4 Mart 2013 Tarihli ve 28577 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 04 Mart 2013 - 9:51

2 Mart 2013 Tarihli ve 28575 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2013 - 9:49

1 Mart 2013 Tarihli ve 28574 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 01 Mart 2013 - 9:20

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6417    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6418    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6419     9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6420    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6421     Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6422     Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6423    Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6424    Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6425   Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6426   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6427    Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4308   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2013/4346   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik

—  Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Şubat 2013 Tarihli ve 28573 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 28 Şubat 2013 - 9:20

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4385     2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 13/2/2013 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 Şubat 2013 Tarihli ve 28572 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 27 Şubat 2013 - 9:21

26 Şubat 2013 Tarihli ve 28571 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 26 Şubat 2013 - 9:23

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)

—  Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2013/1)

—  Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Statüsünün Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—   Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2009/1, K: 2012/2)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Tıklayınız


26/2/2013 tarihli ve 28571 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

22 Şubat 2013 Tarihli ve 28567 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2013 - 12:09

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4284   Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Eski Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Ali KURUMAHMUT’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/4)

 

ATAMA KARARLARI

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

—  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/83, K: 2012/169 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/100, K: 2012/191 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/69 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/162 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/171 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/329 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/620 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/695 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/832 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/947 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1027 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1075 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1327 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 Şubat 2013 Tarihli ve 28566 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2013 - 9:51

20 Şubat 2013 Tarihli ve 28565 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2013 - 9:51

19 Şubat 2013 Tarihli ve 28564 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2013 - 9:52

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1032      Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

—  Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/3)

—  Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)

—  Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 Şubat 2013 Tarihli ve 28558 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 13 Şubat 2013 - 13:32

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2013/2)

—  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)

—  2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/2/2013 Tarihli ve 2013/16 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  2  Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2010/41, K: 2012/19 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/125, K: 2012/46 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/129, K: 2012/81 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2011/134, K: 2012/83 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/6, K: 2012/131 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/69, K: 2012/149 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/29, K: 2012/155 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/39, K: 2012/156 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E. 2012/70, K: 2012/157 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 Şubat 2013 Tarihli ve 28557 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2013 - 13:32

11 Şubat 2013 Tarihli ve 28556 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 11 Şubat 2013 - 13:33

10 Şubat 2013 Tarihli ve 28555 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 5)
Paylaş
Tarih : 10 Şubat 2013 - 13:36

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—   Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete
1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete
28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete
27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına AlınmasıGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI