2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 31 Aralık 2013 - 13:15

2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015 Rakamlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

 

Asgari Ücret 2014 yılı için Asgari Ücret ile çalışan kesimin dört gözle ve umutla beklediği 2014 yılı zam oranları bu hafta 26 Aralık Perşembe günü yapılacak son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor. 5 Milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu ülkemizde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırma verileride konuşuldu.

Kulislerde ise asgari ücret 2014 zammının yüzde 4+4 olarak belirlenebileceği konuşuluyor. Ancak tabi bu 5 Milyon Asgari Ücretli çalışanlar arasında tepkiyle karşılanıyor. Fakat tabiki bu bir ön göre Asgari Ücret 2014 rakamları açıklandığı an sizlere bildiriyor olacağız.

İçerikler hakkında bilgi geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Güncelleme 26.12.2013

2014 Asgari Ücret tutarı ile ilgili olarak tarafların 26 Aralık Perşembe günü yapmış olduğu Asgari ücret tespit komisyonu toplantısından da bir sonuç çıkmamış olduğu görülmekte ve 2014 Yılı Asgari Ücret tutarlarının belirlenmesi için gerekli bilgilerin bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi. Bu durumda 2014 Asgari ücret tutarları ve 2014 Yılı Asgari ücret zam oranları bir sonraki toplantıda belirlenerek duyurulacaktır.

Güncelleme 30.12.2014

2014 Asgari Ücret rakamları açıklanmış olup, yapılan toplantı sonrasında buna göre uygulanacak yeni asgari ücret rakamları ve uygulama tablosu aşağıda yer almaktadır.

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       846 TL

01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.134 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       891 TL

2014 Yılı Asgari Ücret Tablosu (1. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.071 TL

Sigorta İşçi Payı Primi  149,94 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı Primi  10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55
Damga Vergisi 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 846 TL

Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (2. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.134 TL

Sigorta İşçi Payı Primi  158,76 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı Primi  11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,29 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 891,04 TL

Asgari Ücret 2013 yılında Yılın ilk dönemi için;
16 Yaşından büyükler için Asgari Ücret 773,01 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )
16 Yaşından küçükler için Asgari ücret 673,28 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )

Asgari Ücret 2013 yılında yılın ikinci dönemi için ise;
16 Yaşından büyükler için Asgari Ücret 803,68 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )
16 Yaşından küçükler için Asgari ücret 700,73 TL ( Net Asgari Ücret + Agi )

şeklindeydi,

2014 Yılı Asgari Ücret konusuna biraz daha detaylı yaklaşmak gerekirse, bu yıl Muhasebe Sitemiz olarak biraz detaylı vererek toplumun her kesimini Asgari Ücret konusunda ve Asgari Ücret detayları hakkında genel bilgi alabilmesi için bir bakış açısı getirmek istedik.

2014 Yılı Asgari Ücret Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

Asgari Ücret konusuna girmeden önce hepimiz kelime anlamı olarak “Asgari” kelimesinin anlamının minimum, taban anlamına geldiğini bilmekteyiz. Asgari Ücret konusunda diğer kelime olarak “Ücret” tanımınıda uzun uzun yapmamıza gerek yok aslında ancak, yinede farklı bakış açısından görebilmek için mevzuatta ve anasayamızda “Ücret” nedir bir yakından bakalım istedik.

Ücret Nedir ?

Anayasa’nın 55/1. maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır.” Şeklinde bir tanıma yer verilmiştir. Borçlar Kanunu ücretin tanımını yapmamıştır. Gelir Vergisi Kanunun 61/1. maddesinde ise ücret; “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı olarak verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde tanımlanmıştır

Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı sözleşmesi ücreti ayrıca tanımlamış ve bu anlamda güvence altına almıştır. Bu sözleşmeye göre “Ücret, yapılan veya yapılacak olan bir iş için yazılı veya sözlü iş akdi gereğince bir işveren tarafından bir işçiye ödenmesi gereken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma ve ulusal mevzuatla tespit edilen bedel veya kazançtır.”

İş Kanunu‘nun 32/1. maddesi ise ücreti; “Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” olarak tanımlamıştır. (*)

Yukarıdaki incelemelerden de görmüş olduğumuz gibi Çalışmanın karşılığı olan Ücret detaylarını incelediğimizde Anayasal ve Uluslararası boyutta güvenceye alınmış haklarımızdan biridir.

Asgari Ücret Nedir ?

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir.

Bu yönüyle asgari ücret, bir üretim faktörü olarak emeğin bedeli olmanın ötesinde, insanın yaşaması, varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır. Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55‘inci maddesinde “ücret emeğin karşılığıdır” denilmekte ve devlete “çalıGanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma” görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” denilmektedir.

4857 sayılı İş Yasası çerçevesinde çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliği asgari ücreti; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlamaktadır. *

Asgari Ücret diğer bir deyimle;
Kişinin 1 aylık ihtiyaçlarına karşılık en düşük alım gücü gereksinimlerin toplam tutarına verilen yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücret tutarıdır.

(*) Türkiye’de ve Dünya’da Asgari ücret Uygulamaları Adlı Slayt – Tuğba ÖZEN , Yrd. Doç. Dr. Yunus TAŞ

Asgari Geçim indirimi 2014 ( Agi 2014 ) Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2014 Yılı Asgari Ücret Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 31 Aralık 2013 - 13:14

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir?

Asgari geçim indirimi, ailelerin veya bireylerin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Örneklemek gerekirse eskiden alışveriş yapılırken, fiş almaya daha çok dikkat ederlerdi. Aylık fişler toplanır ve fişlerin toplam ücretinden pay alınırdı.

Emekliler 3 ayda bir, çalışanlar ise senede bir topladıkları fiş ve faturaları vergi iade zarfına yazar ilgili kuruma verip vergi iadesi alırlardı. 2008 yılından itibaren bu uygulamanın yerini Asgari Geçim İndirimi Uygulaması aldı.

Asgari geçim indirimi Madde 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Asgari Geçim İndirimi bireye maaşı dışında nakden ödenmesi gereken ücrettir. Bireyin net ücreti dışında kendisine yapılması gereken bir ödemedir. Bu tutar işçiye iade edildiği için işverenin ödeyeceği vergiden düşmektedir. Örneğin çalışan bekar birinin net ücreti 1500 Tl ise Asgari Geçim İndirimi ile beraber 1573.40 TL işveren tarafından kendisine ödenmelidir.

Asgari Geçim İndirimi uygulanmayanlar şikayetlerini çalıştığı yerin bulunduğu vergi dairesine yapabilir, kendisine ödenmeyen asgari geçim indirimini alabilirler. Bu ödemeden kaçınan işverenlere vergi kanununa göre vergi ziyai cezası iş kanununa göre idari para cezası uygulanır.

2014 Yılı Asgari Geçim indirimi rakamları açıklanmıştır, Asgari Geçim indirimi 2014 ( Agi 2014 ) Tablosu aşağıda yer almaktadır.

Buna göre 2014 Asgari Geçim indirimi rakamları aşağıda hazırlandığı gibidir.

– BEKAR

80,33 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

80,33 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

92,37 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

104,42 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

112,46 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

120,49 TL

 

 

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

96,39 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

108,44 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

120,49 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

128,49 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

128,52 TL

 

 

2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Bekar 73.40
Evli Eşi Çalışan 73.40
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 84.40
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 95.41
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 102.75
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 110.09

Evli Eşi Çalışmayan 88.07
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 99.08
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 110.09
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 117.43
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu 124.77
Kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

– Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
– Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
– Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
– Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

Asgari Ücret 2014 Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Açıklandığında Komisyon toplantısı sürerken herkesten önce bilgi almak için ÜCRETSİZ EPOSTA Listemize üye olabilirsiniz.

2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 31 Aralık 2013 - 2:54

Maliye Bakanlığı  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu ile ilgili olarak konuya ilşkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2013’te uygulanan MTV miktarları, bu yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranı (yüzde 3,93) oranında artırıldı.

Söz konusu artırımdan sonra, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3’ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.

Aynı yaş grubundaki motosikletlerin vergisi de 102 lira ile bin 298 lira arasında olacak. 1-6 yaş arasındaki minibüslerin vergisi 644 lira, panelvan ve motorlu karavanların vergisi 859-bin 298 lira, otobüs ve benzerlerinin bin 623-2 bin 598 lira, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin vergileri ise 579-2 bin 925 lira arasında uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, 1-3 yaş arasındaki uçak ve helikopterlerin vergisi de 10 bin 853-43 bin 431 lira arasında değişecek.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisindeki Özel İletişim Vergisi 40 lira olacak

Öte yandan Bakanlık, diğer bir tebliğle de Özel İletişim Vergisi uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu tebliğde, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarının 2013’te 39 lira olarak belirlendiği, 1 Ocak 2014’ten itibaren ise 40 lira olarak uygulanacağı belirtildi.

Belirlenen motorlu taşıtlar vergisi kanunu ile ilgili olarak 2014 MTV rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2014 Motorlu taşıtlar vergisi de belirlenmiş oldu buna göre belirlenen rakamların yer aldığı tebliğ sizler için 7/24 aktif çalışan ekibimiz tarafından ilk olarak yayınlamanın gururu ile birlikte aşağıdaki linkte eklenmiştir.

2014 MTV, 2014 Motorlu Taşıtlar vergisi Tebliği‘ne ulaşmak için Tıklayınız.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 31 Aralık 2013 - 2:45

30 Aralık 2013 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 10)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyonlira), 9 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2013 yılı için 39,00 TL olarak belirlenmişti.

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2013 yılı için %3,93 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2014 tarihinden itibaren 40,00 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

—————————————

(1) 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2012 tarihli ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2014 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 30 Aralık 2013 - 18:43

2014 Yılı değerli kağıtlar ücreti 30 Aralık 2013 Tarihi resmi gazete mükerrer yayını ile birlikte belirlenmiştir. Bu belirlenen kanun ile birlikte 01 Ocak 2014 Tarihinden itibaren belirlenen 2014 değerli kağıtlar ücreti geçerli olup ilk olarak sitemiz üzerinden duyurulmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntı tablo aşağıda yer almakta olup genel bilgilendirme güncel mevzuat sayfamızda yapılmıştır. Bizi izlemeye devam edin, en yeni mevzuat bilgileri ile sürekli olarak sizleri 7 gün 24 saat bilgilendirmeye devam etmek için elimizden gelen çalışmayı sürdürmekteyiz.

2014 Yılı Değerli Kağıt Ücretleri, Noter Kağıt Ücreti, Beyanname Ücreti, 2014 Yılı Pasaport bedeli, 2014 Yılı Yabancılar için İkamet teskereleri bedeli, Aile Cüzdanları 2014 Yılı Nüfus Cüzdanları ve 2014 Sürücü Belgeleri Ücretleri gibi rakamları belirten tablo 2014 Yılı Değerli Kağıt Ücretleri Belirlendiği gibi Sistem Tarafından Otomatik olarak güncellenecektir. Bu bilgiler yayınlandığında ilk haberiniz olsun istiyorsanız Ücretsiz E-Bülten Listemize Üye olabilir bizi takip edebilirsiniz.

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – Nüfus cüzdanları

6,75

7 – Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri

92,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

2014 Kıdem Tazminatı Tavanı, Kıdem Tazminatı 2014

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 27 Aralık 2013 - 0:53

2014 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Kıdem Tazminatı Tavanı 2014

Kıdem tazminatı; çalışan bir işçinin çeşitli sebeplerle kendi isteği dışında iş kanunu gerekleri çerçevesinde yer alan sebepler ile işten ayrılması sonucunda iş veren tarafından işçiye ödenen hizmetlerinin karşılığına denk gelen ödemeye verilen tazminat şeklidir. İşçi kendi isteği ile herhangi bir sebeple işten ayrılırsa kıdem tazminatını almaya hak kazanamaz. Kıdem tazminatı hesaplaması için brüt ücret esas alınır. Bu çerçevede hesaplama yapılırken işçinin brüt ücretinin bir günlüğüne denk gelen miktarı bulunarak 30 ile çarpılması sonucu 1 yıllık kıdem tazminatı karşılığı hesaplanır. Kıdem yılı ile çıkan rakam çarpıldığında kıdem yılına göre hak etmiş olduğu kıdem tazminatı tutarı bulunur. Kıdem tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılarak işçiye ödenir. Ayrıca bir işçinin kıdem tazminatı alabilmeye hak kazanmış olması için aynı iş yerinde tam bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olması şartı geçerlidir.

Tüm bu hesaplamaların dışında brüt ücreti yüksek olan çalışanlarda yıllara göre devlet tarafından belirtilen rakamlar tavan ücret hesaplamasını üst ödeme tutarı olarak belirleyerek kıdem tazminatı tavanı‘nı oluşturmaktadır. Yıllara göre değişen bu rakam 2014 yılı için henüz belirlenmemiştir. Bu noktada 2014 Kıdem tazminatı tavanı belirlendiği an sitemizde rakamlar sistem tarafından otomatik olarak güncellenmektedir. Kıdem tazminatı tavanı 2014 rakamları açıklandığında ilk haberdar olanlar arasında yer almak için lütfen ücretsiz e-bülten üyelik sistemimize üye olunuz.

2014 Yılı ilk yarısı için Kıdem tazminatı tavanı; Henüz belirlenmemiştir.

2014 Yılı ikinci yarısı için Kıdem tazminatı tavanı; Henüz belirlenmemiştir.

2014 Kıdem tazminatı ile ilgili her türlü yorum, eleştiri ve fikirlerinizi yazı altında bulunan yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 25 Aralık 2013 - 11:45

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2012 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Odalar; her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırladıkları yeni tarifeleri geçici kurula gönderirler. Kasım ayı sonuna kadar geçici kurul hazırlanan yeni tarifeyi Bakanlığa gönderir. Onaylanan tarifeler Resmi Gazetede yayınlanır. Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır. Muhasebe ücret tarifeleri odalara göre değişiklik göstermektedir.

2014 Muhasebe Ücret Tarifeleri ( SMMM Asgari Ücret tarifesi ), Asgari Ücret Tarifelerinin yayınlandığı güncel liste olarak Oda Oda ayrı ayrı sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Muğla, İstanbul, 2014 yılının SMMM asgari ücret tarifesi açıklanmıştır. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ler için hazırlanan asgari ücret tarifesi Maliye Bakanlığı Tebliği ile Resmi Gazete Üzerinden Açıklanmıştır.

2014 SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.. ( PDF )

 

2014 Yılı Smmm Asgari Ücret Tarifesini Sizler için Tablo Halinde Aşağıda Sunuyuoruz.

Maliye Bakanlığından :

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I

1 . GRUP İLLER (TL) 2 . GRUP İLLER (TL) 3 . GRUP İLLER (TL) 4 . GRUP İLLER (TL)
T K B İŞİN MAHİYETİ 1-3 4-9 10 ve daha 1-3 4-9 10 ve 1-3 4-9 10 ve daha 1-3 4-9 10 ve
işçisiz işçisiz daha fazla işçisiz işçisiz daha fazla
işçili işçili fazla işçili işçili işçili işçili işçili işçili fazla işçili işçili işçili işçili
I DEFTER TUTMA
1 İşletme Defteri
A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 83 96 108 147 77 83 96 128 64 77 102 115 57 64 77 83
B İmalat-İnşaat 121 128 166 204 102 115 128 147 96 102 121 128 83 96 115 128
C Zirai Kazançlar 83 96 115 147 77 83 96 128 64 77 102 115 57 64 77 83
D Apartman ve Site Yönetimi 96 108 115 153 83 89 96 140 70 77 83 96 57 64 70 121
E Dernek ve Vakıflar 110 121 133 174 93 98 104 121 75 81 87 104 58 64 69 87
2 Serbest Meslek Kaz. Def. 128 140 147 185 121 128 147 166 108 121 128 147 96 102 108 147
3 Dernekler ve Vakıflar
a) Merkez 128 140 147 204 108 119 128 147 96 102 108 140 77 83 96 108
b) Şubeler 64 77 83 108 57 64 77 89 45 57 64 77 38 45 57 64
4 Bilanço Esasına Göre Def.
A Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık,
Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
a) Hizmet 223 242 261 300 172 217 255 268 153 198 236 242 134 179 198 223
b) Alım-Satım 242 261 281 319 185 236 255 287 172 217 255 261 153 198 217 242
c) İmalat-İnşaat 261 281 300 332 204 255 268 306 185 236 268 281 166 217 236 281
B Hisseli Kom. ve Limited Şti.
a) Hizmet 261 281 300 319 242 255 261 281 223 236 242 255 198 217 223 236
b) Alım-Satım 300 319 338 351 261 268 281 319 242 249 261 268 217 223 236 242
c) İmalat-İnşaat 332 351 370 408 300 313 351 370 261 268 281 287 236 242 249 261
C Anonim Şirketler
a) Hizmet 370 408 466 555 332 370 408 466 300 332 370 415 268 306 344 370
b) Alım-Satım 408 446 485 574 370 427 459 497 332 370 408 446 306 344 370 408
c) İmalat-İnşaat 446 504 561 651 408 446 485 561 370 408 446 485 344 370 408 466
D Kooperatifler
a) Köy Kalkınma ve Orman 115 128 140 159 102 115 121 140 96 102 115 121 83 96 102 115
b) Esnaf Kefalet 128 140 147 166 115 121 128 147 102 115 121 128 96 102 115 121
c) Turizm-Tüketim 281 300 313 351 249 268 287 313 223 242 268 281 204 217 230 249
d) Taşımacılık 300 313 332 370 268 287 306 332 242 268 287 293 204 223 242 261
e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) 319 332 351 389 287 300 319 351 261 287 306 313 223 242 261 281
f) Yapı (Emanet Usulü) 332 351 370 408 306 313 332 376 281 306 325 332 242 261 281 300

T: TARİFE K: KESİM B: BÖLÜM

TABLO II
1. GRUP 2. GRUP 3. GRUP 4. GRUP
1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve 280 260 240 220
Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri 190 170 150 130
C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri 95 75 55 55
2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 280 260 240 220
3. DİĞER BEYANNAMELER
A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi 190 170 150 130
B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve 95 75 70 50
Bildirimler
C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227 nci maddesinin verdiği yetkiye
dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 4 sıra nolu vergi beyannamelerinin
serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirce imzalanması
hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi beyannamelerini meslek
mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan vergi mükelleflerine ilişkin
340 nolu VUK tebliğinde belirtilen 4 nolu Elektronik Beyanname Aracılık
Sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme
ücreti
a) Aylık KDV E-Beyannameleri 13 13 13 13
b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 13 13 13 13
c) Geçici E-Beyannameler 13 13 13 13
d) Yıllık E-Beyannameler 19 19 19 19
e) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname 13 13 13 13
f) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK) 13 13 13 13
TABLO III
1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Şahıs İşletmeleri
a) İşçisiz 190 150 120 75
b) İşçili 240 190 150 120
B. Adi Ortaklıklar 330 270 240 220
C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 370 310 280 240
D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler 750 670 600 520
E. Anonim Şirketler 930 750 650 560
F.Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 2.100 1.600 1.300 1.100
G. Şube Açılışları
a) İl Sınırlarında 230 170 150 130
b) İl Dışında 460 350 300 250
2. DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 190 150 120 75
B. Pay Devirleri 220 190 150 120
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile 220 190 150 120
kooperatifler
b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 260 220 190 150
c) Anonim Şirketler 300 260 220 190
D. Sermaye Artırımı
a) Limited Şirketler 750 660 560 470
b) Anonim Şirketler 930 840 750 650
E. Şekil Değiştirme ve Birleşme 750 660 560 470
F. Genel Kurul İşlemleri 560 470 370 370
G. Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
1- Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 520 420 330 270
2- Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 520 420 330 270
3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 520 420 330 270
4- 5811 Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu 520 420 330 270
5- Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 520 420 330 270
H. Öz Sermaye Tespit Raporu 520 420 330 270
3. DİĞER İŞLEMLER
A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 470 370 370 370
B. Marka Tescili, Patent 560 470 470 410
C. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu(KİK) 190 150 120 95
Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi
D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve
Raporlanması, Proje Bazında 1160 TL’den Az Olmamak Üzere Saat Esasına 175 140 110 90
Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
E. Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 170 140 110 90
580 TL’den az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
F.Mükellef Bilgileri Bildirimi 50 50 50 50
G. TÜİK Bildirimleri
a) Hizmet 45 45 45 45
b) İmalat 55 55 55 55
H. KOSGEB Başvuruları
a) Gerçek Kişiler 160 160 160 160
b) Tüzel Kişiler 220 220 220 220
I. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları 480 480 480 480
J.TTK’ya Göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması 480 480 480 480
4. VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden) %3
B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri 340 280 220 190
C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları %2
üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri
D. Vergi İndirimi 190 170 150 130
E. Düzeltme Talepleri 280 230 190 150
F. Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi 280 230 190 150
(yıllık)
A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 370
TL’den az olamaz.
G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) 200 160 130 100
5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
370 TL’ den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden %2

NOTLAR:

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.

3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.

3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.

3.9- Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır.

3.10-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-Abendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.

4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.

4.4- 2014 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2014 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

9- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 2.803.000 TL’den az olan firmalarda : 470
b) Bir önceki yıl net satışları 7.475.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 560
c) Bir önceki yıl net satışları 18.689.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 940
d) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 1.400
e) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL’ yi aşan firmalarda : 1.800
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 65 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda : 170
b) İlgili işletmede : 240

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri

(1.400 TL’ den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi : 560
b) İnşaat-İmalat İşletmesi : 930
2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
560 TL’ den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden : %2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri : 560
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar : 280
c) Diğer şirketler : 190
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları : 190
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler : 280
C. Kooperatifler : 650
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler : 840
E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar) : 1.100
F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar) : 1.400
5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 470
b) Sermaye artırımı işlerinde 370
c) 280 TL’ den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net : %01
satışların
d) Diğer bilirkişiliklerde : 1.200
6. HAKEMLİK
750 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
1.120 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 1.869.000 TL’ ye kadar olanlardan : %004
b) Sonra gelen 9.344.000 TL için : %001
c) 11.213.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 655 TL’ den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.

Standart saat ücreti ( 140 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ

A. İktisadi işletmesi olmayanlar : 930
B. İktisadi işletmesi olanlar
a) Gelirleri 3.738.000 TL’ ye kadar olanlarda : 1.900
b) 3.738.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

10.SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ

SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (185 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
930 TL’ den az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki
toplamdır)
i- 3.270.000 TL’ ye kadar kısmı için : %003
ii- Sonra gelen 6.540.000 TL için : %002
iii- 9.810.000 TL’ yi aşan kısım için : %001
B. Veya kredi tutarının,
i- 470.000 TL’ sine kadar kısmı için : %03
ii- Sonra gelen 585.000 TL için : %01
iii- 1.055.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamının 1.900 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak
incelemelerde, 460 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam
bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde
tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 1.310.000 TL için : %02
b) Sonra gelen 1.310.000 TL için : %01
c) Sonra gelen 5.240.000 TL için : %005
d) Sonra gelen 10.480.000 TL için : %001
e) Sonra gelen 20.960.000 TL için : %0005
f) Aşan kısım için : %0001

NOTLAR:

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

4-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

2014 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

T K B İŞİN MAHİYETİ
I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 16.820.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 18.690.000 TL için : %01.5
iii- Sonraki 18.690.000 TL için : %01
iv- Sonraki 37.380.000 TL için : %005
v- Sonraki 37.380.000 TL için : %001
vi- 128.960.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.150 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
2 YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 20.560.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 20.560.000 TL için : %01.5
iii- Sonraki 37.380.000 TL için : %01
iv- Sonraki 56.070.000 TL için : %005
v- Sonraki 56.070.000 TL için : %001
vi- 190.640.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Bu suretle hesaplanacak ücret, 13.460 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
1.870 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %02
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %001

4TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

a)Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler

1.870 TL’ den az olmamak üzere,
İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden; : %02
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- 14.951.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

b)Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde

1.870 TL’ den az olmamak üzere,
İadesi veya indirimi yapılan tutarın; : %2
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %1.5
iii- 8.409.000 TL’ yi aşan kısmı için : %1

c)Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri 1.500 TL’ den az olmamak üzere,

Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden; : %02
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0002
– Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
d) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
1.870 TL’ den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden : %03
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0002
e) Kalkınma Ajanslarından ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge
Yardımları destekleme işlemlerinde 1.510 TL’den az olmamak üzere, Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan
desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
i- 2.255.000 TL’ye kadar olan kısım için :%06
ii- Aşan kısım için :%03

f)Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.510 TL’den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının

i- İlk 1.503.000 TL’si için :%1
ii- Aşan kısım için :%05

g)Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 2.100 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.

h)İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.400 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret uygulanır.

5 MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 2.300
6 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler : %05
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.870 TL’ den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.
c) Diğer beyannameler : %02
II KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
i- 63.500 TL’ ye kadar olan kısım için : %8
ii- Sonraki 125.000 TL için : %6
iii- Sonraki 186.000 TL için : %4
iv- Sonraki 252.000 TL için : %2
v- Sonraki 317.000 TL için : %1
vi- 943.500 TL’ yi aşan kısım için : %05
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu
tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
2 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
a) 318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
– Bu suretle hesaplanacak ücret 650 TL’ den az olamaz.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
3 SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN
FAALİYET TASDİK RAPORU
a) 318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
– Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 840 TL, diğerleri için aylık
1.450 TL’ den az olamaz.
4 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ
TASDİKİ
i- 280.000 TL’ sine kadar olan kısmı için : %3
ii- Sonraki 561.000 TL için : %1,5
iii- 841.000 TL’ yi aşan kısım için : %0,5
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.500 TL’ den az olamaz.
5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 60 TL/adet
(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemlerinin tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 13 TL/adet
olarak uygulanır.)
III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
1 İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
a) Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir
fonun tespiti :
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise :
930 TL’ den az olmamak üzere
i- 2.803.000 TL için : %005
ii- Sonraki 5.606.000 TL için : %003
iii- Sonraki 9.345.000 TL için : %0002
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0001
b) Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu – gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
sermayeye eklenmesinin tespiti
930 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
i- 2.803.000 TL için : %005
ii- Sonraki 5.606.000 TL için : %003
iii- Sonraki 9.345.000 TL için : %0002
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0001
2 SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI
a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 930
b) 1.240
Limited şirketlerin kuruluş, nev’i değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık ve değer tespiti
3 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE
HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
a) Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri
i- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
ii- İktisadi işletmesi olanlar 2.200
b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri
I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
II- İktisadi işletmesi olanlar
i- Brüt gelirleri 22.323.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonrası için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 2.200 TL’ den az olamaz.
4 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ
a) Yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemler 1.500 TL’ den az olmamak üzere;
Toplam yatırım tutarı üzerinden : %01
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
b) Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
i- 327.000 TL’ ye kadar olan kısmı için 1.500
ii- Sonraki her 373.000 TL için 270
5 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
a) Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.870 TL’ den az olmamak üzere,
Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM’ce düzeltilmiş
ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %003
ii- Sonraki 18.687.000 TL’ lik kısım için : %002
iii- 24.293.000 TL’ yi aşan kısım için : %001
b) Veya kredi tutarının
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %03
ii- Sonraki 9.344.000 TL’ lik kısım için : %01
iii- 14.950.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5
oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların
kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır.
6 SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK
YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
750 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın : %001
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
7 HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP
EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
1.500 TL’ den az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için : %01
ii- Sonraki 5.606.000 TL’ lik kısım için : %002
iii- Sonraki 9.345.000 TL’ lik kısım için : %001
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
8 MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
– Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
– Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
– Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
1.400 TL’ den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın : %001
Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
9 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN VE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
i- Hesap ve işlemleri tutarı 18.623.000 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
– Organize sanayi bölgeleri için hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit
edilir.
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
10 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
Her bir üç aylık dönem için,
i- Gelir ve giderleri toplamı 18.623.000 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre
belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
11 SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
Beyanı gereken servet tutarının;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için : %03
ii- Sonraki 9.345.000 TL’ lik kısım için : %01
iii- 12.148.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.870 TL’ den az olamaz.
12 ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU
MEBLAĞ
i- 140.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %1
ii- Sonraki 560.000 TL için : %05
iii- 700.000 TL’ yi aşan kısım için : %01
– Bu suretle hesaplanacak ücret 930 TL’ den az olamaz.
13 DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ 931
14 STOK DEĞERLEMESİ
i- 1.400.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %02
ii- Sonraki 4.672.000 TL için : %01
iii- 6.072.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
15 KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
1.500 TL’den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
i- İlk 1.503.000 TL’si için :%05
ii- Sonraki kısım için :%001
6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA
IV KANUN UYARINCA MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ
İLETİŞİM GELİRLERİ ÜZERİNDEN ALINACAK RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
1 TELEVİZYONLAR
a) Ulusal/Bölgesel Televizyonlar
2.800 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 93.000 TL için : %4
ii- Sonraki 93.000 TL için : %3
iii- Sonraki 93.000 TL için : %2
iv- Sonraki 93.000 TL için : %01
v- 372.000 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Televizyonlar,
930 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 14.000 TL için : %3
ii- Sonraki 14.000 TL için : %2
iii- Sonraki 14.000 TL için : %1
iv- Sonraki 14.000 TL için : %05
v- 56.000 TL’ yi aşan kısım için : %03
2 RADYOLAR
a) Ulusal/Bölgesel Radyolar
1.870 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
i- İlk 2.800 TL için : %4
ii- Sonraki 2.800 TL için : %3
iii- Sonraki 2.800 TL için : %2
iv- Sonraki 5.600 TL için : %1
v- 14.000 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Radyolar
570 TL’ den az olmamak üzere
i- İlk 1.400 TL için : %3
ii- Sonraki 1.400 TL için : %2
iii- Sonraki 1.400 TL için : %1
iv- Sonraki 2.800 TL için : %05
v- 7.000 TL’ yi aşan kısım için : %03
V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN
YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1 KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Tek Şahıs İşletmeleri 280
B. Adi Ortaklıklar 370
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler 930
D. Anonim Şirketler 1.400
2 DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 280
B. Pay Devirleri 370
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 470
b) Kooperatifler 560
c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 750
d) Anonim Şirketler 930
D. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 3.360
E. Nev’i Değiştirme 2.230
F. Birleşme 3.360
G. Bölünme 5.600
3 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık
a) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL’ den az olan firmalarda aylık 560
b) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL ile 18.622.000 TL arasında olan firmalarda aylık 920
c) Bir önceki yıl net satışları 18.622.000 TL’ yi aşan firmalarda aylık 1.850
B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücreti)
a) Büroda 190
b) İlgili İşletmede 280
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
1870 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının : %01
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 930
b) İnşaat-İmalat İşletmesi 1.870
4 UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA
1160 TL’den az olmamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı
kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi, fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
i- İlk 18.000 TL’ ye kadar kısmı için : %3
ii- Sonra gelen 18.000 TL için : %2
iii- Sonra gelen 18.000 TL için : %1
iv- 54.000 TL’ yi aşan kısmı için : %05
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
5 HAKEMLİK
930 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
6 SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK
MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
a) Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım
fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas
alınarak ücret hesaplanır. (225 TL/saat)
b) Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
i- Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
ii- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas
alınır.
– Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi
halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
c) i- Maliye Bakanlığınca istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1160 TL’den az olmamak üzere taraflarca
serbestçe belirlenir.
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1390 TL’den az olmamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
7 İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 670 TL’ den
az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır.
( 225 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi,
incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
8 SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde,
930 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta
Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
i- İlk 1.310.000 TL için %02
ii- Sonra gelen 1.310.000 TL için %01
iii- Sonra gelen 5.240.000 TL için %005
iv- Sonra gelen 10.480.000 TL için %001
v- Sonra gelen 20.960.000 TL için %0005
vi- Aşan kısım için %0001
9 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM
İŞLERİ
i- Gayrisafi gelirleri 7.517.000 -TL ‘ye kadar olanlarda gelirin :%001
ii- Aşan kısım için :%0001
– Bu suretle hesaplanacak ücret 750 TL’den az olamaz.

NOTLAR :

ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Bu ücret tarifesi “Asgari Ücret Tarifesi” olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek ücret kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

1.Bu tarifedeki tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.

2.İnceleme ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş- dönüş yol giderleri ile konaklama giderleri ücrete dahil değildir.

3.Bu tarifedeki “ net satış” veya “ net hasılat” deyimi:

a)İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

b)Bankalar ve sigorta şirketleri ile aracı kurumlar ve diğer finans kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez)

ifade eder.

c)Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı, ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.

d)Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.

4.Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

5.Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.

6.Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

7.Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.

8.01.01.2014 tarihinden önce 2014 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2014 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.

9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel / Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.

10.Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari ücretleri bir saat için alınacak ücret 225 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe tespit edilebilecektir.

11.Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.

12.Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden ) az olamaz. Şöyle ki;

A- Hasılat Esasında İndirimler :

Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri, hazır kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri, üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar için hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.

B- Ücret Esasında İndirimler:

Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:

-2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,

-3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,

-4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20

indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.

a)Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nispi tasdik ücretlerinde %20 indirim uygulanır.

b)Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik ve denetim (SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetimler dahil) hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikleri hariç) tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %35 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.

c)Grup şirketlerinde (hisselerinin %51’den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde indirim %35 olarak uygulanır.

((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)

C- Diğer İndirimler :

Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin kredilere ilişkin tasdik işlemlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

Tebliğ olunur.

2014 Fatura Düzenleme Sınırı, 2014 Fatura Kesme Sınırı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 20 Aralık 2013 - 13:11

Fatura Düzenleme Sınırı 2014, 2014 Fatura Kesme Sınırı.

2014 Fatura Düzenleme Sınırı: Birinci sınıf tacirler ile ikinci sınıf tacirler ve bunlarla birlikte defter tutma zorunluluğu bulunan çiftçiler, mal veya hizmet karşılığında devlet tarafından belirlenen alt limit tutarı kadar fatura düzenleme yerine fatura yerine geçen diğer belgelerden kullanma şansları bulunmaktadır. Bu durumda devlet tarafından belirlenen alt limite Fatura Düzenleme Sınırı denir. 1. ve 2. Sınıf Tacirler ve çiftçilerin, fatura düzenleme sınırının altındaki mal ya da hizmet satışlarında; fatura yerine düzenlemek zorunda olduğu belgelere; Perakende satış ve Yazar kasa fişleri örnek olarak gösterilebilir.

2014 Fatura Düzenleme Sınırı: Her yılsonu tebliğ ile ilan edilerek, tebliğde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır. Fatura kesme sınırı altında kalan mal ya da hizmet satışlarında devlet tarafından belirlenen bazı ayrıcalıklı durumlar söz konusudur.

Fatura düzenleme sınırı istisnası KDV Hariç tutarlar üzerinden belirlenmektedir.  2014 yılında fatura kesme sınırının 800 TL olarak belirlenmesi beklenmektedir.

Yıllar İstisna Tutarları
2014  800 TL
2013 800 TL
2012 770 TL
2011 700 TL
2010 680 TL
2009 670 TL
2008 600 TL
2007 560 TL
2006 520 TL
2005 480 TL
2004 440 TL
2003 350 TL
2002 250 TL
2001 150 TL

2014 Bordro Parametreleri, Bordro Parametreleri 2014

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 19 Aralık 2013 - 15:57

Bordro Parametreleri 2014, 2014 Bordro Parametreleri, Yeni Bordro Parametreleri

Bordro Parametreleri 2014 parametreleri Firmaların Personel ve İnsan Kaynakları ile Şirketlerin Muhasebe servislerinde çalışan personelin yüksek derecede ihtiyaç duyduğu parametreler 2014 yılına göre uyarlanmış olup siz kullanıcılarımıza sunulmuştur. Bordro Parametreleri 2014 bir çok departman tarafından dikkatle ve titizlikle takip edilmekte olup herhangi bir hataya mahal vermemek için açıklandığı an sitemizde bulabileceğiniz içeriktir. 2014 Yılı Bordro Parametreleri yayınlandığı an haberinizin olmasını istiyorsanız Ücretsiz E-Posta Listemize katılabilir, Facebook sayfamızı takip edebilirsinzi.

2014 Yılı Bordro Parametreleri, ( Bordro Parametreleri 2014 Yılı için Açıklandığı an Sistem Tarafından Otomatik Olarak Güncellenecektir. )

Açıklanan asgari ücret üzerinden 2014 yılına ait hesaplanan bordro parametreleri bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

Asgari Ücret Tutarları (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri Arası) (****)

Asgari Ücret Açıklaması Günlük Aylık
16 Yaşından Büyükler İçin (****) 35,70 1.071,00 TL
16 Yaşından Küçükler İçin (****) 35,70 1.071,00 TL
Taban Matrahı 35,70 1.071,00 TL
Tavan Matrahı (Taban x 6,5) 232,05 6.961,50 TL

Asgari Geçim İndirimi Hesabı İçin 01.01.2014-31.12.2014 Tarihleri Arası

Dönem Başı Asgari Ücret (****) 1.071,00 TL
Asgari Geçim İndirimi Tavanı 136,55 TL
Gelir Vergisi 1. Dilim Oranı % 15

 

Damga Vergisi Oranı (Binde) (*) 7,59
Aylık Bildirge Damga Vergisi Tutarı (*) 20,30 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı (**) 3.438,22 TL
Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnası (***) 12,00 TL
Yemek Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 6 (Günlük) (****) 2,14 TL
Çocuk Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 2 (Aylık 1 Çocuk İçin) (****) 21,42 TL
Aile Yardımı SSK Muafiyeti Oranı % 10 (Aylık) (****) 107,10 TL
Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası (**) 19,25 TL

Sakatlık İndirimi (01.01.2014-31.12.2014) Tarihleri Arası (***)

1. Derece Sakatlar İçin 800,00 TL
2. Derece Sakatlar İçin 400,00 TL
3. Derece Sakatlar İçin 190,00 TL

Gelir Vergisi Dilimleri  (01.01.2014-31.12.2014 Tarihleri Arası) (***)

Dilimler
Gelir Vergisi Tutarı
Oran %
1. Dilim 11.000,00 TL 15
2. Dilim 27.000,00 TL 20
3. Dilim 97.000,00 TL 27
4. Dilim 97.000,01 TL 35

ASGARİ ÜCRET
(01.01.2014-30.06.2014 arasında)
>> 16 yaşından büyük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı: ..,.. TL
Aylık kazanç alt sınırı: ..,.. TL
Günlük kazanç üst sınırı: … TL
Aylık kazanç üst sınırı: … TL
>> 16 yaşından küçük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı: … TL
Aylık kazanç alt sınırı: … TL
Günlük kazanç üst sınırı: … TL
Aylık kazanç üst sınırı: … TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ 
Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar: … TL
Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar: … TL,
Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olanlar: … TL

KIDEM TAZİNATI TAVANI 
01.01.2014-30.06.2014 arasında … TL
01.07.2014-31.12.2014 arasında … TL

MAAŞ, ÜCRET, İKRAMİYE, GÜNDELİK 
Huzur Hakkı (bordrolarda) Damga Vergisi: Binde 6,6
Muhtasar Beyannamede Damga Pulu: … TL
SGK’ya verilen Prim Bildirgesi: … TL
Fatura verme mecburiyeti (fiş verme sınırı): … TL
AGİ aylık alt sınır: ..,.. TL
AGİ aylık üst sınır: …,.. TL


4/A VE 4/B İÇİN EMZİRME ÖDENEĞİ 

2014 yılı için: … TL

4/A VE 4/B İÇİN CENAZE ÖDENEĞİ 
2014 yılı için: … TL

SGK’NIN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZASI 
… TL

SAKATLIK İNDİRİMİ 
Sakatlık oranı %80 I. Derece Sakat: … TL
Sakatlık oranı %60 II. Derece Sakat: … TL
Sakatlık oranı %40 III. Derece Sakat: … TL

SGK PRİMİNE TABİ ÇOCUK PARASI  
1.1.2014-30.06.2014 arasında: … TL (aylık)
1.07.2014-31.12.2014 arasında: … TL (aylık)

SGK PRİMİNE TABİ YEMEK PARASI 
1.1.2014-30.06.2014 arasında: … TL (günlük)

SGK PRİMİNE TABİ AİLE PARASI 
1.1.2014-30.06.2014 arasında: … TL (aylık)
Yukarıdaki kazançlar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

SİGORTA TABAN VE TAVANI 
Taban: 01.01.2014-30.06.2014  arasında … TL
Tavan: 01.01.2014-30.06.2014  arasında … TL


GELİR VERGİSİ TARİFESİ 
 
01.01.2014 tarihi itibariyle;
>> … TL’ye kadar %15
>> …. TL’nin …. TL’si için …. TL
fazlası %20
>> … TL’nin … TL’si için …. TL
(ücret gelirlerinde … TL’nin … TL’si için … TL) fazlası %27
>> … TL’den fazlasının … TL’si için … TL (ücret gelirlerinde … TL’ den fazlasının … TL’si için … TL) fazlası %35

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ 
Aylık alt sınır: … TL
Aylık üst sınır: ….TL

ASKERLİK VE DİĞER BORÇLANMALAR 
…. TL

MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI 
2014 yılı için: … TL

2014 Aile ve Çocuk Yardımı, Aile ve Çocuk Yardımı Bilgileri 2014

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 18 Aralık 2013 - 8:56

2014 Yılı için Devlet Memurları Aile Yardımı Ödeği ile ilgili olarak Aile ve Çocuk Yardımı Bilgileri Aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

2013 Aile ve Çocuk Yardımı 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

2014 Aile ve Çocuk Yardımı henüz tam netlik kazanmamış olup, yayınlandığı an takip etmek için sitemizi ziyaret edebilir, Ücretsiz E-Posta listemize üye olarak gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

 

Aile Yardımı konusu Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiş olup kanunun ilgili maddesinde belirtilen bilgilere göre Evli olan devlet memurlarına Aile Yardımı adı altında ödenek verilir. Aile Yardımı Ödeneği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. Sayılı Maddesine göre düzenlenir. 2014 Yılı Devlet Memurları Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları Açıklandığında sistem tarafından aşağıdaki tablo otomatik olarak güncellenecektir. Aile Yardımı ödeneği iki türlü değerlendirilmekte olup, Gelir Vergisi Açısından Aile Yardımı ve SGK Açısından Aile Yardımı olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Gelir Vergisi Açısından 2014 Aile Yardımı Tutarları: (Aylık)

DÖNEMİ TUTAR
01.01.2014–30.06.2014 …,.. TL
01.07.2014–31.12.2014 …,.. TL

 

SGK Açısından 2014 Aile Yardımı Tutarları: (Aylık)

DÖNEMİ TUTAR
01.01.2014–30.06.2014 …,.. TL
01.07.2014–31.12.2014 …,.. TL

 

Çocuk Yardımı  konusuda Aile Yardımında olduğu gibi Kanunlar ile düzenlenmiş Gelir vergisi Açısından Çocuk Yardımı ve SGK Açısından Çocuk yardımı olarak iki bölümde değerlendirilir. Çocuk Yardımı için 6111 Sayılı Kanun uyarınca 01.01.2011 tarihinden itibaren devlet memurlarındaki Çocuk Yardımı Alma Sınırı olan 2 Çocuk sınırı kaldırılmış olur. Çocuk Yardımı sınırı olmaksızın yardım alınabilir. Sigortalı çalışanlarda ise bu durum işverinin istediği kadar çocuk yardımı yapma hakkı vardır.

Gelir Vergisi Açısından 2014 Çocuk Yardımı Tutarları: (Aylık)

DÖNEMİ TUTAR
01.01.2014–30.06.2014 ..,.. TL
01.07.2014–31.12.2014 ..,.. TL

 

SGK Açısından 2014 Çocuk Yardımı Tutarları: (Aylık)

DÖNEMİ TUTAR
01.01.2014–30.06.2014 …,.. TL
01.07.2014–31.12.2014 …,.. TL

 

2014 Yılı Asgari Ücret Tutarları Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Asgari Geçim İndirimi ( 2014 Agi ) Tutarları Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Yılı SMMM / YMM Asgari Ücret Tarifesi Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tutarları Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

Amortisman Sınırı 2014, Yeni Amortisman Sınırı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 17 Aralık 2013 - 15:35

2014 Amortisman Sınırı, Amortisman Sınırı 2014

Amortisman anlamı itibari ile Sabit varlıkların değer kayıplarıdır. Bu değer kayıpları çeşitli halleder olabilir, fiziksel değer kayıpları Amortismana tabi tutulmasının yanında teknolojik nedelerlede uğradıkları değer kayıpları Amortismana tabidir. İlgili kurumları vasıtasıyla Devlet her yıl sonunda, bir sonraki yılın amortisman Sınırını belirleyerek hesaplamalara dahil edilecek olan tutarları belirler. Belirlenen bu tutarın adına Amortisman Sınırı denir.

 

Amortisman Sınırı belirlenirken genellikle Fatura Düzenleme sınırı ile aynı olması beklenmiş ve böylede olmuştur. 2014 Amortisman Sınırı içinde bu yıl yine benzer rakamlar beklenmektedir. Amortisman hesaplamalarında Amortisman Sınırı tutarları KDV Hariç tutarlardır. Amortisman Sınırı Her Yıl Vergi Usul Kanunu ( VUK ) Tebliğleri ile duyrulmaktadır. Amortisman sınırı yıllık olarak belirlenir ve Amortisman sınırı altındaki demirbaşlar gider olarak hesaplara aktarılabilirler.

Yıllar itibariyle amortisman sınırı aşağıda yer almaktadır;

Yıllar İstisna Tutarları
2014  800 TL
2013 800 TL
2012 770 TL
2011 700 TL
2010 680 TL
2009 670 TL
2008 600 TL
2007 560 TL
2006 520 TL
2005 480 TL
2004 440 TL
2003 350 TL
2002 250 TL
2001 150 TL

2014 Asgari Ücret Net Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Asgari Geçim İndimi Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Yılı SMMM / YMMM Asgari Ücret Tarifesi Sayfamıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 09 Ekim 2013 - 13:51

2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Detaylı Bilgilendirmeye Tarife açıklandığı anda bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 Yılı için Aralık Ayı sonunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği tarih belirlenerek yürürlüğe girer. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 yılı için Bu bölümde yer alacaktır.

2014 Yılı Avukatlık Hizmetleri Ücretleri,  2014 Avukatlık Asgari Ücret Ne Kadar Sorularınızın Yanıtları için Tarife açıklandıktan hemen sonra Bilgi Almak için E-Posta Grubumuza Katılabilirsiniz.

Ankara Barosu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi aşağıda verilmiştir. Ankara Barosu Avukatlık ücret tarifesine aşağıdan ulaşaiblirsiniz. Resmi Gazetede yayınlanan 2014 Yılı Avukatlık Asgari ücret tablosu yayınlandığı an sitemizden öğrenebilirsiniz.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 1.300,00 TL.
2 Tahliye Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere yıllık
  kira bedelinin %15’i
   
3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.200,00 TL.
  Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 5.500,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
4   konusu edilen malın mahkeme tarafından
  tespit edilen bedelinin vekil payına düşen
   
    kısmının %10’u
5 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine 4.200,00 TL.
Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar  
   
6 Mirasta Defter Tutulması 3.600,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
  Kira Bedelinin Tespiti Davacı vekili için 3.900,00 TL.‘den az
7 Davaları olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin
    %15’i davalı vekilliği için 3.200,00 TL.
8 Tespit İstemleri 2.500,00 TL.
9 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
10 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 1.400,00 TL.
11 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.200,00 TL.
12 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 4.200,00 TL.
  B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tenfiz 5.700,00 TL.
2 Kayyım ve Veraset Davaları 3.200,00 TL.
3 Evlat Edinme İzin Davası 4.200,00 TL.
4 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 4.700,00 TL.
5 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) değerinin %15’i
 
6 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 5.000,00 TL.

 

  Boşanma Davaları:  
  Anlaşmalı Boşanma Davaları 4.700,00 TL.
7 Çekişmeli Boşanma Davaları 7.800,00 TL.
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma 7.800,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
 
  Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. değerinin %15’i
8 Nafaka Davaları 3.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
9 Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan 2.500,00 TL.
Davalar  
   
  C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, 3.700,00 TL.
Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları  
   
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 6.400,00 TL. ‘den az olmamak üzere karar
  harcına esas değerin %15’i
   
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 5.600,00 TL.
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının 4.700,00 TL.
Kurulmasına İlişkin Davalar  
   
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 8,000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
6 Önalım (Şufa) Davaları 6.300,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
7 Ecrimisil Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
9 Bedel Artırımı Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
10 Tespit İstemleri 3.200,00 TL.
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak 6.300,00 TL.
Davalar  
   
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin 6.300,00 TL.
Davalar  
   
13 Tenfis ve Tanıma Davaları 5.600,00 TL.
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 4.000,00 TL.
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tesbiti, tevliyet, gelir fazlasından 5.800,00 TL.
yararlanma, vb.)  
   

 

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespiti Davası 3.200,00 TL.
2 Tedbir Talepli Delil Davası 4.700,00 TL.
3 YİDK Karar İptali Davası 3.200,00 TL.
4 Hükümsüzlük Davası 6.300,00 TL.
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 7.000,00 TL.
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi 8.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
Davası değerinin %15’i
 
7 Şikayet ve Takibi 4.700,00 TL.
8 Müdahil Vekilliği 4.700,00 TL.
9 Sanık Vekilliği 8.500,00 TL.
  E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 4.700,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
2 İstihkak Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
3 İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca 3.200,00 TL.
itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)  
   
4 Tasarrufun İptali Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
  İhalenin Feshi Davaları  
  Taşınır Mal İhaleleri 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
5   muhammen bedelinin %15’i
  Taşınmaz Mal İhaleleri 4.300,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
    muhammen bedelinin %15’i
  İcra Takipleri  
6 Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş sahibinden alacağın %10’u
  Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 3.200,00 TL.
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 3.200,00 TL.
  F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
  İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları  
1 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı  
2 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
3 4483 sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 3.000,00 TL.
  Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar  
4 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin  
5 Duruşmasız 7.600,00 TL.
  Duruşmalı 9.500,00 TL.
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 4.750,00 TL.
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) Görülecek Davalar  
7 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 3.200,00 TL.
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 1.700,00 TL.
  H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
  Ağır Ceza Mahkemesi:  
1 Sanık Vekilliği 9.300,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 7.800,00 TL.
  Asliye Ceza Mahkemesi:  
2 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
3 Sulh Ceza Mahkemesi 4.000,00 TL.
  Askeri Ceza Mahkemesi:  
4 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
5 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 2.700,00 TL.
6 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 4.000,00 TL.
  I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 4.600,00 TL.

 

İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 15.700,00 TL.
  Bireysel Başvuru  
2 Duruşmalı 10.500,00 TL.
  Duruşmasız 6.300,00 TL.
3 Diğer İşler 10.500,00 TL.
  J. DİĞER DAVA VE İŞLER  
  Büroda Sözlü Danışma 800,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
1   geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
    süre için 130,00.TL. eklenir.)
2 Yazılı Danışma 1.600,00 TL.
  Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 1.600,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
3   geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
    süre için 130,00 TL. eklenir)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 1,400,00 TL.
5 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 1.500,00 TL.
6 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 2.900,00 TL.
7 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 7.000,00 TL.
8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 4.700,00 TL.
  Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:  
9 Hukuk 7.900,00 TL.
  Ceza 9.300,00 TL.
10 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler 6.300,00 TL.
11 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik 8.300,00 TL.
Vasiyetname vb. Düzenleme  
   
  Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip  
  ücretleri ayrı tutularak)  
12 Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 5.400,00 TL.
Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 4.000,00 TL.
 
  Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) 2.500,00 TL.
  Kooperatifler 3.000,00 TL.
13 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve 5.700,00 TL.
takip ücretleri ayrı tutularak)  
   
14 Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık 3.300,00 TL.
(dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)  
   

 

15 Sayıştay’da Görülen Davalar 4.700,00 TL.’den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
16 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru 14.000,00 TL.
17 Şirket Pay Devri 3.000,00 TL.
18 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 8.500,00 TL.
19 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 2.200,00 TL.
  Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati 3.300,00 TL.

20Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

21 Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık 2.000,00 TL.
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti  

Vergi Takvimi 2014, 2014 Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014
Paylaş
Tarih : 07 Ekim 2013 - 15:00

Vergi Takvimi beyan ve ödeme dönemlerinin kolayca takip edilebilmesi için Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve internet ortamında sunulmuştur.

Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak dikkate alınmıştır.

Ancak belli dönemlerde yoğunluğun üst seviyede ve dönemlerin çalıştığı günlerde vergi takviminde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından erteleme yapılabilir.

2014 Vergi Takvimi, Aralık ayının son günlerinde ilan ve tebliğ edilerek mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin yıl içinde takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Vergi Takvimi 2014 Yayınlandığında ilk olarak Haberi olanlardan olmak isterseniz Ücretsiz E-Bülten Sistemimize Kayıt olabilirsiniz.

2014 Yılı Vergi Takvimi Açıklanmış olup Aşağıdaki Linkler otomatik olarak aktif edilmiştir Hangi Ayın Ayrıntısına ulaşmak istiyorsanız ilgili aya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vergi Takvimi 2014 ( Mali Takvim 2014 )

– 2014 Ocak Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Şubat Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Mart Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Nisan Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Mayıs Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Haziran Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Temmuz Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Ağustos Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Eylül Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Ekim Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Kasım Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

– 2014 Aralık Vergi Takvimine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar
2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar

2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015 Rakamlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ..   Asgari Ücret 2014 yılı için Asgari Ücret ile çalışan

2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları
2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir? Asgari geçim indirimi, ailelerin veya bireylerin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden

2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014
2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014

Maliye Bakanlığı  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu ile ilgili olarak konuya ilşkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısındaGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI