25 Şubat 2014 Tarihli ve 28924 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 25 Şubat 2014 - 1:14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 19/2/2014 Tarihli ve 81 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/14)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/15)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/533 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/841 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/1948 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2600 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 Şubat 2014 Tarihli ve 28923 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 24 Şubat 2014 - 0:06

23 Şubat 2014 Tarihli ve 28922 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 0:41

22 Şubat 2014 Tarihli ve 28921 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2014 - 1:29

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6519     Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5876     Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

2014/5945     Kayaş-Çetinkaya Arası Elektrifikasyon Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/12)

—  Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 Şubat 2014 Tarihli ve 28920 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2014 - 23:28

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 69)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/6047 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 Şubat 2014 Tarihli ve 28919 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2014 - 0:20

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2014/5899   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Başkan ve Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar

—   Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/12010, K: 2013/8791 Sayılı Kararı

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/374, K: 2013/8792 Sayılı Kararı

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 23/12/2013 Tarihli ve E: 2009/6665, K: 2013/9317 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 Şubat 2014 Tarihli ve 28918 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2014 - 13:54

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6518   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/5898   Sınır Kapılarında Vize Verilmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/5814   Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 Şubat 2014 Tarihli ve 28917 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 18 Şubat 2014 - 0:18

17 Şubat 2014 Tarihli ve 28916 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 16 Şubat 2014 - 23:37

16 Şubat 2014 Tarihli ve 28915 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 16 Şubat 2014 - 1:14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/5883     Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, 16 Şubat 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2014/5916     İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

—  Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Maliye, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/10)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/11)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/13)

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 Şubat 2014 Tarihli ve 28914 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 15 Şubat 2014 - 1:11

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6520     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6521     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6522     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6523      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

—  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-18, 2014/ÖİB-K-19, 2014/ÖİB-K-20, 2014/ÖİB-K-21, 2014/ÖİB-K-22, 2014/ÖİB-K-23, 2014/ÖİB-K-24, 2014/ÖİB-K-25, 2014/ÖİB-K-26, 2014/ÖİB-K-27, 2014/ÖİB-K-28, 2014/ÖİB-K-29, 2014/ÖİB-K-30, 2014/ÖİB-K-31, 2014/ÖİB-K-32 Sayılı Kararları

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-33, 2014/ÖİB-K-34 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

—   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 Şubat 2014 Tarihli ve 28913 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2014 - 0:18

13 Şubat 2014 Tarihli ve 28912 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 13 Şubat 2014 - 12:13

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 Şubat 2014 Tarihli ve 28911 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2014 - 12:13

11 Şubat 2014 Tarihli ve 28910 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete (Page 2)
Paylaş
Tarih : 11 Şubat 2014 - 2:51

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5863    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5864    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

—  Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) İçin Hibe Anlaşması

 

YÖNETMELİKLER

—  Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

—  Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

—  Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

—  Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15

—  Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete
1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete
28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete
27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına AlınmasıGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI