10 Şubat 2014 Tarihli ve 28909 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 10 Şubat 2014 - 1:10

9 Şubat 2014 Tarihli ve 28908 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2014 - 1:31

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5857  İzmir İli, Tire İlçesinde Tesis Edilecek Ödemiş Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5859   Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin Görevlendirilmesiyle İlgili Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 Şubat 2014 Tarihli ve 28907 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 08 Şubat 2014 - 0:21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5785     154 kV (Soma B-Akhisar) Brş.N-Gökres 2 RES (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5786     154 kV (Alaşehir-Uşak OSB) Brş.N-Kula Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5787     154 kV Olur Havza TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5806     380 kV İspir-Arkun  Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5836     154 kV Babaeski-Edirne Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5837     154 kV (Alpaslan-Adilcevaz) Brş.N.-Bulanık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5850     380 kV Zetes-Amasra TES (HEMA) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1977 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2103 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 Şubat 2014 Tarihli ve 28906 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2014 - 0:13

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5779    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Sınır Birlikleri Değişimi Tatbikatının İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5792    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/5794    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5855    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5782    Niğde İli, Çamardı İlçesinde Tesis Edilecek Sude Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5790    Uygulama Alanı İlan Edilen Batman İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2014/5801    Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/5818    Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2014/5835    154 kV Edirne TM-Ediçim TM Enerji İletim Hattının Edirne TM’ye İrtibatı ile 154 kV Babaeski TM-Edirne TM Enerji İletim Hattının Edirne TM’ye İrtibatı Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5841    Meriç-Çakmak I. Merhale Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5881      Umuma Mahsus Pasaport Hamili Macaristan Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/5780    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—    Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Şubat 2014 Tarihli ve 28905 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 15:15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/5823     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim Alanında Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5776      “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” Unvanı ile Bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Kurulmasına Dair 10/9/2001 Tarihli ve 2001/3025 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2014/5781      Erzincan İlinde Tesis Edilecek Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5783      Tokat İli, Almus ve Reşadiye İlçelerinde Tesis Edilecek Çilehane Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5784      154 kV Van – Engil Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5788      380 kV Van B2B – İran Sınır Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5791      Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanından Çıkarılması Hakkında Karar

2014/5802      154 kV Elif Havza TM-Erzurum 1 TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5803      154 kV Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5816      Batman İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Kurulabilmesi Amacıyla Bulunduğu Yer ile Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5842      Trabzon İlinde Bulunan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Sağlık Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5851      154 kV Yüksekova Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5854      Çine Projesi Kapsamındaki Gökbel Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—     Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME     Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1) ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 Şubat 2014 Tarihli ve 28904 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2014 - 15:16

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5789    3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Olmaları Hakkında Karar

2014/5817    Dışişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2014/5843     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361)

—  Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1)

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 Şubat 2014 Tarihli ve 28903 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2014 - 14:28

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2014/5778   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı

—  Başbakanlık ile Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  Zonguldak İli Kilimli İlçesi Merkez Bucağı Sapça Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

—  Zonguldak İli Kilimli İlçesi Merkez Bucağı Sofular Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

—  Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 5706 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 227 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 Şubat 2014 Tarihli ve 28902 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2014 - 14:26

2 Şubat 2014 Tarihli ve 28901 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 02 Şubat 2014 - 14:25

1 Şubat 2014 Tarihli ve 28900 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2014 - 14:24

30 Ocak 2014 Tarihli ve 28898 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2014 - 1:18

29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 29 Ocak 2014 - 1:18

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2014/5764   İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Canik Başarı Üniversitesi Bal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Canik Başarı Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—   İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bilimleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-08 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

—   İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19

—   İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23

—   Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Ocak 2014 Tarihli ve 28896 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 28 Ocak 2014 - 1:19

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5735  Türkiye Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Arasında OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5747  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5830  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2013/5711   İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ekİhtiyari Protokol Uyarınca Ulusal Önleme Mekanizmasının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5732   2013 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamında Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulamasının YapımıAmacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5736   Bursa İli, Mustafakemalpaşİlçesinde Tesis Edilecek Poyrazgölü RES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5737   Adana İli, Pozantı İlçesi ile Niğde İli, Çamardı İlçesinde Tesis Edilecek Damla Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla BazıTaşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar

2013/5759   154 kV Elif Havza TM-Tortum TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AnonimŞirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5825   Sivas İlinde Tesis Edilecek Kangal Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5834   154 kV Çayseka (Afyon 2)-Çölovası-Keçiborlu Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLERin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 Başbakan Yardımcısı Ali BABACANa, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICInın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

 Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Milli Prodüktivite Merkezi Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Milli Prodüktivite Merkezi Harcırah Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Milli Prodüktivite Merkezi Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Ödülleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2014/1)

— 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ(Sıra Numarası: 2014/2)

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2013/59)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)

 Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 Ocak 2014 Tarihli ve 28895 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 27 Ocak 2014 - 1:25

22 Ağustos 2013 Tarihli ve 28743 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 3)
Paylaş
Tarih : 22 Ağustos 2013 - 10:22

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete
1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete
28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete
27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına AlınmasıGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI