1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 01 Nisan 2014 - 4:08

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Gençlik ve Spor, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11)

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 28 Mart 2014 - 16:57

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 27 Mart 2014 - 16:57

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)

—  Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2013 Tarihli ve E: 2013/55, K: 2013/67 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/46, K: 2013/140 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/119, K: 2013/141 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/64, K: 2013/142 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/63, K: 2013/163 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/67, K: 2013/164 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/68, K: 2013/165 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/103, K: 2014/7 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 26 Mart 2014 - 16:58

11 Mart 2014 Tarihli ve 28938 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 11 Mart 2014 - 14:49

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6017     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İnönü Üniversitesi At, Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-16)

—  ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-17)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/07 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/08 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarihli ve 2014/09 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/3/2014 Tarihli ve 5750 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2014/912 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 Mart 2014 Tarihli ve 28937 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 10 Mart 2014 - 16:34

7 Mart 2014 Tarihli ve 28934 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 07 Mart 2014 - 0:22

6 Mart 2014 Tarihli ve 28933 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2014 - 9:59

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5992     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5993     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/16)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/2/2013 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 1/3/2014 Tarihli ve 618 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 Mart 2014 Tarihli ve 28932 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 05 Mart 2014 - 3:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5990    Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/5994    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/5999      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

—  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

 

TEBLİĞLER

—  Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 4: Performans Deney İşlemleri ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-4) (No: MSG-MS-2014/1)

—  Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/5)

—   Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 13

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 Mart 2014 Tarihli ve 28931 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 04 Mart 2014 - 9:51

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5877       Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6032       Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2014/6033       167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü  Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-5) (No: MSG-MS-2014/2)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Tıklayınız


4/3/2014 tarihli ve 28931 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

 

3 Mart 2014 Tarihli ve 28930 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2014 - 23:59

2 Mart 2014 Tarihli ve 28929 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 01 Mart 2014 - 23:54

1 Mart 2014 Tarihli ve 28928 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 01 Mart 2014 - 0:16

27 ŞUBAT 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 27 Şubat 2014 - 0:09

BUGÜNKÜ RESMÎ GAZETE’NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

26 Şubat 2014 Tarihli ve 28925 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Resmi Gazete
Paylaş
Tarih : 26 Şubat 2014 - 0:16

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete
1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük

28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete
28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete
27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına AlınmasıGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI