2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015, Asgari Ücret 2015 Ne Kadar

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2015
Paylaş
Tarih : 30 Aralık 2014 - 9:59

Asgari Ücret 2015 yılı için Asgari Ücret ile çalışan kesimin dört gözle ve umutla beklediği 2015 yılı zam oranları bu hafta 26 Aralık Perşembe günü yapılacak son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor. 5 Milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu ülkemizde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırma verileride konuşuldu.

Kulislerde ise asgari ücret 2015 zammının yüzde 3+3 olarak belirlenebileceği konuşuluyor. Ancak tabi bu 5 Milyon Asgari Ücretli çalışanlar arasında tepkiyle karşılanıyor. Fakat tabiki bu bir ön göre Asgari Ücret 2015 rakamları açıklandığı an sizlere bildiriyor olacağız.

İçerikler hakkında bilgi geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

2015 Asgari ücret açıklandığında sizleri mail olarak bilgilendiriyor olacağız. Geçtiğimiz yıllara ait asgari ücret tutarlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

2014 Asgari Ücret tutarı ile ilgili olarak tarafların 26 Aralık Perşembe günü yapmış olduğu Asgari ücret tespit komisyonu toplantısından da bir sonuç çıkmamış olduğu görülmekte ve 2014 Yılı Asgari Ücret tutarlarının belirlenmesi için gerekli bilgilerin bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi. Bu durumda 2014 Asgari ücret tutarları ve 2014 Yılı Asgari ücret zam oranları bir sonraki toplantıda belirlenerek duyurulacaktır.

Güncelleme 30.12.2014

2014 Asgari Ücret rakamları açıklanmış olup, yapılan toplantı sonrasında buna göre uygulanacak yeni asgari ücret rakamları ve uygulama tablosu aşağıda yer almaktadır.

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       846 TL

01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.134 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       891 TL

2014 Yılı Asgari Ücret Tablosu (1. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.071 TL

Sigorta İşçi Payı Primi 149,94 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı Primi 10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55
Damga Vergisi 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 846 TL

Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (2. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.134 TL

Sigorta İşçi Payı Primi 158,76 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı Primi 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,29 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 891,04 TL

Asgari Ücret 2013 yılında Yılın ilk dönemi için;
16 Yaşından büyükler için Asgari Ücret 773,01 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )
16 Yaşından küçükler için Asgari ücret 673,28 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )

Asgari Ücret 2013 yılında yılın ikinci dönemi için ise;
16 Yaşından büyükler için Asgari Ücret 803,68 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )
16 Yaşından küçükler için Asgari ücret 700,73 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )

şeklindeydi,

2015 Yılı Asgari Ücret konusuna biraz daha detaylı yaklaşmak gerekirse, bu yıl Muhasebe Sitemiz olarak biraz detaylı vererek toplumun her kesimini Asgari Ücret konusunda ve Asgari Ücret detayları hakkında genel bilgi alabilmesi için bir bakış açısı getirmek istedik.

2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

Asgari Ücret konusuna girmeden önce hepimiz kelime anlamı olarak “Asgari” kelimesinin anlamının minimum, taban anlamına geldiğini bilmekteyiz. Asgari Ücret konusunda diğer kelime olarak “Ücret” tanımınıda uzun uzun yapmamıza gerek yok aslında ancak, yinede farklı bakış açısından görebilmek için mevzuatta ve anasayamızda “Ücret” nedir bir yakından bakalım istedik.

Ücret Nedir ?

Anayasa’nın 55/1. maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır.” Şeklinde bir tanıma yer verilmiştir. Borçlar Kanunu ücretin tanımını yapmamıştır. Gelir Vergisi Kanunun 61/1. maddesinde ise ücret; “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı olarak verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde tanımlanmıştır

Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı sözleşmesi ücreti ayrıca tanımlamış ve bu anlamda güvence altına almıştır. Bu sözleşmeye göre “Ücret, yapılan veya yapılacak olan bir iş için yazılı veya sözlü iş akdi gereğince bir işveren tarafından bir işçiye ödenmesi gereken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma ve ulusal mevzuatla tespit edilen bedel veya kazançtır.”

İş Kanunu‘nun 32/1. maddesi ise ücreti; “Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” olarak tanımlamıştır. (*)

Yukarıdaki incelemelerden de görmüş olduğumuz gibi Çalışmanın karşılığı olan Ücret detaylarını incelediğimizde Anayasal ve Uluslararası boyutta güvenceye alınmış haklarımızdan biridir.

Asgari Ücret Nedir ?

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir.

Bu yönüyle asgari ücret, bir üretim faktörü olarak emeğin bedeli olmanın ötesinde, insanın yaşaması, varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır. Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55‘inci maddesinde “ücret emeğin karşılığıdır” denilmekte ve devlete “çalıGanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma” görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” denilmektedir.

4857 sayılı İş Yasası çerçevesinde çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliği asgari ücreti; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlamaktadır. *

Asgari Ücret diğer bir deyimle;
Kişinin 1 aylık ihtiyaçlarına karşılık en düşük alım gücü gereksinimlerin toplam tutarına verilen yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücret tutarıdır.

(*) Türkiye’de ve Dünya’da Asgari ücret Uygulamaları Adlı Slayt – Tuğba ÖZEN , Yrd. Doç. Dr. Yunus TAŞ

Asgari Geçim indirimi 2014 ( Agi 2014 ) Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2015 Yılı Asgari Ücret Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

2015 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2015
Paylaş
Tarih : 30 Aralık 2014 - 9:46

2015 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar.

VUK’ a göre uygulanması gereken 2015 yılı Had ve Miktarlar açıklandı. 01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak Had ve Miktarlar ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmekte olup, TL tutarlar ile birlikte ilgili kanun madde numarası ve açıklamaları da aynı tablo içerisinde yer almaktadır.

 

 

MADDE NO – KONUSU 2015 Yılında Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.900
3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

1.900-190.000

  

190.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

23

MADDE 153/A- Teminat tutarı 84.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

160.000

220.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

88.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 880
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,30
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 880
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde

  – Diğer vergilerde

                              10,60

 20

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

120

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

77
3 – İkinci sınıf tüccarlar 39
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80
II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

66
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 39
3 – İkinci sınıf tüccarlar 18
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 10,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,60
MADDE NO – KONUSU 2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

                                                         200

                    106.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                          200 

                                          

 

 

 

 

                                   10.600

 

          106.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

200
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    4.800
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

250
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

 

770

 

 

150.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      1.060
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

                       770
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,70
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.300

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

 

660
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.060.000

 

2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2015
Paylaş
Tarih : 09 Aralık 2014 - 19:12

2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2015 AAÜT Hakkında Detaylı Bilgilendirmeye Tarife açıklandığı anda bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015 Yılı için Aralık Ayı sonunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği tarih belirlenerek yürürlüğe girer. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 yılı için Bu bölümde yer alacaktır.

2015 Yılı Avukatlık Hizmetleri Ücretleri,  2015 Avukatlık Asgari Ücret Ne Kadar Sorularınızın Yanıtları için Tarife açıklandıktan hemen sonra Bilgi Almak için E-Posta Grubumuza Katılabilirsiniz.

Ankara Barosu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi aşağıda verilmiştir. Ankara Barosu Avukatlık ücret tarifesine aşağıdan ulaşaiblirsiniz. Resmi Gazetede yayınlanan 2015 Yılı Avukatlık Asgari ücret tablosu yayınlandığı an sitemizden öğrenebilirsiniz.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 1.300,00 TL.
2 Tahliye Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere yıllık
kira bedelinin %15’i
3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.200,00 TL.
Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 5.500,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
4 konusu edilen malın mahkeme tarafından
tespit edilen bedelinin vekil payına düşen
kısmının %10’u
5 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine 4.200,00 TL.
Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar
6 Mirasta Defter Tutulması 3.600,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
Kira Bedelinin Tespiti Davacı vekili için 3.900,00 TL.‘den az
7 Davaları olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin
%15’i davalı vekilliği için 3.200,00 TL.
8 Tespit İstemleri 2.500,00 TL.
9 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
10 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 1.400,00 TL.
11 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.200,00 TL.
12 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 4.200,00 TL.
B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tenfiz 5.700,00 TL.
2 Kayyım ve Veraset Davaları 3.200,00 TL.
3 Evlat Edinme İzin Davası 4.200,00 TL.
4 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 4.700,00 TL.
5 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) değerinin %15’i
6 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 5.000,00 TL.

 

Boşanma Davaları:
Anlaşmalı Boşanma Davaları 4.700,00 TL.
7 Çekişmeli Boşanma Davaları 7.800,00 TL.
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma 7.800,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. değerinin %15’i
8 Nafaka Davaları 3.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
9 Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan 2.500,00 TL.
Davalar
C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, 3.700,00 TL.
Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 6.400,00 TL. ‘den az olmamak üzere karar
harcına esas değerin %15’i
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 5.600,00 TL.
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının 4.700,00 TL.
Kurulmasına İlişkin Davalar
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 8,000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
6 Önalım (Şufa) Davaları 6.300,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
7 Ecrimisil Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
9 Bedel Artırımı Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
10 Tespit İstemleri 3.200,00 TL.
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak 6.300,00 TL.
Davalar
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin 6.300,00 TL.
Davalar
13 Tenfis ve Tanıma Davaları 5.600,00 TL.
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 4.000,00 TL.
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tesbiti, tevliyet, gelir fazlasından 5.800,00 TL.
yararlanma, vb.)

 

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespiti Davası 3.200,00 TL.
2 Tedbir Talepli Delil Davası 4.700,00 TL.
3 YİDK Karar İptali Davası 3.200,00 TL.
4 Hükümsüzlük Davası 6.300,00 TL.
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 7.000,00 TL.
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi 8.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
Davası değerinin %15’i
7 Şikayet ve Takibi 4.700,00 TL.
8 Müdahil Vekilliği 4.700,00 TL.
9 Sanık Vekilliği 8.500,00 TL.
E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 4.700,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
2 İstihkak Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
3 İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca 3.200,00 TL.
itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)
4 Tasarrufun İptali Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
İhalenin Feshi Davaları
Taşınır Mal İhaleleri 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
5 muhammen bedelinin %15’i
Taşınmaz Mal İhaleleri 4.300,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
muhammen bedelinin %15’i
İcra Takipleri
6 Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş sahibinden alacağın %10’u
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 3.200,00 TL.
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 3.200,00 TL.
F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
1 Duruşmasız 6.700,00 TL.
Duruşmalı 7.900,00 TL.
İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı
2 Duruşmasız 6.700,00 TL.
Duruşmalı 7.900,00 TL.
3 4483 sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 3.000,00 TL.
Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
4 Duruşmasız 6.700,00 TL.
Duruşmalı 7.900,00 TL.
Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin
5 Duruşmasız 7.600,00 TL.
Duruşmalı 9.500,00 TL.
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 4.750,00 TL.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) Görülecek Davalar
7 Duruşmasız 6.700,00 TL.
Duruşmalı 7.900,00 TL.
G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 3.200,00 TL.
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 1.700,00 TL.
H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
Ağır Ceza Mahkemesi:
1 Sanık Vekilliği 9.300,00 TL.
Müdahil Vekilliği 7.800,00 TL.
Asliye Ceza Mahkemesi:
2 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
3 Sulh Ceza Mahkemesi 4.000,00 TL.
Askeri Ceza Mahkemesi:
4 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
5 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 2.700,00 TL.
6 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 4.000,00 TL.
I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 4.600,00 TL.

 

İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 15.700,00 TL.
Bireysel Başvuru
2 Duruşmalı 10.500,00 TL.
Duruşmasız 6.300,00 TL.
3 Diğer İşler 10.500,00 TL.
J. DİĞER DAVA VE İŞLER
Büroda Sözlü Danışma 800,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
1 geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
süre için 130,00.TL. eklenir.)
2 Yazılı Danışma 1.600,00 TL.
Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 1.600,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
3 geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
süre için 130,00 TL. eklenir)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 1,400,00 TL.
5 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 1.500,00 TL.
6 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 2.900,00 TL.
7 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 7.000,00 TL.
8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 4.700,00 TL.
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:
9 Hukuk 7.900,00 TL.
Ceza 9.300,00 TL.
10 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler 6.300,00 TL.
11 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik 8.300,00 TL.
Vasiyetname vb. Düzenleme
Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip
ücretleri ayrı tutularak)
12 Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 5.400,00 TL.
Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 4.000,00 TL.
Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) 2.500,00 TL.
Kooperatifler 3.000,00 TL.
13 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve 5.700,00 TL.
takip ücretleri ayrı tutularak)
14 Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık 3.300,00 TL.
(dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

 

15 Sayıştay’da Görülen Davalar 4.700,00 TL.’den az olmamak üzere dava
değerinin %15’i
16 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru 14.000,00 TL.
17 Şirket Pay Devri 3.000,00 TL.
18 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 8.500,00 TL.
19 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 2.200,00 TL.
Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati 3.300,00 TL.

20Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

21 Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık 2.000,00 TL.
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti

2015 Asgari Geçim İndirimi 2015 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2015
Paylaş
Tarih : 15 Kasım 2014 - 11:16

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir?

Asgari geçim indirimi, ailelerin veya bireylerin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Örneklemek gerekirse eskiden alışveriş yapılırken, fiş almaya daha çok dikkat ederlerdi. Aylık fişler toplanır ve fişlerin toplam ücretinden pay alınırdı.

Emekliler 3 ayda bir, çalışanlar ise senede bir topladıkları fiş ve faturaları vergi iade zarfına yazar ilgili kuruma verip vergi iadesi alırlardı. 2008 yılından itibaren bu uygulamanın yerini Asgari Geçim İndirimi Uygulaması aldı.

Asgari geçim indirimi Madde 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Asgari Geçim İndirimi bireye maaşı dışında nakden ödenmesi gereken ücrettir. Bireyin net ücreti dışında kendisine yapılması gereken bir ödemedir. Bu tutar işçiye iade edildiği için işverenin ödeyeceği vergiden düşmektedir. Örneğin çalışan bekar birinin net ücreti 1500 Tl ise Asgari Geçim İndirimi ile beraber 1573.40 TL işveren tarafından kendisine ödenmelidir.

Asgari Geçim İndirimi uygulanmayanlar şikayetlerini çalıştığı yerin bulunduğu vergi dairesine yapabilir, kendisine ödenmeyen asgari geçim indirimini alabilirler. Bu ödemeden kaçınan işverenlere vergi kanununa göre vergi ziyai cezası iş kanununa göre idari para cezası uygulanır.

2015 Yılı Asgari Geçim indirimi rakamları açıklanmıştır, Asgari Geçim indirimi 2015 ( Agi 2015 ) Tablosu aşağıda yer almaktadır.

Asgari Geçim İndirimi 2015 ( Agi 2015 ) Açıklandığında Bilgiler güncellenecektir.

 

Buna göre 2014 Asgari Geçim indirimi rakamları aşağıda hazırlandığı gibidir.

– BEKAR

80,33 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

80,33 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

92,37 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

104,42 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

112,46 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

120,49 TL

 

 

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

96,39 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

108,44 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

120,49 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

128,49 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

128,52 TL

 

 

2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Bekar 73.40
Evli Eşi Çalışan 73.40
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 84.40
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 95.41
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 102.75
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 110.09

Evli Eşi Çalışmayan 88.07
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 99.08
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 110.09
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 117.43
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu 124.77
Kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

– Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
– Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
– Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
– Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

Asgari Ücret 2014 Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015, Asgari Ücret 2015 Ne Kadar
2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015, Asgari Ücret 2015 Ne Kadar

Asgari Ücret 2015 yılı için Asgari Ücret ile çalışan kesimin dört gözle ve umutla beklediği 2015 yılı zam oranları bu hafta 26 Aralık Perşembe

2015 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar
2015 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

2015 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar. VUK’ a göre uygulanması gereken 2015 yılı Had ve Miktarlar açıklandı. 01.01.2015 tarihi itibariyle

2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2015 AAÜT Hakkında Detaylı Bilgilendirmeye Tarife açıklandığı anda bu bölümden ulaşabilirsiniz. AvukatlıkGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI