Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 6:35
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
Yıllar İstisna Tutarları
2012 11,70 TL
2011 10,70 TL
2010 10,00 TL
2009 10,00 YTL
2008 9,00 YTL

Vergisi % 15’e indirildi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:16

Kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi, yüzde 30’dan yüzde 15’e indirildi. Kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin İthalat Rejimi Kararı’nda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Et fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla, kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi oranı, geçen yıl önce yüzde 40’a, daha sonra yüzde 30’a düşürülmüştü. Ancak, ihracatçı ülkelerdeki fiyat artışları ve dolar kurundaki artış nedeniyle, ithalat maliyetini düşürmek ve Ramazan öncesi et fiyatlarında spekülasyon yapılmasını önlemek amacıyla, kasaplık hayvan ithalatındaki gümrük vergisi dün de yüzde 15’e çekildi.

Yine et fiyatlarındaki spekülasyonu önlemek ve ithal maliyetini düşürmek amacıyla, et ithalatındaki referans fiyat, bu ay içinde, kg başına 5 dolardan 3.5 dolara indirilmişti. Aynı gerekçelerle, et ithalatındaki gümrük vergisi, geçen yıl önce yüzde 30’a indirilmiş, ardından yüzde 45’e çıkarılmış, bu yıl da yüzde 60’a, Temmuz ayı başında yüzde 75’e yükseltilmişti.

Et ve Balık Kurumu (EBK) da, et satış fiyatlarını dengelemek amacıyla, 1 Ağustos’ta 10 bin 500 ton kasaplık hayvan ithalatı için ihale yapacak. EBK, kasaplık hayvanları, tarife kontenjanı kapsamında sıfır gümrük ile ithal edecek. EBK, kasaplık hayvanı kilosu 13 liradan alırken, serbest piyasada alım fiyatının 15 liraya yükseldiği belirtiliyor. Besiciler, EBK yerine özel sektöre hayvan vermeyi tercih ediyor.

EBK, hayvan alımını garanti etmek amacıyla, sözleşmeli besicilik uygulaması başlattı. Sözleşme yapıp hayvanını EBK’da kestiren besicilere, kg başına 20 kuruş fark verilecek. Erken veya geç kesimde 5 kuruş, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül’de yapılan kesime 10 kuruş ilave bedel ödenmesi öngörülüyor.

Verginin denetimi tek çatı altında

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:15

Maliye, vergi denetiminde çok başlılığı engellemek ve dağınıklığı tek çatıda birleştirmek için Vergi incelemeleri ile yetkili kurumları tek unvanda birleştirdi.

Maliye Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Vergi Denetim Kurulu’yla vergidenetiminde çok başlılık ve dağınıklığın ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Vergi Denetim Kurulu’yla vergidenetiminde çok başlılık ve dağınıklığın ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde kararnameyle (KHK) yürürlüğe giren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın oluşturulması değerlendirildi.

TARİHİ ÖNEMDE DÜZENLEME

Açıklamada, Maliye Bakanlığındaki vergi denetim birimlerinin birleştirilmesi ihtiyacı ve talebinin uzun yıllardır siyasetin gündeminde yer aldığı ancak bugüne kadar bu amacın gerçekleştirilemediğine dikkati çekildi. Yapılan düzenlemenin bu açıdan tarihi öneme sahip olduğu ve yapısal reform niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, ‘Bugün hayata geçirdiğimiz değişimin arkasında yatan temel unsur kararlı ve güçlü siyasi iradedir’ denildi.

OBJEKTİF VE GÜVENİLİR

İlk olarak 2010 yılında yaptıkları 6009 sayılı Kanunla, vergi incelemelerinin planlanması, yürütülmesi esas. Açıklamada, düzenlemelerde tek eksik kalan noktanın vergi denetiminin tek çatı altında toplanması olduğu vurgulandı.

GELİR POLİTİKASINA UYUMLU DÜZENLEME

Vergi Denetimi Reformu’nun bu şekilde tamamlanmış olacağı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ‘Yapılan düzenleme ile vergi incelemeleri ile görevli birim Bakanlık içinde en üst düzeyde teşkilatlandırılmış güçlü bir örgüt yapısı kurulmuştur. Vergi incelemeleri ile yetkili olanlar tek unvanda (Vergi Müfettişi) birleştirilerek güçlü tek bir kurumsal kimlik oluşturulmuştur. Vergi Denetiminde ilk defa uzmanlaşma ve amaca odaklanmış bir örgüt tasarımı sağlanmıştır.”

Etiketler : ,

Kimler sağlık primi ödeyecek?

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:14

Basında yeşil kartlıları endişelendiren haberler yer alıyor. Okurlarımız, “Hocam, yeşil kart kalkacak mı? Prim ödeyecek miyiz?” diye soruyor.

Sağlık sistemimiz, sosyal güvenlik reformuyla birlikte önemli şekilde değişti. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes genel sağlık sigortalısı olacak. Eskiden sadece SSK, Bağ-Kur ve devlet memurlarının sosyal güvence kapsamında yararlandıkları sağlık yardımlarından artık çalışan-çalışmayan bütün vatandaşlarımız yararlanacak. Genel sağlık sigortası (GSS) ile;

– İsteğe bağlı sigortalılar,

– 18 yaşına kadar çocuklar,

– Vatansız ve sığınmacılar,

– Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacak.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Kamu Görevlisi) sigortalıları veya isteğe bağlı prim ödeyenler,  sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu sigortalılar dışında sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşi,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, sağlık yardımlarından faydalanacak.

Bu kapsamda en çok yeşil kartlıların durumları merak ediliyor. Yaklaşık 9.5 milyon yeşil kart sahibinin durumu, SGKtarafından yapılacak gelir testi ile ortaya çıkacak. Yeşil kartlıların gelir durumunu yeniden değerlendirecek olan ‘Gelir Testi Yönetmeliği’ SGK tarafından hazırlandı ve yakında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48 TL),

* Brüt asgari ücret (837 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.674 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (100,44 TL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1. 674 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (200.88 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda yeşil kartlıların aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) fazla çıkması halinde de yuakrıda belirtilen tutarlarda GSS primi ödemeleri gerekecek.

18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alabilecek. Anne ve babası sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabilecekler.

Zorunlu GSS 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesini kuruma süresi içinde (bir ay içinde) vermeyenler hakkında bir asgari ücret (837 TL) idari para cezası uygulanacak. Belki de en önemli konu bu.

Bu kapsamda, yeşil kartlılar dışında emeklilik için gün ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yaş bekleyenler de gelirine bakılarak GSS primi ödemek zorunda kalacak.

Etiketler : , , , , , , ,

Yabancı şirket işçilerinin en fazla üç ay süreyle Türkiye’de sigortasız çalışabileceği hükmü getirildi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:13

Geçtiğimiz mart ayında sosyal güvenlik mevzuatımızda çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Torba Kanun gündemi fazlasıyla meşgul ettiğinden, bu ‘küçük’ düzenleme pek fazla dikkat çekmedi. Ancak söz konusu değişiklik, ülkemizde yabancı işçi istihdamını ve özellikle ucuz işgücü ithalatını ciddi manada sınırlayamaya dönüktü.

Düzenlemenin yapıldığı 2 Mart 2011 tarihine kadar, yabancı şirketler/kuruluşlar tarafından ülkemize gönderilen işçiler, kendi ülkelerinde sigortalıysalar, Türkiye’de sigortalı olmuyorlardı. Peki bunun pratikteki sonucu neydi? Hemen örnek verelim; Çinli bir firma, ülkemizde bir baraj inşaatı ihalesine giriyor, verdiği düşük teklifle ihaleyi alıyor, Çin’den getirdiği yüzlerce işçiyi ülkemizde çalıştırıyor ve dönüp gidiyordu. Hem kendi ucuz işgücünü Türk firmalara karşı rekabet avantajı olarak kullanıyor hem de Türkiye’de bir kuruş sigorta primi ödemiyordu.

2 Mart’ta yapılan düzenlemeyle, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10/d maddesine “en fazla üç ay süreyle” ibaresi eklendi. Yani yabancı şirket işçilerinin en fazla üç ay süreyle Türkiye’de sigortasız çalışabileceği hükmü getirildi. Üç ayı aşması halindeyse, sigorta tescilleri yapılacak ve prim ödemeye başlayacaklar.

Yapılan bir cümlelik düzenleme Türk firmaların rekabet gücünü artıracağı gibi SGK’nın prim tahsilâtına da olumlu yansıyacak. Zira bundan sonra prim ödemek durumunda kalacak yaklaşık 200 bin yabancı işçi olduğu tahmin ediliyor. Bu da yıllık en az 670 milyon lira ilave prim tahsilâtı demek. Hiç de fena bir rakam değil.

Yeni asgari ücret işçi ve işverene nasıl yansıyacak?

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:09

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2010 yılı sonunda aldığı karar gereği, 2011 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi.

2011 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak brüt asgari ücret;

l 16 yaşından büyükler için günlük  27,90, aylık 837 lira,

l 16 yaşından küçükler için ise günlük 23,85, aylık 715,50 lira oldu.

31 Aralık 2011 tarihine kadar uygulanacak asgari ücrete göre, 16 yaşından büyüklerin cebine girecek aylık 29 lira artarken, işverenin cebinden çıkacak para 49 lira artacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE NE GEÇECEK?

Asgari ücret üzerinden yapılacak yasal kesinti tutarları; 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler ile kapıcılar için Tablo’da verilmiş olup, aylık net asgari ücret 16 yaşından büyükler için 29 lira artışla 599,21 lira, 16 yaşından küçükler için 25,77 lira artışla 512,22 lira olacak.

Ancak bu tutarlara, asgari ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen asgari geçim indirimi tutarları ilave edilecek.

Ücretlilerin asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplamasında, yılın başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarı esas alındığından, yeni asgari ücret, yılbaşından bu yana uygulanmakta olan asgari geçim indirimi tutarlarında artış sağlamayacak.

Ancak kesilen gelir vergisinin artması nedeniyle, 2011 yılının ikinci yarısında asgari geçim indirimi uygulaması ile sağlanacak vergi avantajı, ücretlinin medeni durumuna göre 59,74 lira ile 106,72 lira arasında olacak.

AGİ ile birlikte net asgari ücret tutarı; bekar asgari ücretli için 658,95 lira olurken, eşi çalışmayan evli asgari ücretli için çocuk sayısına göre 705,93 liraya kadar ulaşabilecek. Dört çocuklu asgari ücretliye kadar AGİ eklenmiş net asgari ücret tutarları Tablo’da verilmiştir.

KAPICI ÜCRETİ NET 711 LİRA

Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, kapıcıların eline geçecek aylık net tutar yılın ikinci yarısında 34,43 lira artışla 711,45 lira olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.

ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRET

3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan az olamıyor.

Buna göre yılın ikinci yarısında 16 yaşından büyüklere günlük 8,37, aylık 251,10 liradan az; 16 yaşından küçüklere ise günlük 7,16, aylık 214,65 liradan az ücret ödenemeyecek.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.

Buna göre işveren, 16 yaşından büyük asgari ücretli için 2011 yılının ikinci yarısında aylık 163,22 lira sigorta primi, 16,74 lira da işsizlik sigortası primi ödeyecek. Asgari ücretlinin işverene maliyeti de en az 1.016,96 lira olacak.

Ancak aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyerek beş puanlık sigorta primi indiriminden yararlanan işverenlere asgari ücretlinin maliyeti 975,11 lira olacak.

İŞTE KALEM KALEM YASAL KESİNTİLER (TL)

01.07.2011-31.12.2011  16 Yaşından  16 Yaşından  Konut

Dönemi Büyükler  Küçükler Kapıcıları

Brüt Asgari Ücret 837,00 715,50 837,00

SSK Primi İşçi Payı (%14) 117,18 100,17 117,18

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 8,37 7,16 8,37

Gelir Vergisi Matrahı 711,45 608,17                  –

Gelir Vergisi (%15) 106,72 91,23                  –

Damga Vergisi (%06) 5,52 4,72                  –

Kesintiler Toplamı 237,79 203,28 125,55

Net Asgari Ücret 599,21 512,22 711,45

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)

Medeni  Asgari   AGİ Dahil Durum Geçim  Net İndirimi Asgari Tutarı Ücret

Bekar 59,74 658,95

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 670,90

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80,65 679,86

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 688,82

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 694,79

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 700,76

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,74 658,95

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,70 667,91

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66 676,87

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63 682,84

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61 688,82

Etiketler : , , , ,

Banka kredisi ile alınan gayrimenkul için ödenen faizler

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:07

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/06/GVK-74- sayılı özelgesi aşağıdaki gibidir.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkulü banka kredisi ile satın aldığınız belirtilerek, bankaya ödediğiniz kredi faizlerinin Gayrimenkul Sermaye İradınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi  istenilmektedir.

193  sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; 1-8’inci bentlerde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 71’inci maddesinde ise; “Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 74’üncü maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesine göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan 1-11’inci bentlerde belirtilen giderler indirilerek safi iradın bulunacağı hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin 4’üncü bendinde ise; Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’inin (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) gider olarak indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.”hükmü yer almıştır.

Bu itibarla, götürü gider usulünü seçmeniz halinde iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyeceğiniz gibi sahibi olduğunuz konuttan elde ettiğiniz kira bedellerinden ödenen faizleri gider olarak indirmeniz mümkün olmayıp sadece hasılatın % 25’ini götürü gider olarak indirebilirsiniz. Gerçek gider usulünü seçmeniz halinde ise elde ettiğiniz kira geliriniz için beyan edilen gayrisafi hasılattan ödediğiniz faizleri gider olarak indirmeniz mümkün bulunmaktadır.

(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Haziran 2006 Tarih ve B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/06/GVK-74- sayılı özelgesi)

Tatil sizin neyinize?

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:05

Bu yazımız neredeyse değişmeden 3 yıldır her mali tatil başlangıcında yayınlanıyor.

Okuyanlardan sadece meslek mensubu dostlarımızın hoşuna gidiyor herhalde ki bir çok paylaşım sitesinde görüyoruz.

Bu yazı sonunda bazı temenniler içeriyor.

Belki sıkıldınız ama bu temenniler gerçekleşene kadar her yıl yayınlamaya devam edeceğim

-Ne iş yapar bu arkadaşlar Allah aşkına?

-Vallahi kayda değer pek bir şey yapmazlar. Günde üç beş tane alış; üç beş tane de satış faturası kaydederler, ayda da bir iki beyanname verirler o kadar.

Kimden bahsediyorlar sizce?

Kimden olacak muhasebecilerden.

Katılıyor musunuz siz de?

Evet mi !? Yanlış cevap!

Doğru cevap şu: muhasebeci eşittir ağır işçi.

KDV’si, muhtasarı, damga vergisi, sigorta bildirgesi derken bir ay da verilen beyanname sayısı en az dört. Her beyanname bir başlı başına bir yük.

Bu beyannameler yetmezmiş gibi Maliye Bakanlığı sürekli yenisini eklediği angaryalar.

Her ay bir önceki ayın alış ve satış faturaları tek tek listelenip Bakanlığa bildirilir.

Her üç ayda bir hesaplar kapatılır, bilanço çıkarılır. Yılda dört kez geçici vergi beyannamesi; üstüne birde yıllık beyanname verilir.

İşçi girer muhasebeci bildirir, işçi çıkar muhasebeci bildirir.

Vizite kağıdı ondan sorulur. İzinleri o izler.

Ödemeleri o yapar, alacaklıların telefonuna o çıkar.

Arabanızın vergisi, sigortası hatta bakımının takibi muhasebecide .

Evinizin vergisinin sigortasının takibi muhasebecide.

Kredi kartınızın takibi muhasebecide.

Aylık faturalarınızın takibi muhasebecide.

Genel kurul yaparsınız muhasebeci koşar.

Sermaye artırırsınız muhasebeci koşar.

Her türlü resmi daire ilişkileri ondan sorulur.

Üretim yaparsınız, doğru dürüst deponuz, depocunuz yoktur, muhasebeciden hesap sorarsınız maliyetleri çıkmıyor diye.

Satın alma memurunuz aldığı malın faturasını takip etmez, fatura gelmez. Fatura gelse de kontrol edeceklerin masasında bekler siz muhasebeciye çıkışırsınız raporlar gecikti diye.

Bugün orta halli bir işletmenin bile yüzlerce alış satış faturası var. Yığınlarca banka işlemi var. Ama bunlar sizin gözünüzde üç beş alış üç beş satış faturasından ibarettir.

Muhasebe bürosu sahibi arkadaşlarımın işi daha zor.

Evraklar zamanında gitmez tam gitmez daha sonra bir problem olunca onlardan hesap sorulmaya kalkılır.

Yukarıdaki cümle angaryayı bir de dışarıdan takip etmek zorundadır bürocu arkadaşlar.

Muhasebeci ücreti ödenmeye gelince “işler bozuk”tur ama muhasebecinin aylık ücretinden fazla rakı-balık faturaları işlesin diye muhasebeciye gelir hep.

1 Temmuz’da sözüm ona mali tatil başlıyor. Bu sene üçüncüsü uygulanacak ama ne muhasebecisi farkında, ne işvereni, ne maliyesi.

Zaten bu ne biçim mali tatilse KDV beyannamesi verilmiyor ama ÖTV de tatil yok. Maliyeye yatacak vergilerde tatil var belediyeye yatacak olanlarda yok.

Üstüne üstlük işvereni bağlayan bir şey de yok. İşveren izin vermek zorunda da değil muhasebecisine.

Yani yine bir laf olsun torba dolsun örneği.

Oysa nasıl olur mali tatil?

Bordrolu çalışan muhasebeciler izne çıkar, muhasebe büroları kapanır. Hatta vergi daireleri bile kapanır.

Maliye aramaz sormaz, inceleme elemanı çağırmaz.

Kafalar işyerinde kalmaz anlayacağınız.

Ama umudumuzu kaybetmeyelim.

Zamanla bunlarda olur umarız

Hesap dönemi biten faturaların gider kaydı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:03

Uygulamada özellikle yıl sonlarında bazı faturalar hesap dönemi kapandıktan sonra işletmeye geliyor.

Bu durumlarda anılan faturada yer alan bedelin hangi dönemin gideri yazılacağı ve faturada yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağını biliyor musunuz?

Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir: Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan tutarlar, tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecektir. Başka bir ifadeyle;  bu harcamaların kapanan vergilendirme dönemine ait bir gider olduğu açıktır. Bu nedenle ilgili oldukları dönemlerin kazanç tespitinde indirim konusu yapılmaları gerekmektedir. Bu durum ticari kazancın tespitinde dikkate alınan dönemsellik ilkesinin bir gereğidir.

Ancak pratikte bazen belirttiğimiz bu hususun uygulanmasında güçlükler ortaya çıkabilir. Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 70. maddesi uyarınca: “Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz ettirilip son kaydın altına ‘Noterce Görülmüştür’ sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır.” Bu durumda Ocak ayı sonuna kadar Aralık ayına ait faturanın gelmemesi halinde sözkonusu harcamaların ilgili olduğu döneme intikalinde sorunlar yaşanabilecektir. Bu harcamaların beyanname üzerinden indirimi diğer bir yöntem olabilir ancak bu yöntem kayıt nizamı açısından sakıncalar yaratabilecektir.

O halde Aralık ayına ait faturaların Ocak ayı sonuna kadar işletmeye gelmemesi halinde bu faturalarda yer alan harcamaların ilgili oldukları vergilendirme dönemlerine intikali yapılabilecektir. Ocak ayı geçtikten sonra işletmeye gelen faturalar ise geldikleri vergilendirme döneminin giderleri arasında yer alacaklardır. Konuya ilişkin olarak Danıştay tarafından verilen bir çok kararda sözkonusu giderlerin ödendiği yılda gider yazılmasının doğru olduğu görüşü savunulmuştur. Anılan kararların özetleri aşağıdaki gibidir:

“Elektrik ve su masrafları her ne kadar 1971 yılına ait ise de, o yıl kesin miktarı  bilinmediğine göre ilgili yılda gider yazılması mümkün olmadığından, 1972 yılında ödendiği ihtilafsız olan 15.960 liralık elektrik ve su paralarının, Danıştay’ın süregelen kararları karşısında, ödendiği yılda (1972 yılında) gider yazılmasında bir sakınca bulunmadığına, bu nedenle söz konusu miktarın bulunan matrah farkından çıkarılmasında isabetsizlik görülmediğine oybirliğiyle karar verildi.”(Danıştay 4. Daire, 19.12.1979 Tarih, Esas No. 1978/3109, Karar No.1979/3541)

Ayrıca Danıştay 4. Daire tarafından verilen 10.6.1971 Tarih ve Esas No. 1990/6367, Karar No./4784 sayılı, 16.05.1979 Tarih ve Esas No. 1978/2767, Karar No. 1979/1343 sayılı, 24.02.1982 Tarih ve Esas No. 1981/1436 Karar No. 1982/242 sayılı kararları da aynı yöndedir.

Yine Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 16.02.1977 Tarihli kararın özeti aşağıdaki gibidir:

“Ticari kazançlarda gelir ve giderin tahakkuk ettikleri yılda netice hasaplarına intikal ettirilmesi gerekeceği Dairemizin süregelen içtihatlarından bulunmakta ise de; su, elektrik, havagazı ücreti ve reklam tabela ücreti gibi devamlı yapılan ve miktarı tahsilat ilmühaberi ile kesinleşen masrafların ödendikleri yılda gider yazılması mümkündür.” (Danıştay 13. Daire, 16.02.1977 Tarih, E.No.1976/1582, K.No.1977/503)

İndirim konusu yapılamayan KDV’ler gider unsuru olabiliyor

Bunun yanı sıra Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin birinci fıkrasında, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun’da aksine hüküm bulunmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri belirtilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrası gereğince indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin, “Vergi İndirimi” başlıklı bölümünde, indirim zamanı indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, hesap dönemi kapandıktan sonra alınan faturalara ilişkin katma değer vergisinin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu hesap dönemi aşıldığından, indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle söz konusu faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi tutarlarının maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.

Devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında fatura ne zaman düzenlenir?

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:58

Uygulamada tartışma konusu olan ve farklı görüşlerin yer aldığı bir konuda müteahhitlerin inşaa etmekte oldukları daire ve işyerlerini daha inşaatın başlangıcında proje halindeyken temel aşamasında ya da inşaat devam ederken,gerek özel sözleşme ve satış vaadi ile gerekse arsa payı kat irtifakı kurulmak suretiyle daire, kat veya dükkan satmaları halinde, satışa ilişkin faturanın ne zaman düzenleneceği konusundadır.

Konuya ilişkin olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 13.04.2011 Tarihli özelge de ‘konutlar tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmiş ise, mülkiyet devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden, tapuya tescil anında vergiyi doğuran olay meydana gelecek ve KDV hesaplanacaktır. Buna göre, konutlar fiilen tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmesi halinde mülkiyetin devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden satışa ilişkin faturanın tapuya tescil tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir’ şeklinde görüş bildirilmiştir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu özelgesinin tam metni aşağıdaki gibidir. Ancak bu konuda söz konusu özelgede ileri sürülen görüş aksine verilmiş Danıştay kararları da mevcuttur. Bu konuya ilişkin daha önce kaleme alınan ve özelgede belirtilen görüşün aksini savunan bir makalenin özeti de özelgeden sonra okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

Özelgenin Özeti.

1. Devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında faturanın ne zaman düzenleneceği

İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi olarak yap-sat işi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, devam eden inşaatınızda tapu senedi ile yapılan daire satışlarınız için faturanın tapu tarihinde mi yoksa daire tesliminde mi ya da iskanın alınması durumunda mı düzenlenmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

2/1 inci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile  10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği

hükme bağlanmıştır.

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri esas itibariyle gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi ile gerçekleşmektedir. Tapuda alıcı adına tescil yapılmadan önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, KDV açısından vergiyi doğuran olay gayrimenkulün kullanıma bırakılması anında meydana gelecektir.

Gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescili veya fiili kullanımına bırakılmasından önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde bu belgede gösterilen bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre;

1. Konutların inşaatı devam ettiği sürece vergiyi doğuran olay meydana gelmeyeceğinden KDV hesaplanmayacaktır. Ancak konutlar tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmiş ise, mülkiyet devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden, tapuya tescil anında vergiyi doğuran olay meydana gelecek ve KDV hesaplanacaktır.

2. Konutların fiilen kullanılmaya başlanması halinde, fiilen kullanıma başlandığı tarihte vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden bu tarih itibariyle KDV hesaplanacaktır.

3. Tapuda tescil veya fiili kullanımdan önce  herhangi bir tarihte fatura veya benzeri bir belge düzenlenmesi halinde, belgede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olayın gerçekleşecek ve bu tarihte KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Kanun’un 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, konutlar fiilen tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmesi halinde mülkiyetin devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden satışa ilişkin faturanın tapuya tescil tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi; konutların fiilen kullanılmaya başlanması durumunda ise, fiilen kullanıma başlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7875—228 sayılı Özelgesi)

2.Aksi Görüşteki Diğer Makale ve Gerekçeleri(23 Mar 2006 – İnşaat devam ederken satışta KDV uygulaması: Hürriyet Emlak Haberleri. … Şükrü KIZILOT, www.hurriyetemlak.com)

Bina inşa edip daire, kat ve dükkan halinde satan müteahhitlerin, daha inşaatın başlangıcında proje halindeyken temel aşamasında ya da inşaat devam ederken, kat irtifakı kurulmak suretiyle daire, kat veya dükkan satmaları halindefatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV uygulanıp uygulanmayacağı konuları, uygulamada zaman zaman duraksamalara neden olabilmektedir.

Avans Sayılıyor

Müteahhitlerin kendi namlarına yapıp sattıkları daire ve işyerleri, imal edilen emtia niteliğindedir. Bu nedenle müteahhitlerin inşaa etmekte oldukları daire ve işyerlerini inşaat devam etmekte iken gerek özel sözleşme ve satış vaadi ile gerekse arsa payı üzerinden satışında, satışı yapılan daire veya dükkanın satış bedeli belli olmakla birlikte, inşaatın devamı sırasında satışı yapılan daire ve işyerleri karşılığında müşterilerden alınan para avans niteliğinde bulunmaktadır.

Bu durumda, inşaat devam etmekte iken veya arsa payı üzerinden satışı yapılan daire ve işyerlerine ilişkin satış bedelinin tamamının, inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak kayıtlarda gösterilmesi gerekmektedir.

İnşaat devam ederken yapılan satışlarda fatura düzenlenmez ve KDV de uygulanmaz. KDV’nin uygulanabilmesi için, bağımsız bölümlerin alıcıya teslimi gerekir.

Danıştay tarafından verilen bir Karar’da da, Özel inşaatlarda satılan kısımların tapuya tescili daha önceki bir tarih olsa bile, inşaatın bitim tarihinin vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmesi gerektiği, inşaat bitmeden yapılan satış işlemlerinden elde edilen gelirin ise avans olarak değerlendirileceği belirtilmiştir (Dn. 4.D. nin 16.2.1996 tarih ve E. 1995921 K. 1996606 sayılı Kararı, Yaklaşım, Sayı 43, İnşaat Özel Sayısı, Temmuz 1996, s. 180-181).

Fatura Düzenleme

Öte yandan Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin 5. bendinde fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır hükmü yer almaktadır.

Buna göre fatura düzenlenmesi ödemeye bağlı olmayıp teslime bağlı olduğundan, faturanın mal teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergiyi Doğuran Olay

Müteahhitlerin kendi namlarına yaptıkları inşaatlarda, inşaatın bitiminden önce özel sözleşme veya satış vaadi ile ya da arsa payı üzerinden yaptıkları satışlarda, henüz Kanunda tanımlandığı şekilde bir teslim veya hizmet mevcut olmadığından, alınan bedeller ise avans niteliği taşıdığından, fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi uygulanması söz konusu olmayacaktır. Ancak, alınan avanslar için fatura düzenlenmesi halinde, KDVK’nın 10b maddesine göre faturada gösterilen bedelle sınırlı olarak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği kabul edilecek ve fatura bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanacaktır.

Konu hakkında Danıştay tarafından verilen bir Kararın özeti ise aşağıdaki gibidir; İnşa halinde bulunan bir binadaki bağımsız bölümlerin ancak inşaat bittikten ve yapı kullanma izni alındıktan sonra teslimi söz konusu olacağından inşa halinde satılan ancak henüz teslim edilmemiş olan bağımsız bölümler nedeniyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş olacaktır (Dn. 11. D’nin, 07.06.1995 tarih ve E. 19952099, K. 19951823 sayılı Kararı, Şükrü KIZILOT, Danıştay Kararları ve Özelgeler, C 3, s. 130 vd.). Görüldüğü gibi, konut ve işyeri inşaatları devam ederken yapılan satışlarda, KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmiyor. İnşaat bitip, yapı kullanma izni alındığından itibaren, yedi gün içinde satış faturası düzenleniyor. İnşaat firması fatura ile birlikte KDV’yi de talep eder.

Vergi Daireleri Bu Akşam Mesai Yapacak

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:55

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre mükellefler tarafından yapılacak başvuru ve ödemeler nedeniyle Vergi Dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Haziran 2011 Perşembe günü saat 21:00’e kadar tüm Vergi Daireleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur.

Kaynak: GİB

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/30062011basinduyurusu.htm

Etiketler : , ,

Resmi Tatiller

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:23

2010 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS CUMARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 08 EYLÜL ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 09 EYLÜL PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 10 EYLÜL CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 11 EYLÜL CUMARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 15 KASIM PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 16 KASIM SALI
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 17 KASIM ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 18 KASIM PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 19 KASIM CUMA

2011 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK CUMARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS PAZAR
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PERŞEMBE
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 29 AĞUSTOS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 30 AĞUSTOS SALI
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 01 EYLÜL PERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
CUMA
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 05 KASIM CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 06 KASIM PAZAR
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 07 KASIM PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 08 KASIM SALI
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 09 KASIM ÇARŞAMBA

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS SALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 18 AĞUSTOS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 19 AĞUSTOS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 20 AĞUSTOS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 21 AĞUSTOS SALI
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 24 EKİM ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 25 EKİM PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 26 EKİM CUMA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 27 EKİM CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 28 EKİM PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
PAZAR
PAZARTESİ

2013 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK SALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN SALI
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS ÇARŞAMBA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 07 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 08 AĞUSTOS PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 09 AĞUSTOS CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 10 AĞUSTOS CUMARTESİ
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 14 EKİM PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 15 EKİM SALI
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 16 EKİM ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 17 EKİM PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 18 EKİM CUMA
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
PAZARTESİ
SALI

2014 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN ÇARŞAMBA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS PERŞEMBE
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 27 TEMMUZ PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 28 TEMMUZ PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 29 TEMMUZ SALI
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 30 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 03 EKİM CUMA
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 04 EKİM CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 05 EKİM PAZAR
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 06 EKİM PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 07 EKİM SALI
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
SALI
ÇARŞAMBA

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN
YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 16 TEMMUZ PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 17 TEMMUZ CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 18 TEMMUZ CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 19 TEMMUZ PAZAR
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 1/2 GÜN 22 EYLÜL SALI
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 23 EYLÜL ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 24 EYLÜL PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 25 EYLÜL CUMA
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 26 EYLÜL CUMARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE

Mali tatil yarın başlıyor

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:21

20 Temmuz 2011 Çarşamba akşamına kadar devam edecek olan Mali Tatil yarın başlıyor.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak.

Yine aynı Kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecek.

Buna göre, beyanname verme süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri ile 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken beyannameler, 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek. İsteyen mükellef, beyannamelerini 27 Temmuz’u beklemeden daha önce de verebilecek.

Örneğin, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinin hafta tatiline denk gelmesi nedeniyle 25 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken Haziran 2011 dönemine ait Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajlarına ilişkin muhtasar beyannameler, KDV beyannamesi ve damga vergisi beyannamesi, 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.

Mali tatil nedeniyle verilme süresi uzayan beyannameler ile mali tatil nedeniyle verilme süreleri uzamayan beyannameler, 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde açıklanmıştır.

ÖDEME SÜRESİ

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.

Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz’da sona erecek.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup vadesi 1-20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi de 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

UZLAŞMA VE İNDİRİM TALEPLERİ

Talepte bulunma süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak, 27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulabilecek.

DAVA AÇMA SÜRESİ

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olan dava açma süresi, mali tatil süresince işlemiyor.

Buna göre, dava açma süresinin mali tatile rastlaması nedeniyle mali tatil süresince işlemeyen süreler,  20 Temmuz sonrasına eklenecek. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme (adli tatil) süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak.

VERGİ LEVHANIZI YAZDIRMAYI UNUTMAYIN!

Vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunluluğu kaldırıldı. Artık vergi levhasını duvara asmak gerekmiyor. Ancak işletmede bulundurmak, sorulduğunda ibraz etmek, bunun için de vergi levhasını internet vergi dairesinden yazdırmak gerekiyor.

Gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisan’dan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs’tan itibaren, 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarını yazdıracaklar. Ancak sistem değişikliği nedeniyle bu yıla özgü olarak vergi levhaları 30 Haziran 2011 tarihine kadar yazdırabilecek (Ayrıntılar 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde, Bkz. www.yaklasim.com). Dolayısıyla vergi levhasının yazdırılması için bugün son gün. Aman unutmayın, 170 lira özel usulsüzlük cezası var!…

TORBA YASA’DA İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi ve prim borçları, pişmanlıkla beyan edilen vergiler ile gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı, katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süresi bu akşam sona eriyor.

Yapılandırılan borç taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı uygulanacak. Yılsonuna kadar ikiden fazla taksitini süresinde ödemeyenlerin yapılandırması bozulacak.

Matrah artırımında durum farklı. Taksitlerin süresinde veya hiç ödenmemesi halinde de matrah artırımının sağladığı koruma kalkanından yararlanılacak. Ancak geciktirilen taksitler için aylık gecikme zammının iki katı oranında (yüzde 2,80) gecikme zammı uygulanacak.

STOK AFFI

l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve hesaplanan KDV’nin ödenmesi,

l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların beyanı ve yüzde 3 oranındaki verginin ödenmesi,

l Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallara ilişkin faturanın düzenlemesi için de bugün son gün

DİĞER KAMU BORÇLARI

Vergi ve sigorta prim borçları dışında kalan ve Torba Yasa kapsamında yapılandırılan diğer kamu borçları için de ilk taksit ödeme süresi bu akşam sona eriyor.

GÜNÜN SÖZÜ

‘Birisine çamur atmadan önce sizin ellerinizin de kirleneceğini unutmayın.’ Tolstoy

METİN TAŞ – SEZGİN ÖZCAN / AKŞAM

Vergi Kodları Vergi Türleri

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:09

 

Vergi Kodu Vergi Adı
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051 DİĞER ÜCRETLER
0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020 FON PAYI
1030 PİŞMANLIK ZAMMI
1042 E.KATKI PAYI
1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1047 DAMGA VERGİSİ
1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
1084 GECİKME FAİZİ
1086 GECİKME ZAMMI
1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096 KONUT FONU
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AĞIR KUSUR CEZASI
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 EK GELİR VERGİSİ
4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006 FAİZ VERGİSİ
4007 EK EMLAK VERGİSİ
4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050 TEKEL SAFİ HASILAT
4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063 NOTER HARÇLARI
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078 NET AKTİF VERGİSİ
4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002 NÜFUS PARA CEZASI
9003 SEÇİM PARA CEZASI
9004 ASKERLİK PARA CEZASI
9005 MAHKEME PARA CEZASI
9006 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009 TURİZM PARA CEZASI
9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HARÇ
9013 GÜMRÜK VERGİSİ
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022 KUR FARKI HESABI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027 ÇALIŞMA İZİN HARCI
9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029 DİPLOMA HARCI
9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036 YİYECEK BEDELLERİ
9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040 MERA FONU
9041 MERA FONU PARA CEZASI
9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059 TİCARET SİCİL HARCI
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062 TAPU VE KADASTRO HARÇLARI
9063 İSKAN HARCI
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065 TRAFİK HARÇLARI
9066 YARGI HARÇLARI
9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069 DİĞER HARÇLAR
9070 DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074 ŞEKER FİYAT FARKI
9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076 BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080 DİĞER PARA CEZALARI
9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084 İSTİHSAL VERGİSİ
9085 TRAFİK CEZALARI
9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088 ÇIRAKLIK FONU
9089 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

Binaların Dış Duvar Yüzeylerinin Reklam Amacıyla Kiralanmasında Vergi Tevkifatı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 20:05

Özellikle büyük şehirlerde binaların dış duvar yüzeylerinin reklam amacıyla kiraya verildiği sık sık karşılaşılan bir durumdur.

Binaların dış duvar yüzeyleri binaların mütemmim cüz’ileridir. G.V.K.’nun 70’ncı maddesinin 1’inci fıkrasına göre binaların mütemmim cüzilerinin kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu nedenle binaların dış yüzeylerinin kiralanması karşılığı yapılacak ödemelerden de Vergi tevkifatı yapılmalıdır.

Danıştaya yansıyan bir uyuşmazlıkta da Danıştay’ca; “Binaların duvar dış yüzeylerinin, binaların mütemmim cüz’ileri olduğu ve bu yerlerin kiralanması karşılığı elde edilen iradın gayrimenkul sermaye iradı sayılarak gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği “yönünde karar vermiştir. (Dnı. 7.D. 26.10.1988, E.No: 1987/2997 K.No: 1988/2439)

Ayrıca konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca verilen bir muktezada;

“…. Apartman Yöneticiliği tüzel kişiliğe sahip olmayıp gelir ve kurumlar vergisine tabi değildir. Ayrıca, kiralanan binaların dış cephelerinin, apartman yöneticiliğine ait olmayıp kat maliklerine aittir. Dolayısıyla kiracı tarafından kat maliklerine ödenen kira bedeli üzerinden gerekli gelir vergisi tevkifatı yapılarak ödenecektir..” şeklinde görüş bildirilmiştir.

(Maliye Bakanlağı, 14.01.1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.43/4309-410/01447)

Diğer taraftan, binalar dışında kalan kıymetlerin (örneğin taşıt araçları) dış yüzeylerine reklam alınması da yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek bu kiralamalar nedeniyle yapılan ödemelerden de gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. İstanbul Defterdarlığınca verilen 5.3.1997 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-94/5-5085-01586 sayılı özelgede; taşıt aracının dış yüzeyine reklam alınması nedeniyle yapılan ödemelerden GVK 94/5 maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi nedir? Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI