21 Ağustos 2013 Tarihli ve 28742 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 21 Ağustos 2013 - 9:15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5237  Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DOZEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

—   Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Zirve Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

—   İnternet Alan Adları Tebliği

—   İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 20 Ağustos 2013 - 9:16

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

—  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

—  Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

—  Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)

—  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

—  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/50)

—  Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/51)

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No: 2006/45)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/52)

—  Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/53)

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları  Tebliği (Tebliğ No: 2001/46)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/54)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 Ağustos 2013 Tarihli ve 28740 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 19 Ağustos 2013 - 9:18

17 Ağustos 2013 Tarihli ve 28738 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 17 Ağustos 2013 - 9:20

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

2013/5149  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/5150  Tapu Sicili Tüzüğü

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5133  Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi Kapsamında Yapılması Planlan Hızlı Tren Demir Yolu Hattınıİnşası Amacıyla Yenişehir-Vezirhan Arasında Bulunan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüTarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5138  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5139  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5140  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5145  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Mersin 380 TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5146  Denizli İli, Acıpayam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2013/5164  Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2013/5171  Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

2013/5178  Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 2013/5179 Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5181  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kV Nacarlı TM-Yakaköy TM Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5182  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kV Yakaköy TM-Karacailyas Mevkii ND  Enerji İletim Hattı (Yenileme)   ProjesiKapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar

2013/5183  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kV Akbelen TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme)  ProjesiKapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar

2013/5184  Erzincan İli, Merkez İlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan BazıAlanların  Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 Ağustos 2013 Tarihli ve 28737 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 16 Ağustos 2013 - 9:21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5141    Elazığ Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2013/5152   Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Çanakkale İlinde Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (3) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2013/5153   Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar

2013/5187  Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

—  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

—  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) (No: MSG – MS – 2013/21)

—  Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (No: 2013/48)

—  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 Ağustos 2013 Tarihli ve 28736 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 15 Ağustos 2013 - 9:22

14 Ağustos 2013 Tarihli ve 28735 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 14 Ağustos 2013 - 9:23

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/41)

—  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 Ağustos 2013 Tarihli ve 28734 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 13 Ağustos 2013 - 9:23

12 Ağustos 2013 Tarihli ve 28733 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 12 Ağustos 2013 - 9:24

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay İkinci, Onikinci ve Ondördüncü Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 Ağustos 2013 Tarihli ve 28732 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 11 Ağustos 2013 - 9:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

SINIR TESPİT KARARI

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Sinop İli Dikmen İlçesi Merkez Bucağı Karaağaç Köyü Çobanoğlu ve Kösedağ Bağlılarının, Samsun İli Yakakent İlçesi Merkez Bucağı Gündüzlü Köyüne Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2013 Tarihli ve 2013/128 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 Ağustos 2013 CUMARTESİ

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 10 Ağustos 2013 - 9:26

8 Mart 2013 Tarihli ve 28581 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 08 Mart 2013 - 13:44

7 Mart 2013 Tarihli ve 28580 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Mart 2013 - 13:43

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Yeni Kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ömer DEMİR’in Atanması Hakkında Karar

—   Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Selçuk COŞKUN’un Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2013/4279    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/42)

—   Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Mart 2013 Tarihli ve 28579 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2013 - 13:42

5 Mart 2013 Tarihli ve 28578 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 4)
Paylaş
Tarih : 05 Mart 2013 - 9:26

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete
1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete
28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete
27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına AlınmasıGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI