sorumlusu
-Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil
-Vergi Hukukunda Süreler
-Vergi Borcunun Sona Ermesi
-Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
-Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
-Vergi Suç ve Cezaları
-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Katma Değer Vergisi

10- Denetim

-Denetim Standartları
-Denetim Planlanması
-Denetim Çalışma Kanıtları
-İç kontrol Sistemi
-Denetim Kanıtları ve Kanıt Toplama Teknikleri
-Denetim Teknikleri
-Denetim Raporları

11- Proje Değerlendirme

-Proje Değerlendirme  Yöntemleri
-Ekonomik Rapor
-Teknik Rapor
-Mali Rapor
-Proforma Mali Tablolar

SMMM SINAV KONULARI

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 12:06

Sınav Konuları: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınav konuları ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 7 ayrı dersten oluşmaktadır.
Sınav konularını oluşturan dersler aşağıdadır;

1. Finansal Muhasebe
2. Finansal Tablolar ve Analizi
3. Maliyet Muhasebesi
4. Muhasebe Denetimi
5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
6. Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Mevzuatı)
7. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi Ayrıntılı Sınav Konuları (Ticaret ve Maliye Lisesi Mezunları):

1-3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
2-23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan  “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”
3-Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan  “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”
4- 03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
5- 22 Haziran 1990 tarih ve 20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”
6- Muhasebe

a) Muhasebenin Temel Kavramları
b) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
c) Muhasebe Belgeleri ve Defterleri
d) İşletme  Defteri Esası
e) Bilanço Esası

-Tekdüzen Hesap Planı
-Hesapların İşleyişi
-Dönem Sonu işlemleri
-Mizanlar
-Temel Mali Tablolar (Bilanço-Gelir Tablosu)
-Temel Maliyet Kavramları ve Sistemleri

f) Beyannamelerin Düzenlenmesi

-KDV Beyannamesi
-Muhtasar Beyanname

g) Ücret Bordroları

7- Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
a) Sosyal Sigortalar Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Sosyal Sigortalardan yararlananlar
-İşveren, İşveren Vekili ve aracılar
-Yer açısından uygulanma alanı
-Pirim kavramı, Hesaplanması, Prim Belge
leri ve Ödenmesi
-Sigorta Türleri

b) Bağ-Kur Kanunu

 -Kişiler açısından uygulanma alanı
-Zorunlu Sigortalılık
-İsteğe Bağlı Sigortalılık
-Pirim Kavramı, Hesaplanması, Ödenmesi
-Sigorta Türleri

c) İş Kanunu

-İş Sözleşmesinin Unsurları
-İş Sözleşmesinin Türleri
-İşverenlerin Yükümlülükleri
-Çalışma Süreleri
-Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
-İş Güvencesi Uygulaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
-İhbar ve Kıdem Tazminatları

8- Vergi Hukuku ve Mevzuatı

-Vergi Hukukunun Kaynakları
-Vergi Hukukunda Yorum
-Vergilendirme Yetkisi
-Vergi Yükümlüsü, Sorumlusu
-Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil
-Vergi Hukukunda Süreler
-Vergi Borcunun Sona Ermesi
-Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
-Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
-Vergi Suç ve Cezaları
-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Katma Değer Vergisi

B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi Ayrıntılı Sınav Konuları (2 Yıllık Ön Lisans Mezunları):

1-3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
2- 23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”
3- 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”
4- 1.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
5- 22 Haziran 1990 tarih ve 20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”
6-Muhasebe

a) Muhasebenin Temel Kavramları
b)Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
c) Muhasebe Kayıt Araçları

-Muhasebe Belgeleri
-Muhasebe Defterleri
-Muhasebe Defter Sistemleri

d) İşletme  Defteri Esası

e) Bilanço Esası

-Tekdüzen Hesap Planı
-Hesapların İşleyişi
-Dönem Sonu İşlemleri
-Mizanlar

f) Temel Mali Tablolar (Bilanço-Gelir Tablosu)
g) Diğer Mali Tablolar

-Satışların Maliyeti Tablosu
-Fon Akım Tablosu
-Nakit Akım Tablosu

h) Şirketler Muhasebesi

-Şirket Türleri
-Şirketlerin Kuruluşu, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Devir, Birleşme, Tasfiye, Kar Dağıtımı

i) Maliyet Muhasebesi

-Temel Kavramlar
-Maliyet Türleri
-Maliyet Yöntemleri
-Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

7- Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
a)Sosyal Sigortalar Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Sosyal Sigortalardan yararlananlar
-İşveren, İşveren Vekili ve aracılar
-Yer açısından uygulanma alanı
-Pirim kavramı, Hesaplanması, Prim Belgeleri ve Ödenmesi
-Sigorta Türleri

b)Bağ-Kur Kanunu

-Kişiler açısından uygulanma alanı
-Zorunlu Sigortalılık
-İsteğe Bağlı Sigortalılık
-Pirim Kavramı, Hesaplanması, Ödenmesi
-Sigorta Türleri

c) İş Kanunu

-İş Sözleşmesinin Unsurları
-İş Sözleşmesinin Türleri
-İşverenlerin Yükümlülükleri
-Çalışma Süreleri
-Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
-İş Güvencesi Uygulaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
-İhbar ve Kıdem Tazminatları

8- Vergi Hukuku ve Mevzuatı

-Vergi Hukukunun Kaynakları
-Vergi Hukukunda Yorum
-Vergilendirme Yetkisi
-Vergi Yükümlüsü, Sorumlusu
-Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil
-Vergi Hukukunda Süreler
-Vergi Borcunun Sona Ermesi
-Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
-Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
-Vergi Suç ve Cezaları
-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Katma Değer Vergisi

SINAVA BAŞVURU VE SINAVIN YAPILMASI

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 11:05

Sınava Başvurular: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavları yılda 3 kez, TÜRMOB’un belirlediği bölgelerde yapılmaktadır. Sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı ve başvuru esasları her üç sınavdan en geç bir ay önce Resmi Gazete yolu ile ilgililere duyurulmaktadır. Tüm Odalarda da sınavın ne zaman yapılacağı, başvuru koşulları ve nerede yapılacağı ilan edilmektedir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde yapılacak  olan sınavların yapılacağı tarihler, aylar itibari ile TESMER tarafından tüm odalara duyurulmaktadır. Mesleki Yeterlilik Sınav tarihleri ve sonuçları www.tesmer.org.tr  internet adresinden de öğrenilebilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılırlar. İlk sınava başvurup katılmayan adaylar sınava girmiş kabul edilir ve ilk sınav hakkını kullanmış sayılıp, sınav süresi başlatılmış kabul edilir.

Sınava başvurular bağlı bulunulan Odalara yapılacak olup, bu başvurular Odalar aracılığı ile TÜRMOB’a iletilecektir. Sınava ilk girişten sonra, başarısız olunan derslerle ilgili izleyen dönemlerde sınava girmek isteyen stajyerler de sınav başvurularını Odalardan alacakları matbu dilekçe ile yapacaklardır. Matbu dilekçelere http://www.tesmer.org.tr Internet yoluyla da ulaşılabilir. Yine dilekçe ve ekindeki sınav bedelinin zamanında yatırıldığını gösterir banka dekontu ilan edilen son başvuru tarihi dikkate alınarak işleme konulacaktır. Odalar kanalı ile yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılmak zorundadırlar. Mücbir nedenlerden (Askerlik, deprem, sel, doğum, vb.) sınav başvurusunda bulunamayacak stajyerlerin, bu mazeretlerini belgelemeleri gerekmektedir. Mücbir nedenlerden dolayı sınavlara katılamayan veya sınavlara ara veren stajyerlerin sınav hakları mücbir neden ortadan kalkıncaya kadar saklı tutulur.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Başarılı Olma Koşulları: Sınav sonuçları, sınavın yapılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde odalarda ilan tahtasına asılmak yoluyla ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir dilekçe ve ekinde itiraz bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte Odalar kanalı veya doğrudan TÜRMOB’a yapılır. Matbu itiraz dilekçeleri Odalardan veya http://www.tesmer.org.tr Internet aracılığı ile sağlanabilir. İtiraz sonuçları stajyerlerin kendilerine bildirilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 puan almak koşuluyla, tüm sınav konularından alınan notların ortalamasının 60 puan olması gerekir. Yanında veya gözetim denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, not ortalamasının hesaplanmasında ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir. Stajyerlerin ilk sınavda başarısız olmaları halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan edildiği tarihten itibaren en çok iki yıl içerisinde başarısız oldukları her dersten dört sınav hakkı vardır.

Sınav konularının tümünden başarılı olunduğu halde ortalamanın 60 puanın altında olması durumunda stajyerler geçmiş oldukları derslerden istedikleri konularda not yükseltmek için tekrar sınava katılabilirler. Ancak not yükseltmek için sınavına girilecek olan derslerle ilgili stajyerlerin sınav haklarının ve süresinin bulunması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavda son alınan not geçerlidir. Bütün sınav haklarını kullandığı halde Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olamayan stajyerler isterlerse C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmelerine katılabilir. Bu sınavda da başarısız olunması halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan tarihinden itibaren en çok 1 yıl içerisinde üç Staj Bitirme Değerlemesine katılabilirler.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 10:03

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri gerek stajları esnasında gerekse stajlarının bitiminde ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre belli zaman aralıklarında sınavlara girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Serbest Muhasebeci Stajyerleri için ayrı bir grup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerleri için de ayrı bir grup olarak düzenlenmiştir.

Kariyer bir meslek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ünvanlarının elde edilmesi, yapılacak olan sınavlarla mümkündür. Bağımsız olarak oluşturulan ve Üniversite, Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB’un temsilcilerinin bulunduğu Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarından başarılı olmak ünvanın elde edilmesindeki ön koşullardan birisidir. Şu unutulmamalıdır ki ilgili sınav ve staj şartını yerine getirmeden bir meslek ünvanı alınması söz konusu değildir.

1. Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem Ve Bitirme Değerlendirmeleri: Serbest Muhasebecilik stajının bir unsuru olarak değerlendirilen Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Serbest Muhasebeci stajyerlerinin stajlarının belli dönemlerinde başarmaları gereken sınavlardır.

A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan stajyerlerin stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır.

Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılan bu değerlendirme sınavlarında başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak esastır. Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu stajyerlerinin stajlarının 2. yılı sonunda açılacak ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Ancak geçerli mazeretleri (mücbir sebepler) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak İlk Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadır. Bu süre içerisinde stajyerlerin stajını  kesmemesi gerekir. İlk Staj Ara Dönem Değerlemesine mazereti bulunmadığı halde katılamayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış kabul edilir. Ticaret  Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu Serbest Muhasebeci stajyerlerin ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Böylelikle toplam sınav hakkı dörttür.

Stajyer A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde 4 hakkında da başarılı olamamış ise, stajyer’in stajı bulunduğu staj düzeyinde bir yıl uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine 1 defa katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ön lisans mezunu olup stajlarının ilk iki yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerleri ile Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup stajlarının 4 yıllık süresini dolduran ve A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesini başarmış olan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Ara Dönem Değerlendirmesidir.

Uygun koşulları sağlayan adaylar açılacak ilk B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadırlar. Sınavlarda başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.
Ancak, geçerli mazeretleri (mücbir sebep) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Stajın kesilmesi halinde staj iptal edilir. İlk sınava mazeretleri bulunmadığı halde katılmayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

B grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde ilk sınavda başarısız olmaları durumunda, ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, bu dört sınavda da başarısız olunması durumunda Adayın stajı bir yıl daha uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine son 1 kez daha sınava katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi: Ön Lisans mezunu, B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarı olup stajlarının 4 yıllık süresini tamamlayan, Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu, A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olup stajlarının 6 yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Bitirme Değerlendirmesidir.

Ayrıca lisans mezunu olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında tüm  haklarında da başarı gösterememiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin de katılabildiği C Grubu Staj BitirmeDeğerlendirme Sınavlarında da başarılı olma koşulu 60 ve üzerinde puan almaktır. C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavlarında başarı gösteren stajyerler; stajları ile ilgili diğer koşullarda da başarılı olmaları koşuluyla SERBEST MUHASEBECİLİK ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Not: Tüm Serbest Muhasebeci stajyerlerinin staj sürelerinin bitiminde; (Önlisans Mezunları için 4, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi Mezunları için 6 yıl) A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olmak koşulu ile açılacak ilk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme sınavlarına katılmaları esastır. Geçerli mazeretleri odaların yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretleri ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Aksi halde stajın iptali söz konusudur.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavları da A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirme sınavları  gibi yine aynı anda ve yılda 3 kez TESMER’in belirlemiş olduğu belli bölgelerde yapılmaktadır. İlk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinde başarısız olunması durumunda stajyerlere girilen ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Bitirme Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, açılan 4 sınavda da başarılı olamayan Stajyerlerin stajları A ve B Grubu Staj Ara Dönem Uygulamalarında olduğu gibi bir yıl uzatılmaz.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları: Lisans ve Lisansüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır. Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. Meslek ünvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır.

STAJ BİTİRME NOTU

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 9:20

Staj Bitirme Notu: Aday meslek mensuplarına yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından her yıl için 100 puan üzerinden Staj Değerlendirme Formu düzenlenir. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan az staj yapan adaylar için Staj Değerlendirme Formu düzenlenmez. Staj değerlendirme Notu 60 puanın altında olan adayların stajları iptal edilir. Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, kapalı ve mühürlü zarf içinde odaya gönderilecektir. Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. Her yıl için düzenlenecek formların ilgili dönemlerde Odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Formlar Odaya meslek mensuplarınca gönderilir.Formlar her yıl için düzenleneceğinden, ilgili dönemlerde mutlaka Odaya iletilmelidir. Zamanında verilmeyen formlar staj sonunda sorun olabilir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin Staj Değerlendirme Notu sınavlarında bir ders gibi değerlendirmeye alınır.

Stajın İptali: Stajyerler, stajları süresince TÜRMOB, Odalar ve TESMER tarafından staj işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak staj yapılan yerdeki denetimlerde Staj Yönetmeliğinin 24. Maddesi uyarınca, staj ilkelerine uygun davranmayan stajyerlerin stajları bağlı oldukları odaların yönetim kurulu kararı ile iptal edilip, meslekle ilişikleri kesilecektir.

STAJDAN SAYILAN SÜRELER

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 8:50

1. Kamu Kuruluşlarında Görev Yapanlar: Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

– Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Bankalar Yeminli Murakıplarının, Gelirler Kontrolörlerinin ve bunların yardımcılarının veya stajyerlerinin hizmette geçen süreleri,
– Defterdarların ve Yardımcılarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerin malmüdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri, yukarıda sayılan hizmetlerini kurumlarınca düzenlenen hizmet cetvelleri ile belgelemeleri kaydıyla staj süresi olarak değerlendirilir.
 Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Müdürü veya benzer bir unvanla çalışanların bu hizmetlerinde geçen süreleri de, bu hizmetlerin belgelenmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Genel müdürlüğe bağlı bölge müdürlükleri, temsilcilik, şube vb. kuruluşlardaki çalışmalar değerlendirme kapsamında değildir.

Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalışanların başvurularında bağlı bakanlıklarınca veya kurum genel müdürlüğünce düzenlenecek hizmet belgelerinin dışında, staj süresi olarak değerlendirilen zaman aralığına ait bu yetki ile çalıştıklarını    gösteren, imza sirküleri, varsa yönetim kurulu kararları ve bu kararların ilan ve tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile kurumun onaylanmış son üç yıla ilişkin mali tabloları (Bilanço-Gelir Tablosu) başvuru anında sunulacaktır.

Yukarıdaki koşulları taşımayıp hizmetlerini staj süresinden saydırmak isteyenlere ilişkin kamu kurumu çalışanlarının başvuruları TESMER’in görüşü alınarak karara bağlanacaktır. Karar alınmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki kamu kuruluşlarının çalışanlarının hizmetleri staj koşullarını taşıyorsa, yukarıda istenilen belgelerin sunulması durumunda stajdan sayılabilecektir.
– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapanlar,
– Kamu Bankaları Müfettiş ve Yardımcıları,
– Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları,
– Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi ve Yardımcıları,
-Vergi Denetmenleri ve Yardımcıları,

2. Özel Kuruluşlarda Görev Yapanlar: Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminde sorumlu olarak muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer unvanla çalışanlar ise çalıştıkları kurumda bu koşullarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, SSK işe giriş bildirgesi ve dört aylık dönem bordroları ile mali denetimden sorumlu olduğuna ilişkin belge ile belgelendirildiğinde bu süreler staj süresi olarak değerlendirilir. Yine bu kişiler bu süreye ilişkin, kuruluşlarının vergi dairelerine verdikleri mali tabloların bir meslek mensubu tarafından onaylı birer örneklerini de kuruluşun faaliyette olup olmadığının saptanması bakımından sunmak zorundadırlar.Çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyen özel ve kamu kuruluş çalışanları, tamamen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdır. Adaylar bulundukları ildeki Odaya ve/veya TESMER şubesine staj başvurusunda bulunacak, stajyer kütüğüne kaydını yaptıracak, ilgili staj giderlerini ödeyecek, staja başlama değerlendirmesine ile TESMER’in yaptığı yoklama ve değerlendirmelere katılacak ve bununla birlikte çalıştıkları hizmete ilişkin istenen belge ve bilgileri yine vereceklerdir. Özel kuruluşlara ilişkin yapılacak başvurularda da son karar TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda karara bağlanacaktır.

Hizmetleri staj süresinden sayılabilecek özel kuruluşların listesi aşağıdadır. Bunların dışında bulunan kuruluşlardaki hizmetlere ilişkin başvurularda da TESMER’in görüşü istenecektir. Şahıs ve sermaye şirketlerinde birinci derece imza yetkisi ile muhasebe müdürü, mali işler müdürü vb. unvanla çalışanlar, (şirket müdürleri, şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir).

3. Üniversitelerde Görev Yapanlar: Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullarda bu alanlarda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri stajdan sayılır. Bu sürelere ilişkin hizmetler, ilgili kuruluşlardan alınacak ve öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapıldığını gösteren rektörlük onaylı hizmet belgesi ile kanıtlanması koşuluyla staj süresinden değerlendirilecektir.

4. Diğer Yapılan İşler: Yönetmelik hükümleri uyarınca yüksek lisans ve doktora eğitiminde geçen sürelerde stajdan sayılır. Bu çalışmaların stajdan sayılma koşulları aşağıdaki gibidir.
1-İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının ve tezinin teslim edilmesi koşuluyla bir yıl olarak stajdan sayılır. Adayın yükseklisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans eğitimi yapanlarda bu süreden yararlanabilirler.
2-Yukarıda sayılan konularda doktora yapmış olanların ise, bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diploması ve tezinin verilmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Bu haktan yararlananlar ise, yüksek lisans ile ilgili haktan yararlanamazlar. Stajları sırasında Yüksek Lisans diplomalarını sunan adayların stajlarından (1 yıl), Doktora diplomalarını sunan adayların stajlarından (18 ay) düşülecektir.
3-Kanunun belirlediği alanların dışında lisans eğitimi yapanlardan, bu yönetmelikteki alanlarda yüksek lisans yada doktora derecesine sahip olanların staj süreleri normal aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler gibidir. Diğer bir ifade ile bu adaylara ait staj süresi iki yıl olup, yüksek lisans ve doktoradan dolayı stajdan sayılan hallerden yararlanamazlar.

STAJDA İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE STAJA ARA VERME

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 8:39

Stajda İşyeri Değişikliği: İşleri değişikliklerinin Odaya bildirilme süresi 15 gündür. 15 gün içerisinde işyeri değişikliğinin Odaya bildirilmemesi durumunda adayın stajı iptal edilecektir. İşyeri değişikliklerinde yeni staj yerinin bulunma süresi 3 aydır. Bu süre sonunda staj yeri bulunmazsa adayın stajı sona erer.

Staja Ara Verme: Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (smmm) stajlarının kesintisiz yapılması esastır. Stajyerler mücbir nedenlerden dolayı stajlarına ara vermek zorunda kaldıklarında, mücbir nedeni belgelemek koşulu ile stajlarına Oda veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile ara verebilirler. Ancak bu nedenlerden dolayı verilen ara, süre olarak staj süresine ilave edilir ve tamamlatılır.

Askere giden aday meslek mensupları askerlik sonrası 3 ay içinde staja başlamak zorundadır. Bayan stajyerlerden, hamilelik dönemleri sorunlu geçenler için, ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporlarını Odalarına sunmak koşuluyla ve Odanın onayı doğrultusunda stajlarına ara vermeleri uygundur. Ancak bu süre raporda belirtilen süreyi aşmayacaktır. Aynı zamanda yasal ücretsiz izin kullanmaları durumunda da stajlarını Oda Yönetim Kurulu Kararı ile dondurabilirler.

Odalar arasında yapılan nakil işlemleri sırasında stajyer isteğini bir dilekçe ile eski ve yeni odasına bildirecektir. Yeni Odanın yazılı talebiyle adayın dosyası istenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj dosyası nakil olacak odaya gönderir. Bu işlemler ve stajyerin yeni Odasında staja başlama süresi 4 ayı geçemez. Yeni Oda Yönetim Kurulu kararı ile adayın stajını kaldığı yerden devam ettirir.

Sonuç olarak;
– İşyeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara 3 ay,
-İşyeri kapanması durumundaki ara 4 ay,
-Askerlik sonrası staja başlama 3 ay,
-Nakil işlemlerinde iki işyeri arasındaki ara 4 ay olarak uygulanacaktır.
Yukarıda sıralanan sürelerin dışında, stajlarına ara verenlerin stajları iptal edilecektir.

STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 7:55

Staj Dosyası: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran Stajyerler Odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek zorundadır. Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin, başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır.

1. Meslek Mensubu Yanında (Sm, Smmm, Ymm Bürolarında/Şirketlerinde) Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosyasında (mezuniyet durumuna göre) bulunan matbu belgelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir.
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
13- Staja onay veren Meslek Mensubu SMMM/YMM/LTD AŞ Ortağı ise Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onay belgesi meslek mensubu  Oda kayıt/faaliyet belgesi …vb.)
17- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
18- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
19- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
20- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
21- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
22- Askerlik durum belgesi,
23- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
24- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

2. Gözetim Ve Denetim Altında Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
1- Staj başvuru formu, (matbu)
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi, Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir,
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
13- Staja onay veren Meslek mensubu SMMM/YMM, Ldt. Şti. A.Ş. ortağı ise şirketin Genel imza sirküleri fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14- Adayların ayda bir aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
15- Staj yapılan şirketin, en son yayınlanan, merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
16- Staj yapılan Şirketin en son düzenlenen genel imza sirküleri fotokopisi,
17- Şahıs Firmasında Staj  için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar
– Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı, (şirketin adresi de belirtilecektir.)
– Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi
– Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi,
– Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
– Şirketin Kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi,
– Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir,

18- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır.
19- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, aylık SSK bildirgeleri,
20- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
21- Tek kişi staj belgesi (matbu). Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilisi ve meslek mensubu imzalı beyan. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
22- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
23- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
24- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan  yerlerde form doldurulmayacak),
25- Adayın stajının mutlaka ilgili staj aylarında     (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
26- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
27-Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
28- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
29- Askerlik durum belgesi,
30- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

3. Yasanın 6/B Kapsamında Stajları Sayılanlar Ve Staj Yapanlar:

1- Staj başvuru formu, (matbu)
2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtarlıktan) ve http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak TC kimlik numarasını gösterir belge,
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
7- 3 adet renkli fotoğraf,
8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
10- Adayların her ay, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır.Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış SSK Sigortalı hizmet cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması,
12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği dosyada bulunması,
13- Şirketin Genel imza sirkülerinin bulunması, (imza yetkili çalışan süreyi kapsayan.)
14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

Şahıs Firmasında Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı,
– Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi,
– Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
– Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
– Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
 için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
– Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
– Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması
17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER’e gönderilir. TESMER’in olumlu görüş bil-dirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
19- Askerlik durum belgesi,
20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve  Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
21- Tek kişi Staj Belgesi (matbu)
23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.

Not: Stajyerlerin özlük dosyası olarak değerlendirilen staj dosyasının eksiksiz ve doğru bir biçimde oluşturulması esastır. Staj dosyasında bulunan basılı belgelerin asıllarının kullanılması gerekir. Fotokopi veya benzeri bir yolla bu formlar çoğaltılıp kullanılamaz. Bu hallerde staj dosyanız eksik olarak değerlendirilir. Ayrıca stajınız süresince dosyanızda bulunması istenen belgeleri kendiniz zamanında odanıza iletiniz. Böylelikle düzenli olarak odanız ile diyaloğunuz devam etmiş olacak, eksiklikleri anında düzeltebilme şansı elde etmiş olacaksınız.

SINAVI KAZANANLAR VE ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 7:35

Sınavı Kazanan Adaylar:  Sınav sonuçları açıklandıktan sonraki, staj başlama döneminden itibaren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja Başlayacak adayların  Ocak, Mayıs, Eylül aylarının  en geç 10’una kadar işe başlaması gerekmektedir. İşe başladığı tarihten itibaren  15 gün içerisinde, sınav sonuç belgesinin aslı ile birlikte staja ilişkin evraklarını odasına teslim etmesi gerekmektedir.

Zorunlu Eğitim Programı: Staj Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince;  Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  adaylarına yönelik “Zorunlu Eğitim Programları” teorik ve uygulamalı  olarak hazırlanmış olup; 2005/1 Ocak döneminden itibaren stajı başlayan adaylarla birlikte uygulamaya geçilmiştir.
Sürekli stajyer  eğitim programı çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak  hazırlanan eğitim setleri  staj süresince adayların rehberi olacaktır. Stajı başlayan adaylar staj başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde www.tesmer.org.tr adresinde yer alan, TESMER Uzaktan Sürekli Eğitim (e-USE) Ön Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptıran adaylara eğitim setleri gönderilecektir. Bu eğitim programı web tabanlı olup;  ders programında yapılacak  değişiklikler anında güncellenecek, deneme sınavları ile  Ticaret lisesi ve önlisans mezunu stajyerlerin tabi oldukları (A) ve (B)  Grubu Ara Dönem  Değerlendirmeleri de  ileri aşamalarda internet aracılığı ile takip edilebilecektir.

Zorunlu Eğitim; Merkezimizde oluşturulan Bilgi İşlem Merkezinde izlenecek olup; bu eğitime ve bu eğitim sırasında yapılacak sınavlara katılmayan yada başarısız olan stajyerlerin stajları Staj Yönetmeliğinin  24/b maddesi gereğince iptal edilecektir. Öğrenim durumlarına göre hazırlanan eğitim setleri staj süresince yılda 3 kez(4 ayda bir) düzenli olarak gönderilecektir. Adaylar staj süresince alacakları eğitime ilişkin;  eğitim seti  katkı payı ödeyeceklerdir. Bu katkı payı, staj süresince taksitli olarak  stajının türüne göre;

a) Ticaret Lisesi Mezunu Stajyerler: 6 taksit
b) Önlisans Mezunu Stajyerler: 4 taksit
c) Lisans Mezunu Stajyerler: 2 taksit şeklinde ödeyeceklerdir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013
Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013

Mesleki eğitim gören öğrenciler bu kapsamda işletmelerde belirli süre staj yapıyorlar. Bu öğrencilerin adına SGK’ya iş kazası, meslek

Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı
Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı

Mali müşavirlik stajı yapan adayların işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI